Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Emekli İdari Personelimiz

Fakülte Sekreteri, MEHMET ALİ ERSAN

Koordinatör, Doç. Dr. Erten ONUR (Bölümlerarası Araştırma Laboratuvarı)

Uzm. Ecz. Olcay SELES (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Ecz. Sevgi KESKİN

A. Zafer ÖZDEMİR (ŞEF)

Adem ATEŞ (HİZMETLİ)

Ayfer ÖZGEN (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)

Binali DURSUN (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Birgül UYSAL (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)

Dursun EKİNCİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Efe KARATAŞ (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)

Eftal BAŞOL (HİZMETLİ)

Fatma TUTAR (SAĞLIK TEKNİKERİ)

Fehmi ÇETİN (HİZMETLİ)

Güler ÇATAK ÖZMEN (MEMUR)

Hamiyet SÜYÜNCÜ (MEMUR)

Hasan DEMİR (HİZMETLİ)

Hasan GÜNSEL (HİZMETLİ)

Kahriman DUMAN (HİZMETLİ)

Kenan ÖRNEK (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

M. Mustafa BAYKAL (FAKÜLTE SEKRETERİ)

Mehmet AYRANCI (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Meryem CANITEZ (HİZMETLİ)

Mualla GEYİK (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Mustafa KAYA (HİZMETLİ)

Nihat MESCİ (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)

Osman AZER (Biyokimya Anabilim Dalı)

Resul BAŞTUĞ (SAĞLIK TEKNİKERİ)

Sevim YILMAZ (HİZMETLİ)

Şaban Demir ABLAK (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Şengül ÖZBELİBAĞLI (SAĞLIK TEKNİKERİ)

Ülfet ATAYTÜR (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

Cengiz Çiçek

Orhan Çelik

İhsan Karadavut