Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Akademik Ödül ve Başarılarımız
 • 2019_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • Hacettepe Üniversitesi, 2020 U.S. News Best Global Universities sıralamasında "ECZACILIK ve TOKSİKOLOJİ" alanında dünyada 220. ve Türkiye'de listeye giren tek üniversite olmuştur. (https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/rekduy/USNEWS2019.pdf)
 • Biyokimya Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Beyza AYAZGÖK, Strasburg Üniversitesi Nörobilim Enstitüsü’nde nöropatik ağrı kaynaklı depresyon konusunda doktora sonrası araştırmalarına devam etmek üzere, Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 Aziz Sancar Onur Nişanı Fonu Ödülünü almıştır.
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım ÖZTÜRK ATAR, farmasötik teknoloji alanında hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı nanosistemlerin geliştirilmesi konusunda yaptığı multidisipliner başarılı çalışmaları nedeniyle 2018 HACETTEPE ÖDÜLLERİ Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilim Teşvik Ödülü almıştır.
 • Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa ÇELEBİER, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2019 yılı Teşvik Ödülünü almıştır.
 • Fakültemizde Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına doktora yapan Ecz. Merve KARPUZ, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasi Doktora Programını “Orpheus Etiketi”  ile bitiren ilk araştırma görevlisi olmuştur (02/08/2019).
 • Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özden TACAL’ın yürütücüsü olduğu “Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Fenoksazin ve Fenotiyazin Yapılı Bileşiklerin Kullanımlarının Değerlendirilmesi ve Etki Mekanizmalarının Araştırılması” başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK Proje Performans Ödülünü almıştır.
 • Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR, Doç. Dr. Ayşe ERCAN, Dr. Ecz. Gülşah KARAKAYA ve Arş. Gör. Dr. Selin ÖNCÜL tarafından yapılan  “Anticancer and Antityrosinase Activities of Kojic Acid Derived Compound” başlıklı çalışma, Teknofest kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ISIF’19 Uluslararası Buluş Fuarında Gümüş Madalya almaya hak kazanmıştır.
 •  
 • 2018_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız 
 • Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), sıralama kuruluşu Quacguarelli Symonds (QS) tarafından yapılan ve Ocak 2018'de ilan edilen çalışmaya göre, araştırma ve tanınırlık açısından dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400’e giren 10 Türk Üniversitesine “Alan Odaklı Başarı Ödülü” vermiş,  Hacettepe Üniversitesinin en iyi olduğu 4 alan içerisinde Fakültemiz de yer almıştır.
 • Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2018 yılı Teşvik Ödülü: Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu
 • Poster ÜÇÜNCÜLÜK Ödülü: ’14.Türkiye Eczacılık Kongresi, 1-3 Kasım 2018, Ankara’ Sözen ŞB, Ulutaş DE, Yeğenoğlu S, Sert O, Elçin M, Baydar T: “Eczacılık Eğitiminde Stajlara Farklı Bir Bakış: İletişim Becerilerine Yönelik Simülasyon Uygulamaları” başlıklı çalışma.
 • Temmuz 2018'de Biyokimya Anabilim Dalı araştırma görevlisi Ecz.Seda ÖNDER, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Doktora Programını “Orpheus Etiketi”  ile bitiren ilk araştırma görevlisi olmuştur;  “Organofosfatlara maruziyet sonrasında oluşan protein eklenti ürünlerini tanıyan monoklonal antikorun karakterizasyonu” başlıklı doktora tezi ile Hacettepe Üniversitesinde Orpheus etiketi ile mezun olan  ilk kişilerden birisidir.
 • 24-26 Mayıs 2018 tarihlerinde Atina-Yunanistan’da Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu tarafından düzenlenen EUFEPS Annual Meeting 2018 toplantısında En iyi Poster Ödülü’nü “Determination of Antitumoral Effect and Tumoral penetration of Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles on 3D In Vitro Tumor Model” başlıklı çalışmasıyla Gamze VARAN, Gerrit BORCHARD, Erem BİLENSOY ekibi almıştır.
 • 2018 - EUFEPS WIPS Women in Pharmaceutical Sciences ödülünü Ayşe Ercan, Mustafa Çelebier, Gamze Varan, Selin Öncül, Engin Koçak, Ozan Kaplan, Erem Bilensoy tarafından hazırlanan “Genomic and Metabolomic Studies of Polycationic Amphiphilic Cyclodextrin Nanoparticles on HEPG2 Cell Line” başlıklı çalışmayı sunan Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe ERCAN layık görülmüştür. 
 • 18 Mayıs 2018'de Biyokimya Anabilim Dalı araştırma görevlisi Ecz. Seda Önder'in ilk isim olduğu "Mass spectral detection of diethoxyphospho-tyrosine adducts on proteins from HEK293 cells using monoclonal antibody depY for enrichment" (Onder S, Schopfer LM, Tacal O, Blake TA, Johnson RC, Lockridge O) başlıklı doktora tez çalışmasından üretilen makale,  Q1 kategorisinde yer alan ve etki faktörü ortalaması 3,784 olan Chemical Research in Toxicology dergisinde yayınlanmış ve American Chemical Society dergilerinin editörleri tarafından "ACS Editors' Choice" makalesi olarak seçilmiştir.
 • 09-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında K.K.T.C.’de düzenlenen,  20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde, Fakültemiz Klinik Eczacılık Anabilim Dalı ile  Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinin "Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmünsupresif Tedaviye Uyuncun Değerlendirilmesi" başlıklı çalışması "En İyi Poster Bildiri Ödülü" nü almıştır.
 • 09-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 23.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı'nda ''Rumex crispus L. Meyvelerinden Ciltteki Kollajen Dokuyu Onarıcı Fitokozmetik Ürün Geliştirilmesi'' başlıklı çalışma ile Mine UZUN, Nazlı ERDOĞAR, Erem BİLENSOY, L. Ömür DEMİREZER “En İyi Poster Birincilik Ödülü” nü almmıştır.
 • 09-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 23.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı'nda ''Nükleer Reseptörler: Doğal Kaynaklarda Bulunan Karaciğer X Reseptör α (LXRα) Agonist Etkili Bileşiklerin Araştırılması'' başlıklı çalışma  ile V.Murat KUTLUAY, Ken-ichi NAKASHIMA, Hiroki TANABE, İclal SARAÇOĞLU, Makoto INOUE “En İyi 3. Sözlü Bildiri” almıştır.
 • 04-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen  11.Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nde Nesligül ÖZDEMİR, Emre KARA, Melda BAHAP, Ayşe BÜYÜKÇAM, Kübra AYKAÇ, Kamile ARIKAN, Sevgen Tanır BAŞARANOĞLU, Ayçe ÇELİKER, S. Kutay DEMİRKAN, Ali Bülent CENGİZ ve Ateş KARA  "Çocuk Enfeksiyon Servisindeki İlaç Hatalarının Değerlendirilmesi" başlıklı çalışma ile "Bildiri İkincilik Ödülü"nü almıştır.
 • 07-11 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen  5. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi’nde Burcu KELLECİ, Nursel SÜRMELİOĞLU, Nadir YALÇIN, Rana Tuna DOĞRUL, M. Cemal KIZILARSLANOĞLU, Aygin EKİNCİOĞLU, Meltem HALİL ve S. Kutay DEMİRKAN "STOPP/START Kriterlerinin Geriatri Türk Hastalarda Uygunluğu" başlıklı çalışma ile “En İyi Poster Ödülü”nü almıştır
 •  
 • 2017_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Fakültemiz, 50 yıldır Eczacılık Bilimine yapmış olduğu katkılar nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi  2017 Yılı HİZMET ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bu ödülü alan ilk ve tek Eczacılık Fakültesi olmuştur.
 • 21 Aralık 2017 tarihinde HTTM tarafından düzenlenen HACETTEPE PATENT 2017 ÖDÜL TÖRENİ ile 2-4 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-ISIF 2017 kapsamında madalya ve ödül alan Fakültemiz akademisyenlerine ait patentler şunlardır: GÜMÜŞ MADALYA- “Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları” konulu patentleri ile Prof. Dr. Mutlu Aytemir, Prof. Dr. Berrin Özçelik, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Dr. Ecz. Gülşah Karakaya, Dr. Ecz. Fatma Sezer Şenol; BRONZ MADALYA- "Oksim Ester Yapısında (Arilalkil) Azol Türevi Antifungal Bileşikler” konulu patentleri ile Prof. Dr. Sevim Dalkara, Prof. Dr. Selma Saraç Tarhan, Doç. Dr. Arzu Karakurt ve Uzm.Ecz.Suat Sarı; BRONZ MADALYA- “Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yağ Bazlı Nanotaşıyıcı Sistemler” konulu patentleri ile Prof. Dr. Reyhan Neslihan Gürsoy ve Uzm.Ecz.Özge Çevik
 • 22-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresinde, “Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği Dersi Uygulama Örneği” isimli proje Hasta Güvenliği Kategorisinde Birincilik Ödülü almıştır. Fakültemiz adına proje paydaşı olan ve destek veren öğretim üyelerimiz  Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, Yrd. Doç. Dr. Aygin Ekincioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Bilge Sözen Şahne'dir.
 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Aytemir ile Prof. Dr. Berrin Özçelik, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Dr. Ecz. Gülşah Karakaya, Dr. Ecz. Fatma Sezer Şenol’un hak sahibi olduğu “Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları” 23.06.2015 tarihinde Türk Patent (TR2015 07653 B-WO2016/209180) tescili almış, 17.05.2016 tarihinde ise Uluslararası Patent (PCT/TR2016/000070) başvurusu yapılmıştır.
 • 17-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen  24. Ulusal Farmakoloji Kongresi'nde İnci Kazkayası, Nihan Burul-Bozkurt, Angel Cedazo-Minguez, Serdar Uma’ya ait "Diyabetin İnsülin Degrade Edici Enzim Düzeyine Etkisi"  başlıklı çalışma 'Poster Bildiri Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.
 • 25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Advanced School in Nanomedicine isimli etkinlikte 'En İyi Sözlü Sunum ödülü'nü Effective targeting of gemcitabine to pancreatic cancer through PEG-cored Flt-1 antibody-conjugated dendrimers" başlıklı sunumuyla Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  araştırma görevlisi Dr. Ecz. Kıvılcım Öztürk Atar almıştır.
 • Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, metabolomik alanındaki çalışmaları nedeniyle Hacettepe Üniversitesi -2016 (Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında) Bilim Teşvik Ödülü’ne layık görülen 3 bilim insanından biri olmuştur.
 • 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Sanko Innovation in Medicine Summit III toplantısında Cem Varan, Murat Şen, Niklas Sandler ve Erem Bilensoy’a ait Preparation and Characterization of Antiviral and Anticancer Drug Printed Film Formulations for the Treatment of Cervical Cancer başlıklı bildiri'En İyi Sözlü Sunum Ödülü'nü almıştır
 • Ünzile Yaman, Ayşe Derya Buluş, Pınar Erkekoğlu, Nesibe Andıran ve Belma Koçer-Gümüşel’e ait 'Hashimoto Tiroiditinde Endokrin Bozucular ve Selenoproteinlerin Rolü'  başlıklı bildiri 3-7 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen 39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi'nde 'Poster Bildiri İkincilik Ödülü'nü almıştır.
 • Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emrhan Nemutlu tarafından sunulan ve araştırmacıları ''Emirhan Nemutlu, Tuba Reçber, Ece Özkan, Emine Aydın, Gökçen Örgül, Atakan Tanaçan, Sedef Kır ve M. Sinan Beksaç'' olan ''Invasive Prediction of Fetal Structural Abnormalities Using Metabolomic Profiling'' başlıklı bildiri Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen Perinatal Medicine- 2017 Kongresi'nde 'Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü'nü almıştır. 
 • Farmasötik Toksikoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Başaran, WoS değerlendirmesine göre en yüksek h indeksine sahip öğretim üyesi olarak 3. İlaç ve Eczacılık Kongresi'nde 'Başarı Belgesi' almıştır.
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sevda Şenel, Controlled Release Society College of Fellows (CRS Bilim Heyeti)  Üyelik Payesi ile ödüllendirilmiştir.
 • Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Saraçoğlu ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Ecz. Ayten Shukurova ve Prof. Dr.  Tahir Suleymanov'nun Hak Sahibi olduğu "Azerbaycan’da halk arasında geleneksel olarak diyabet tedavisinde kullanılan Phlomis pungens bitkisinin, etkili bileşiği olarak tespit edilen lamiit adlı iridoit glukozitinin izolasyonu, saflaştırılması ve yapı tayininin gerçekleştirildiği çalışma", Azerbaycan Sınai Mülkiyet Hakları Ekspertizasyon Merkezi (AzPatent) tarafındanA 2016 0059 patent numarası ile patent almıştır.
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erem Bilensoy 12 Şubat 2017 tarihinde Atina, Yunanistan’da Hellenic Society of Nanotechnology for Health Sciences tarafından Onur Ödülü ile Onursal Üyelik Belgesi ile ödüllendirilmiştir.
 •  
 • 2016_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İpek Eroğlu’nun yer aldığı DERMALİX ekibi (Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. İpek Eroğlu, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Dr. Ecz. Sakine Tuncay Tanrıverdi), ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kristal Ağaç Ödülleri’ kapsamında, İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK dalında birincilik ödülü almıştır
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erem Bilensoy, Avrupa Eczacılık Bilimleri Federasyonu (European Federation for Pharmaceutical Sciences Council, EUFEPS) Başkanı olarak ikinci kez seçilmiştir.
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Pınar Erkekoğlu tarafından sunulan ve araştırmacıları ''Pınar Erkekoğlu, Yan Feng, Jing Ge, Belma Koçer-Gümüşel, Laura J. Trudel, Bevin P. Engalward, Steven R. Tannenbaum, Gerald N. Wogan'' olan ''Helicobacter pylori’nin İnsan Gastrik Adenokarsinoma Hücrelerinde DNA Hasarı ve Oksidatif Stres Oluşturucu Etkilerinin Belirlenmesi ve İnorganik Selenyumun Olası Koruyucu Etkisi'' başlıklı bildiri Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 22-27 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen “33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası” kongresinde 'Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü'nü almıştır. 
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi Ceren Erdoğdu’nun da dahil olduğu ve araştırmacıları Erdoğdu C, Yalınay M, Karakan T, Battaglia T, Blaser MJ “Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Olan  Hastalar ve Sağlıklı Kontrollerde Bağırsak Mikrobiyotasının Yeni Nesil Dizi Analizi İle Karşılaştırılması” başlıklı bildiri 6-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenen 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde 'Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü'nü almıştır.
 • Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci 04 Kasım 2016 tarihinde, 2016-2020 yılları Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu ( EPHAR-The Federation of European Pharmacalogical Societes) Denetim Kurulu’na seçilmiştir.
 • 2015 yılı “Bilimsel Katkı” teşekkür ödülüne; Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof.Dr.Kezban Ulubayram, “Eğitimde Fark Yaratan Akademisyen” teşekkür ödülüne; Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç.Dr. Kutay Demirkan layık görülmüştür. Fakültemiz adaylarına teşekkür ödülleri Sayın Rektörümüz Prof.Dr.A.Haluk Özen tarafından, 2016-2017 Akademik Yılı Açılıs Töreninde takdim edilmiştir.
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof.Dr.A.Nurşen Başaran, 2-6 Ekim 2016 tarihlerinde Merida-Meksika’ da gerçekleştirilen XIV International Congress of Toxicology sırasında yapılan şeçimlerde 2016-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için  Uluslararası Toksikoloji Birliği (International Union of Toxicology, IUTOX) Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç.Dr.Sevtap Aydın Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti-Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2016 Yılı Teşvik Ödüllünü almıştır.
 • Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Yrd.Doç.Dr.Aygin Bayraktar Ekinci ve  Esra Küçük, Burcu Kelleci, Doç.Dr.Kutay Demirkan tarafından sunulan "Side Effects’ Assessments of New Targeted Therapies by A Clinical Pharmacist in Oncology Outpatient Clinic"  başlıklı çalışma, 5-7 Ekim 2016 tarihlerinde Oslo’da düzenlenen 45. Avrupa Klinik Eczacılık Sempozyumunda (ESCP) “Best Poster Presentation Award” ödülü almıştır.
 • Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç.Dr.Kutay Demirkan ve Sadık Kılıçturgay, Kubilay Demirağ, Derya Hopancı-Bıçaklı, Hülya Sungurtekin, Zekeriya Ülger, Tülay Erkan, Osman Abbasoğlu;  "Focus on Students: A Novel Approach to Fight Against Malnutrition" başlıklı proje ile 19 Eylül 2016 tarihinde Medical Nutrition International Industry (ESPEN-MNI) tarafından verilen "MNI Grant 2016-Proje Ödülü"nü kazanmıştır.
 • Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz; Doç.Dr.Eda Ayşe Aksoy,  Prof.Dr.Kezban Ulubayram ve Betül Süyümbike Yağcı, Gülseher Manap, Doç.Dr.İpek Eroğlu, Şükrü Öztürk tarafından sunulan “Vankomisin/Jelatin Mikroküre İçeren Poli(e-kaprolakton) Fiberlerin Osteomiyelit Tedavisine Yönelik Geliştirilmesi’ başlıklı poster, 4-7 Eylül 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen ‘VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresinde’ İkincilik Ödülü’nü kazanmıştır.      
 • Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz; Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Uzm. Ecz. Ekrem Murat Gönülalan, Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın ve  O. Bayezaid tarafından sunulan “Melissa officinalis Kültür Bitki Ekstresini SH-SY5Y Hücre Hattında BDNF Seviyesi Üzerine Etkisi'’ başlıklı poster, 31 Ağustos- 5 Eylül 2016 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen ‘22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısında (BİHAT)’ Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır.      
 •  
 • 2015 _ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tarafından 1 Nisan 2015 Tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Kanser Haftası Sempozyumunda Eczacılık Fakültemiz ve İLKO İlaç San. ve Tic. A.Ş. İşbirliğinde, Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Yılmaz Çapan, Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Prof. Dr. Sedef Kır Yönetiminte yürütülen "Hemen Salım Sağlayan ve Kontrollü Salım Sağlayan Morfin Sülfat Tabletlerin Formülasyonlarının Türkiye'de Geliştirilip Ruhsatlandırılması Hakkında" başlıklı proje Teşvik Ödülü almıştır.
 • * Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu Hacettepe Üniversitesi 2015 Yılı Sağlık Bilimleri Teşvik Ödülünü kazanmıştır.
 • * Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu Avrupa Fitokimya Derneği'nin Güneydoğu Avrupa Temsilcisi seçilmiştir.
 • * Fakültemiz Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. A. Nurşen Başaran, 2013-2016 yılları arası “International Union Of Toxicology (IUTOX)” yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
 • * Fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Sayın Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu oybirliği ile  Avrupa Fitokimya Derneği' nin Güneydoğu Avrupa Temsilcisi seçilmiştir.
 • * Fakültemiz Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Sayın Prof. Dr. Erem Bilensoy Hocamız 15 Haziran 2015 tarihinde göreve başlamak üzere 2 yıl süre ile EUFEPS-Avrupa Eczacılık Bilimleri Federasyonu Başkanlığı’na oybirliği ile seçilerek EUFEPS’in 1991 yılında kuruluşundan itibaren ilk Türk Başkan sıfatını almıştır.
 • * En İyi Bildiri İKİNCİLİK Ödülü, ‘9. KEPAN, Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi 2015’ Avidan Kızılelma Yiğit, Şerife Suna Oğuz, Fuat Emre Canpolat, Nilüfer Güzoğlu, Onur Erdem, Terken Baydar ve Uğur Dilmen tarafından hazırlanan “Prematüre Yenidoğanlarda Parenteral Beslenmeye Bağlı Alüminyum Maruziyeti” başlıklı çalışma.
 •  
 • 2014_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • * Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çapan Amerikan Farmasötik Bilim İnsanları Birliği (American Association of Pharmaceutical Scientists, AAPS) 2014 Fellow Ödülünü kazanmıştır.
 • *​İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Novartis Uluslararası Genel Merkezinde 24 Ağustos – 27 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen Dünyanın 24 ülkesinden 70 öğrencinin katıldığı Novartis Uluslararası Biyoteknoloji Liderlik Kampı 2014 (BioCamp 2014)’e katılmak üzere başvuran Uzm. Ecz. Seçil Toktaş ve Ecz. Selin Seda Doğan, dünya genelindeki başvurularda 70 kişi içine girmeyi başararak Novartis Biocamp2014’te ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir. Bu etkinlik kapsamında katılımcıların 9 farklı grup olarak katıldığı çalışmada Ecz. Selin Seda Doğan’ın da üyesi olduğu grup Novartis Biocamp 2014 Winning Team ödülünü kazanmıştır.
 • * Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çapan'ın tez danışmanlığını yaptığı Doktora Programı Öğrencisi Dr. Ecz. Fırat Yerlikaya “Paklitaksel Nanopartiküllerinin Kalite Tasarımı ile Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” tez konusu ile 14.Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü’nü almıştır.
 • * Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2014 Yılı Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Başaran 2014 Yılı Bilim Ödülü’nü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Emirhan Nemutlu  ile Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi ise 2014 Yılı Teşvik Ödülleri’ni kazanmışlardır. 
 • *10-11 Ekim 2014 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilen EUFEPS Council toplantısında European Federation for Pharmaceutical Sciences Yönetim Kurulu üyeliğine 2. Dönem için aday olarak Fakültemiz Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Erem Bilensoy Treasurer-Funding ve  Finance Committee Chair görevine yeniden atanmıştır.
 •  
 • 2013_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • * Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Harput 2013 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülünü kazanmıştır.
 •  
 • 2012_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • *Prof.Dr.Asuman Yekta Özer, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2012 Bilim Ödülü
 • *Prof. Dr. Sevda Şenel, Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü
 • *Yrd. Doç. Dr. Samiye Yabanoğlu Çiftçi, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü
 • *Doç.Dr.İ.İrem Çankaya, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü
 • *Doç.Dr.N. Tuğba Durlu Kandilci, L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” programı Yaşam Bilim Ödülü
 • * Gözde Girgin, Terken Baydar, Tevfik Tolga Sahin, Saziye Sezin Palabiyik, Hande Sipahi, Osman Yuksel, Ercument Tekin, Ferit Taneri, “Urinary biopterin levels and blood dihydropteridine reductase activities in patients with thyroid and breast disorders", Blair-Curtis-Pfleiderer-Wachter "Best Paper Award Pteridines" by International Society of Pteridinology.
 •  
 • 2011_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • * Prof.Dr.Nurşen Başaran Hacettepe Üniversitesi 2010-2011 Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında Bilim Ödülü almıştır.
 • * Doç.Dr.İncilay Süslü, Hacettepe Üniversitesi 2010-2011 Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü almıştır.
 • * Doç.Dr.Özden Tacal, 2011-2012 Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Destek Ödülü almıştır.
 • * Prof.Dr.Gülberk UÇAR ve Yrd.Doç.Dr.Samiye Yabanoğlu Çiftçi,8 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde “En İyi Deneysel Araştırma” ve “En İyi Sözlü Bildiri” ödüllerini kazanmışlardır.
 • * Prof.Dr.Belma Giray ve Öğr.Gör.Dr.Pınar Erkekoğlu, 23-26 Kasım 2011 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen 15.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi’nde Sözlü Bildiri ikincilik ödüllerini kazanmışlardır.
 •  
 • 2010_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • * Prof. Dr. Sevda ŞENEL, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi 2010 Bilim Ödülü.
 • * Doç. Dr. İ. İrem TATLI ÇANKAYA, Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri 2010 yılı Bilim Teşvik Ödülü.
 • * Doç. Dr. Mutlu AYTEMİR, Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri 2010 yılı Teşvik Ödülü.
 • * Prof. Dr. A. Atilla HINCAL, 2010 yılı Novartis Yaşam Boyu Başarı Onur Ödülü.
 • * Prof. Dr. Filiz ÖNER, Elsevier Yayınevi ve European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (EJPB) Yayın Kurulu tarafından 2010 yılı en çok atıf alan makale ödülü;
 • Güliyeva Ü. Öner F*., Özsoy Ş., Hızaroğlu R., Chitosan Microparticles containing pDNA as potential oral gene delivery system, Eur. J. Pharm. Biopharm. 62, 17-25, 2006.
 •  
 • * Prof. Dr. Süeda HEKİMOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Teknokent Proje Yarışması Sağlık Bilimleri Alanında 3.lük Ödülü, Psoriazis Tedavi için Geliştirilen Ditranol İçeren Pronizom Jelleri, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süeda Hekimoğlu Proje Ekibi: Dr. Ecz. Sibel Şamdancıoğlu, Dr. Ecz. Yonca İşcan, Ecz. Evrim Deniz (Sezer) Eroğlu, Dr. Vet. Hek. İlyas Onbaşılar, Doç. Dr. Sinan Yürüker,Prof. Dr. Ayşen Karaduman.
 •  
 • 2009_ Ödüllerimiz ve Başarılarımız
 • Prof. Dr. Gönül ŞAHİN, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi  2009 Bilim Ödülü  
 • Doç. Dr. Rahime ŞİMŞEK, Hacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülü
 • Doç. Dr. Erem BİLENSOY, Hacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülü
 •  
 • 2008 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Doç. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ, Farmasotik Kimya Anabilim Dalı
 •  
 • 2007 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Doç. Dr. Ülkü ÜNDEĞER,Farmasötik Toksikoloji ABD
 • Doç. Dr. Şebnem HARPUT, Farmakognozi ABD
 •  
 • 2006 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Doç. Dr. BİRSEN TOZKOPARAN, Farmasötik Kimya ABD
 • ÖĞR. GÖR.DR. KUTAY DEMİRKAN, Farmasötik Teknoloji ABD
 •  
 • 2005 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GRUBU BAŞARI ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. NURAN ÖZALTIN*, Prof. Dr. SACİDE ALTINÖZ*, Prof.Dr. AŞKIN TÜMER, Doç.Dr. M. ALİ ONUR, Öğr.Gör.Dr. İNCİLAY SÜSLÜ*, Dr. CEREN YARDIMCI*, Dr.AYLİN GÜRPINAR, Dr. CANAN TAŞ, Uzm.Ecz. EMİRHAN NEMUTLU*, Uzm.Bio. ZEYNEP ÇABUKTAŞ
 • *ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI
 • 2005 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
 • Doç. Dr. AYŞE UZ, Farmakognozi ABD
 •  
 • 2003 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİM ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. CİHAT ŞAFAK, Farmasötik Kimya ABD
 •  
 • 2002 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİM ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. MEVLÜT ERTAN, Farmasötik Kimya ABD
 •  
 • 2001 YILI TÜBİTAK SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDAKİ BİLİM ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. İHSAN ÇALIŞ, Farmakognozi ABD
 • 2001 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİM ÖDÜLÜ
 • Prof. Dr. İHSAN ÇALIŞ, Farmakognozi ABD