Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Gelişim Topluluğu (FGT)

      

 

Farmasötik Gelişim Topluluğu 2022-2023 Yönetim Kurulu
Akademik Danışman | Prof. Dr. Emirhan Nemutlu
Başkan | Elif Sude KORKMAZ
II. Başkan | Fatma İpek DEMİRCİ
Genel Sekreter | Betül ASLANTÜRK
Sayman | Selin ÖZMEL
Eğitim ve Bilimsel Çalışmalar Koordinatörleri | Belinay ÇELİK ve Rahime Rana TÜKEL
Halkla İlişkiler ve Halk Sağlığı Koordinatörleri | Kerem ERDOĞAN ve Nurefsa AĞIR
Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü | Hanifi Emre BAŞ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörleri | Şevval ÖZAYDIN (Liaison Secretary) ve Sema YÖŞİLİ (Twinnet Coordinator)

Denetleme Kurulumuz:
Aleyna ÖZDEMİR
Furkan KAYA
Merve TOKAY
Öykü ÇAKATAY

Instagram: https://www.instagram.com/hu_fgt/
Youtube:  https://www.youtube.com/c/FarmasotikGelisimToplulugu
Facebook: https://www.facebook.com/hufaget
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hufgt/
Twitter: https://twitter.com/HU_FGT