Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eğitim Programı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMI

 BİRİNCİ YIL

1. YARI YIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU - ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF113 Eczacılık  Tarihi ve Deontoloji

2

0

2

3.0

ECF191 Genel Kimya

3

0

3

4.0

TIP101 Tıbbi Biyoloji-Genetik ve Patoloji

3

0

3

3.0

TKD103 Türk Dili I

2

0

2

2.0

MAT115 Matematik

2

0

2

4.0

FİZ195 Fizik

2

0

2

3.0

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

0

2

1

2.0

İNG127, ALM127, FRA127 Yabancı Dil I (Bunlardan biri)

2

2

3

3.0

BİS 107 Biyoistatistik

2

0

2

4.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

2.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

28.0

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0

 

 

2. YARI YIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU - ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF120 Organik Kimya I

2

0

2

3.0

ECF132 Analitik Kimya I

3

0

3

4.0

ECF134 Analitik Kimya I Lab.

0

3

1

2.0

TKD104 Türk Dili II

2

0

2

2.0

TIP 104 Anatomi-Fizyoloji I

5

0

5

6.0

HAS106 Halk Sağlığı

2

0

2

3.0

İNG128, ALM128, FRA128 Yabancı Dil II (Bunlardan biri)

2

2

3

3.0

TIP102 Anatomi Fizyoloji I

(2015-2016 Yılında dersi daha önce almış olanlar kodlayabilecek )

4 0 4 5.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

7.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

23.0

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0

 

İKİNCİ YIL

3. YARI YIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF225 İlaç Nomenklatürü

2

0

2

3.0

ECF235 Analitik Kimya II

2

0

2

3.0

ECF221 Organik Kimya II

2

0

2

3.0

ECF237 Analitik Kim.II Lab.

0

3

1

2.0

ECF287 Biyokimya I

2

0

2

3.0

ECF291 Staj I

0

4

2

2.0

AİT203 Ata. İlk. Ve İnk. Tar. I

2

0

2

2.0

ECF229 Farmasötik Kimya I

1

0

1

2.0

ECF227 Farmakoloji I

1

0

1

2.0

ECF219 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

2

0

2

3.0

ECF239 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Laboratuvarı

0

3

1

2.0

TIP201 Anatomi-Fizyoloji II (2015-2016 Yılında açık kalacak)

6

0

6

7.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

27.0

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

 

 

 

ECF271 Gıda Toksikolojisi

2

0

2

3.0

ECF203 Farmasötik Bot. Tem.Kav. ve Ter.

2

0

2

3.0

ECF205 Doğal İlaçlarla İlgili Tem.Kavr.

2

0

2

3.0

ECF289 Biyomoleküler Araş. ve Tanı Tekn.

2

0

2

3.0

ECF299 Beslenme Biyokimyası

2

0

2

3.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

3.0 

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0 

 

4. YARI YIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU - ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF230 Farmasötik Kimya II

2

0

2

3.0

ECF202 Farmasötik Botanik

2

0

2

3.0

ECF284 Biyokimya II

2

0

2

3.0

ECF204 Farmasötik Bot.Lab.

0

3

1

2.0

ECF228 Farmakoloji II

2

0

2

3.0

ECF216 Farmasötik Tekn.I

3

0

3

4.0

ECF224 Farmasötik Kimya I Lab.

0

3

1

2.0

ECF218 Farmasötik Tek.I Lab

0

3

1

2.0

AİT204 Ata.İlk.Ve İnk.Tar. II

2

0

2

2.0

TIP204 Anatomi Fizyoloji II

1

0

1

1.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

25.0

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

 

 

 

ECF260 Organik Sentez 

2

0

2

3.0

ECF254 Ilaç Analizlerinde Ayirma Yöntemleri ve Kromatografi 

2

0

2

3.0

ECF258 Eczacilikta Ileri Analitik Kimya 

2

0

2

3.0

ECF262 Çevresel Toksikoloji 

2

0

2

3.0

ECF252 Radyasyondan Korunma 

2

0

2

3.0

ECF256 Enstrümantasyon 

2

0

2

3.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

5.0

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0

 

 ÜÇÜNCÜ YIL

5. YARI YIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU - ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF383 Biyokimya III

2

0

2

3.0

ECF307 Farmakognozi I Lab.

0

3

1

2.0

ECF333 Farmakoloji III

2

0

2

3.0

ECF385 Biyokimya III Lab.

0

3

1

2.0

ECF339 Farmasötik Kimya III

2

0

2

3.0

ECF335 Farmasötik Teknol.II

2

0

2

3.0

ECF301 Farmakognozi I

2

0

2

3.0

ECF329 Farmasötik Kimya II Lab.

0

3

1

2.0

ECF337 Farmasotik Tek. II Lab.

0

3

1

2.0

HAS305 İlk Yardım

2

0

2

2.0

TIP305 Anatomi Fizyoloji III

1

0

1

1.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

26.0

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

2

0

2

2.0

ECF389 Bağışıklık Sistemi Biyokimyası            

2

0

2

2.0

ECF349 Tıbbi Cihazlar Dünyadaki Yeri ve Türkiyedeki Uyg             

2

0

2

2.0

ECF341 Laboratuvarda Güvenli Çalışma            

2

0

2

2.0

ECF305 Genetik Ola. Değiş. Bitkiler ve Biyog.             

2

0

2

2.0

ECF387 Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri  

2

0

2

2.0

ECF371 Etkileşme ve Toksikolojik Sonuçları 

2

0

2

2.0

ECF303 Dünyada Gelen.Tedv. Sist. ve Mit.Tıbb. 

2

0

2

2.0

ECF309 Doğal İlaç Geliştirme   

2

0

2

2.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

4.0

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0 

 

6. YARI YIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P     

K      

AKTS

ECF342 Farmasötik Toksikoloji I Lab.

0

3

1

2.0

ECF302 Farmakognozi II

2

0

2

3.0

ECF336 Farmakoloji IV

2

0

2

2.0

ECF308 Farmakognozi II Lab.

0

3

1

2.0

ECF340 Farmasötik Kimya IV

2

0

2

3.0

ECF330 Farmasötik Kimya III Lab.

0

3

1

2.0

ECF334 Farmasötik Tek.III Lab.

0

3

1

2.0

ECF332 Farmasötik Teknol.III

2

0

2

3.0

ECF344 Farmasötik Toksikoloji I

2

0

2

3.0

ECF392 Staj II

0

12

6

6.0

TIP306 Anatomi Fizyoloji IV

1

0

1

1.0

ECF304 Tıbbi Mikrobiyoloji

1

0

1

1.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

30.0

YARIYIL TOPLAM

 

 

 

30.0

 

DÖRDÜNCÜ YIL

7.YARI YIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P      

K     

AKTS

ECF 453 Farmasötik Kimya V

2

0

2

2.0

ECF 407 Farmakognozi III Lab.

0

3

1

2.0

ECF 487 Farmasötik Toksikoloji II

2

0

2

3.0

ECF 489 Farmasötik Toksikoloji II Lab.

0

3

1

2.0

ECF 493 Farmasötik Bakım I

1

2

2

2.0

ECF 401 Farmakognozi III

2

0

2

3.0

ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

3

0

3

4.0

ECF 449 Farmakoloji V

2

0

2

3.0

ECF 437 Farmasötik Teknoloji IV Lab.

0

3

1

2.0

ECF 485 Farmasötik Kimya IV Lab.

0

3

1

2.0

ECF 491 Staj III

0

4

2

3.0

TIP 403 Anatomi Fizyoloji V

2

0

2

2.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

30.0

 

 8.YARI YIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P     

K      

AKTS

ECF 434 Biyofarmasötik

1

0

1

2.0

ECF 448 Farmasötik Biyoteknoloji

2

0

2

3.0

ECF 460 Radyofarmasi

2

0

2

3.0

ECF 486 Ecz.Mev.Sosyal Eczacılık

2

0

2

3.0

ECF 494 Farmasötik Bakım II

3

2

4

5.0

ECF 498 Sağlık ve İlaç Ekonomisi

2

0

2

3.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

19.0

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

 

 

 

ECF 438 Kanser Biyokimyası   

2

0

2

2.0 

ECF 404 Modern Farmakognozi 

2

0

2

2.0 

ECF 428 İ.Geliş.Temel Kavramlar 

2

0

2

2.0 

ECF 432 Kozm.Derma.Prep.    

2

0

2

2.0 

ECF 470 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı       

2

0

2

2.0 

ECF 476 İzbim Hizmetleri        

2

0

2

2.0 

ECF 478 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı 

2

0

2

2.0 

ECF 410 Akılcı İlaç Kullanımı             I            

2

0

2

2.0 

ECF 456 Poli.Kim.Giriş 

2

0

2

2.0 

ECF 462 Biyo.Lab.Bul.Değ.II                

2

0

2

2.0 

ECF 422 İlaç Hammadde Üretimi 

2

0

2

2.0 

ECF 406 Türkiye Bitkileri Ecz.Bakım.Değerl.   

2

0

2

2.0 

ECF 412 Uy.Farma.R.S.N.Hast. 

2

0

2

2.0 

ECF 430 Ön.Form.Kal.Güv.Sağ.

2

0

2

2.0 

ECF 446 İyi Radyofarm.Tek.

2

0

2

2.0 

ECF 450 Hast.Eczacılığı İşl.

2

0

2

2.0 

ECF 400 Zehirli Bitkiler-Doğal Zehirler

2

0

2

2.0 

ECF 464 Farmasötik Mikrobiyoloji

2

0

2

2.0 

ECF 482 İlaç Analizlerinde Yöntem Validasyonu

2

0

2

2.0 

ECF 480 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulamalar

2

0

2

2.0 

BİS 404 Eczacılıkta Biyoistatistik

2

0

2

2.0 

ECF488 Müstahzar Bilgisi I

2

0

2

2.0 

ECF444 İlaç Araştırmalarında Farmakolojik Yöntemler-I

2

0

2

2.0 

ECF 499 Kurum Stajı

0

12

6

7.0

ECF 495 Endüstri Stajı

0

12

6

7.0

ECF 497 Hastane Eczanesi Stajı I

0

12

6

7.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

11.0

YARI YIL TOPLAM

 

 

 

30.0 

 

BEŞİNCİ YIL

9.YARI YIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P     

K      

AKTS

ECF 507 Mezuniyet Projesi I

1

3

2

5.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

5.0

YÖNELME DERSLERİ (Alaniçi  Seçmeli Ders Statüsünde)

 

 

 

 

ECF 513 Eczane Yönetimi 

4

0

4

8.0

ECF 515 Eczane Hizmetleri      

4

0

4

8.0 

ECF 517 Endüstriyel İlaç Üretimi 

4

0

4

8.0 

ECF 519 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikleri 

4

0

4

8.0 

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

 

 

 

ECF 455 İlaç Metabolizması Biyokimyası 

2

0

2

3.0

ECF 403 Fitoterapi 

2

0

2

3.0

ECF 405 Farmasötik Biyoloji    

2

0

2

3.0

ECF 411 Uy.Farma.İ.K.E.Hast.             

2

0

2

3.0

ECF 529 Müstahzar Bilgisi II    

2

0

2

3.0

ECF 427 Zirai ve Veteriner İlaçlar 

2

0

2

3.0

ECF 431 Farm.Doz.Şek.M.T.Sis. 

2

0

2

3.0

ECF 467 Biyo.Lab.Bul.Değ.I     

2

0

2

3.0

ECF 531 Modern Terap.Sist. ve Farm.  

2

0

2

3.0

ECF 573 Endüstriyel Toksikoloji 

2

0

2

3.0

ECF 565 Endüst.Standart Ana.Yönt.ve Sonç.Kal. 

2

0

2

3.0

ECF 537 Eczacılıkta Patent 

2

0

2

3.0

ECF 533 İlaç Ruhsatlandırılması

2

0

2

3.0

ECF 535 Veteriner İlaç Dozaj Şek. ve Form.

2

0

2

3.0

ECF 589 Sinir Sistemi Biyokimyasına Giriş

2

0

2

3.0

ECF 545 Radyofarmasötiklerde Ruhsat Dos.Haz.

2

0

2

3.0

ECF 509 Fitofarmasötikler

2

0

2

3.0

ECF 555 İlaç Araştırmalarında Farmak.Yönt. II

2

0

2

3.0

ECF 523 İlaç Molekül.Ar-Ge Çalış.ve Ar-Ge Kav.

2

0

2

3.0

ECF 433 Biyoyar.Klin.Farm.

2

0

2

3.0

ECF 451 Eczane İşletmeciliği

2

0

2

3.0

ECF 469 Ters İlaç Reak.ve Risk.Değer.

2

0

2

3.0

ECF 481 Eczacılıkta Bilgisayar Uyg.

2

0

2

3.0

ECF 429 İlaçlarda Yapı Tayini

2

0

2

3.0

ECF 475 İzbim Hizmetleri

2

0

2

3.0

ECF 477 Hastalara İlaç Bilgisi Aktarımı

2

0

2

3.0

ECF 501 Ecz.Bitki Doku Kült.ve Molekül.Biy.Uyg.

2

0

2

3.0

ECF 503 Avr.Birl.Ülk.ve Türk Bitki.Drog.Kal.

2

0

2

3.0

ECF 505 İleri Farmasötik Biyoteknoloji ve Biyoinformatik

2

0

2

3.0

ECF 521 Eczacılıkta Bilgi ve Kaynağa Ulaşma

2

0

2

3.0

ECF 553 Medikal Malzemelere Giriş

2

0

2

3.0

ECF 463 Biyokim.İlaç.Tasar.

2

0

2

3.0

ECF 571 Klinik Toksikoloji

2

0

2

3.0

ECF 557 Sosyal Ecz.Araşt.Yönt.

2

0

2

3.0

ECF 551 Organik Reaksiyon Mekanizmaları

2

0

2

3.0

ECF 439 Radyofarmasötiklerde Hastane Uygulamaları

2

0

2

3.0

ECF 547 Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrolü

2

0

2

3.0

ECF 569 Akılcı İlaç Uygulamaları II

2

0

2

3.0

ECF 587 Vitaminler ve Koenzimler

2

0

2

3.0

ECF 559 Kozmetiklerde Kullanılan Bitki Kayn. Ve Fitokozm

2

0

2

3.0

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

25.0

YARI YIL TOPLAM

 

 

 

30.0

 

10.YARI YIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU-ADI

T     

P     

K     

AKTS

ECF 508 Mezuniyet Projesi II

1

3

2

8.0

TOPLAM ZORUNLU DERS

 

 

 

8.0

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

 

 

 

 

ECF 592 Hastane Eczanesi Stajı II 

0

30

15

22.0

ECF 594 Serbest Eczane Stajı 

0

30

15

22.0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS

 

 

 

22.0

YARI YIL TOPLAM

 

 

 

30.0 

 

 

GENEL TOPLAM KREDİ

 

300

 

 

ZORUNLU DERS KREDİ MİKTARI

221

 

SEÇMELİ DERS KREDİ MİKTARI

79

 

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%74

 

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%26