Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Fakültemizin Misyonu:

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak; ilaç, aşı, klinik araştırmalar ve tıbbi cihaz araştırma, geliştirme (AR-GE) ve üretim (ÜR-GE) süreçlerinin her aşamasında yer alacak üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı, etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve işbirlikleri ile bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplumun sağlığa yönelik hizmetlerinin yürütülmesi yararına sunmaktır.
 

Fakültemizin Vizyonu:

“Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası arenada öncü eczacılık fakültelerinden biri olmak”; uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip eczacılar ve bilim adamı yetiştirmek, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için disiplinler arası ve ilgili sektörlerle ortak projeleri hayata geçirmek, sağlık için gerekli bilgiyi üretmek, yeni ilaçların keşif araştırmalarında öncü olabilmek ve bu bilgileri insanlık hizmetine sunmaktır.