Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Fakülte ve Yönetim Kurulları

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülberk Uçar   Dekan
Prof. Dr. İclal Saraçoğlu     Farmakognozi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sema Çalış   Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erhan Palaska   Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Eda Ayşe Aksoy
   Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Doç. Dr. Gözde Girgin    Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gülsün İnal   Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  
Dr. Ecz. Vahap Murat Kutluay   Araş. Gör. Temsilcisi
Pelin Kıran   Fakülte Sekreteri

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gülberk Uçar      Dekan 
Prof. Dr. Sema Çalış      Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nuran Özaltın      Eczacılık Temel Bilimleri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Selma Saraç Tarhan      Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İmran Vural      Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Birsen Tozkoparan Köprücü      Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın       Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Z.Tuba Tüylü Küçükkılınç      Biyokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Aygin Ekincioğlu      Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mine Silindir Günay      Radyofarmasi Anabilim Dalı
Buket Aktaş      Fakülte Lisans Öğrenci v.
Pelin Kıran      Fakülte Sekreteri

 

   Dış Paydaşlar

  İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
  Türk Eczacıları Birliği
  Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Baş Eczacısı
  Ankara Ecza Odası
  Sosyal Güvenlik Kurumu