Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Projeler

ULUSAL PROJELER

 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (19015) Multifoton Mikroskopi ile Doku ve Canlı Hayvan Derin Yapılarının Yüksek Çözünürlüklü İncelenmesi, Araştırmacı: T. Eldem (2020-   )
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (16102) Hücresiz Protein İfadeleme Yöntemleri ile Farmasötik Protein Üretiminin Araştırılması, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Araştırmacılar: Ö.F. Düzenli, F. Öner (2017-2020)
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (15688) İnsan İnterferon Gama Molekülünün Hücresiz Protein Sentezleme Sisteminde Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Araştırmacılar: Ö.F. Düzenli, F. Öner (2017-2019)
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (15820) 2. Lipit Araştırmaları Çalıştayı, Araştırmacı: T. Eldem (2017)
 • TÜBİTAK 1000 Projesi (115R183)  Hacettepe Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Ar-Ge Strateji Belgesi,   Araştırmacı: T. Eldem (2015-2017)
 • TÜBİTAK 1003  Projesi, “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Teknolojileri Geliştirme (UPKH Banka Prototipi)” Araştırmacı: T. Eldem,  (2014-2019)
 • Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi (02G047), “Lipit Kökenli Retinal İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler: Üretim ve Kalite  Güvencesinin Sağlanmasında Biyoanaliz ve Hücre Kültür Yöntemlerinin Uygulanması, Proje Yürütücüsü: T. Eldem (2008-2011)

AVRUPA BİRLİĞİ  VE ULUSLARARASI KATILIMLI PROJELER

 • AVRUPA BİRLİĞİ, 6. Çerçeve Programı  (FP6) Entegre Proje,  “Innovative Medicine for Europe (INNOMED)” Proje Ortağı ve Hacettepe Üniversitesi Takım Lideri: T. Eldem (2005-2009)
 • EUREKA Tanımlama Faz Projesi, “New Safe Medicines Faster”, Ortak: T.Eldem (2004-2005)
 • TÜBİTAK-SBAG Projesi (2119), Polietilenglikol Kaplı Lipozomal Siklosporin A’nın Retina Pigment Epitel Hücreleri Üzerinde Etkisi, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Uluslararası Destek: Japonya Tohoku Universitesi, Tıp Fakültesi, Göz Bölümü (1999-2003).
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Stratejik Odak Nokta Projesi (TTGV-145S), Lipozomal İlaçla Güvenli Uygulama, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Uluslararası Destek: İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH-Zürih),Prof. Dr. H.P. Merkle,  Farmasötik Bilimler Enstitüsü (1995-1997)