2024 Tanıtım Günleri başlıyor...
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Fakültemizin Misyonu:

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak; ilaç, aşı, klinik araştırmalar ve tıbbi cihaz araştırma, geliştirme (AR-GE) ve üretim (ÜR-GE) süreçlerinin her aşamasında yer alacak üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı, etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve işbirlikleri ile bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplumun sağlığa yönelik hizmetlerinin yürütülmesi yararına sunmaktır.
 

Fakültemizin Vizyonu:

“Eğitim, araştırma ve diğer hizmet alanlarında ülke ihtiyaçlarını da önceleyerek mükemmele erişen, uluslararası arenada öncü eczacılık fakültelerinden biri olmak”; uluslararası düzeyde bilgi ve beceriye sahip eczacılar ve bilim adamı yetiştirmek, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için disiplinler arası ve ilgili sektörlerle ortak projeleri hayata geçirmek, sağlık için gerekli bilgiyi üretmek, yeni ilaçların keşif araştırmalarında öncü olabilmek ve bu bilgileri insanlık hizmetine sunmaktır.