Dekanlarımız

Prof. Dr. Gülberk Uçar (2021-         )

Prof. Dr. Terken BAYDAR (2016 - 2021)

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL (2013 - 2016)

Prof. Dr. L. Ömür DEMİREZER (2010 - 2013)

Prof. Dr. A. Ahmet BAŞARAN (2003 - 2010)

Prof. Dr. Murat ŞUMNU (1994 - 2003)

Prof. Dr. A. Atilla HINCAL (1981 - 1994)

Prof. Dr. Enis OSKAY (1978 - 1981)

Prof. Dr. Oğuz KAYALAP (1971 - 1978)

Prof. Dr. Aysen KARAN (1969 - 1971)

Prof. Dr. Şükrü KAYMAKÇALAN (1967 - 1969)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr