Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
 • H.Ü., Aşı Enstitüsü
 • H.Ü., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı
 • H.Ü.,Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
 • H.Ü., Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı
 • H.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
 • H.Ü., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
 • H.Ü., Eczacılık Fakültesi, Radyofarmasi Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi,  Anatomi Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi,  Biyofizik Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi,  İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
 • H.Ü., Tıp Fakültesi, Tıbbi  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • H.Ü., Kök Hücre Uygulama ve Araştırma(PEDİ-STEM)
 • H.Ü., Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBAM)
 • Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 • ETH Zürih, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Eczacılık Bölümü
 • ETH Zürih, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Farmasötik Bilimler Enstitüsü, Kimya ve Uygulamalı Biyolojik Bilimler Bölümü