Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Projeler

ULUSAL PROJELER

 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (19015) Multifoton Mikroskopi ile Doku ve Canlı Hayvan Derin Yapılarının Yüksek Çözünürlüklü İncelenmesi, Araştırmacı: T. Eldem (2020-   )
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (16102) Hücresiz Protein İfadeleme Yöntemleri ile Farmasötik Protein Üretiminin Araştırılması, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Araştırmacılar: Ö.F. Düzenli, F. Öner (2017-2020)
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (15688) İnsan İnterferon Gama Molekülünün Hücresiz Protein Sentezleme Sisteminde Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Araştırmacılar: Ö.F. Düzenli, F. Öner (2017-2019)
 • Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi (15820) 2. Lipit Araştırmaları Çalıştayı, Araştırmacı: T. Eldem (2017)
 • TÜBİTAK 1000 Projesi (115R183)  Hacettepe Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Ar-Ge Strateji Belgesi,   Araştırmacı: T. Eldem (2015-2017)
 • TÜBİTAK 1003  Projesi, “Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Teknolojileri Geliştirme (UPKH Banka Prototipi)” Araştırmacı: T. Eldem,  (2014-2019)
 • Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi (02G047), “Lipit Kökenli Retinal İlaç ve Gen Taşıyıcı Sistemler: Üretim ve Kalite  Güvencesinin Sağlanmasında Biyoanaliz ve Hücre Kültür Yöntemlerinin Uygulanması, Proje Yürütücüsü: T. Eldem (2008-2011)

AVRUPA BİRLİĞİ  VE ULUSLARARASI KATILIMLI PROJELER

 • AVRUPA BİRLİĞİ, 6. Çerçeve Programı  (FP6) Entegre Proje,  “Innovative Medicine for Europe (INNOMED)” Proje Ortağı ve Hacettepe Üniversitesi Takım Lideri: T. Eldem (2005-2009)
 • EUREKA Tanımlama Faz Projesi, “New Safe Medicines Faster”, Ortak: T.Eldem (2004-2005)
 • TÜBİTAK-SBAG Projesi (2119), Polietilenglikol Kaplı Lipozomal Siklosporin A’nın Retina Pigment Epitel Hücreleri Üzerinde Etkisi, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Uluslararası Destek: Japonya Tohoku Universitesi, Tıp Fakültesi, Göz Bölümü (1999-2003).
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Stratejik Odak Nokta Projesi (TTGV-145S), Lipozomal İlaçla Güvenli Uygulama, Proje Yürütücüsü: T. Eldem, Uluslararası Destek: İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH-Zürih),Prof. Dr. H.P. Merkle,  Farmasötik Bilimler Enstitüsü (1995-1997)