Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yayınlar

2016 yılı itibariyle

 

  • Eldem T., "Kök Hücre Ürünleri ve Kök Hücre Temelli İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinde Kalite, Yasal Düzenlemeler, Klinik Araştırmalar ve Etik İlkeler, Türkiye Klinikleri, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Özel Sayısı,  Yayın Aşamasında (2021).

 

  • Duzenli O.F., Okay S., Promoter Engineering for the Recombinant Protein Production in Prokaryotic Systems. AIMS Bioengineering, 7(2):62 (2020)

 

  • Sağırlı A.O., ....Eldem T., ve diğ., Türk Farmakopesi Eki 7.2 2019, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yayın No:26  Ankara; 2019.

 

  • Eldem T., Eldem B.. Oküler İlaç, Gen ve Hücresel Taşıyıcı Sistemler ve İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri/ Ocular Drug, Gene and Cellular Delivery  Systems and Advanced Therapy Medicinal Products, Turk J Ophthalmol 48:132-141 (2018) doi: 10.4274/tjo.32458 (Türkçe ve İngilizce)

 

  • Gürsöz H., .....Eldem T., ve diğ., Türk Farmakopesi 2017, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Yayın No:21, Ankara, 2018

 

  • Eldem T., Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları ile İlgili Etik Gereklilikler, Türkiye Klinikleri, İnsanlar Üzerinde Yürütülen Biyotıp Araştırmalarında Etik Konular Özel Sayısı, 4(1):69-74 (2018

 

  • Eldem T., Yapar-Alğın E., Çağan B., İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri: Farmasötik Kalite Güvence Sistemi, İyi İmalat Uygulamaları ve Kalite  Kontrolde Temel İlkeler, Türk Famakopesi Dergisi, 3(3): 36-41 (2018)

 

  • Duzenli O.F., Oner A.F., “Blood–Brain Barrier: Genomics, Proteomics, Disease Targets and Drug Delivery”, Nanotechnology Methods for Neurological Diseases and Brain Tumors: Drug Delivery across the Blood–Brain Barrier, eds. Gursoy-Ozdemir, Y., Bozdag- Pehlivan, S., Sekerdag, E., Elsevier, 2017.