Ulusal Lisans Akreditasyonu

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi, Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından değerlendirilerek, 06/01/2015-06/01/2021 tarihleri arasında "Tam Akreditasyon" almaya hak kazanmıştır. ECZAKDER tarafından Tam Akreditasyonumuz 06/01/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi-Öz Değerlendirme Ara Raporu ile standartların sürdürülebilirliğini göstermiş ve ECZAKDER Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Ekibi (DİZE) tarafından 2017 yılında yapılan ziyaret sonucunda, Tam Akreditasyon Ara Değerlendirmesini başarı ile tamamlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr