Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

                                         

 

 

 

İLETİŞİM

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye – Ankara

Tel:    +90 (312) 305 2152  (Sekreter)

          +90 (312) 305 2342  (Anabilim Dalı Başkanı)

Belgegeçer: + 90 (312) 311 4777

e-posta: barica@hacettepe.edu.tr