Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
HÜEF Eczane Simülasyonu-Uygulama Eczaneleri

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitiminde “İyi Eczacılık Uygulamaları” kapsamında öğrencilerine ilaç ve eczacılık konularında beceriler kazandırmak ve bu becerilerini geliştirebilmek amacıyla uygulamalı dersler ve uygulama eczanesinde eğitimlere hep yer vermiş ve çağdaş eczacılık uygulamalarını sıklıkla müfredatına dahil etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin eczane uygulamalarını öğrenmeye başlamaları için kurulan ilk birimimiz Uygulama Eczanemizdir.

                                                     uygecz

Eczacılık öğrencilerinin hastaları ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi, çeşitli klinik yeteneklerin kazandırılması, yönetimsel uygulamalar konusunda tecrübe edinilmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilen simülasyon uygulamaları için oluşturulan eczane ortamımız uygulama dersliği şeklindedir. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, lisans ve lisansüstü eğitimler disiplinlerarası işbirliği esasına dayandığı için Hacettepe Üniversitesi Mesleklerarası İşbirliği Biriminde yer alan ve TEB II.Bölge Ankara Eczacı Odası desteği ile güncellenen ilk Simülasyon Eczanemiz'de  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden bu yana, ikinci sınıf öğrencilerimizin ilk stajı burada yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Uygulamaları İstasyonu ise Uygulama Eczanemizin güncel formatıdır ve 40 m2 ile gerçek eczane alanına sahip diğer simülasyon eczanemizdir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde ilk stajımızın büyük kısmının yürütüldüğü ve akılcı ilaç kullanımı, hastalara ilaç bilgi aktarımı gibi reçete uygulamaları yapılan alandır.