Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Misyonumuz ve Vizyonumuz

Fakültemizin Misyonu:

Bilimi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği kanıta dayalı araştırmalar ve projelerle bilime katkıda bulunmak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; ilaç ve eczacılık konusunda sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev almaktır.

 

Fakültemizin Vizyonu:

Uluslararası düzeyde ilaç ve eczacılık alanında hizmet verebilecek donanıma sahip önder eczacılar yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında öncü ve dünyada yetkinliği kabul edilen fakülte olmaya devam etmektir.