Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi Anabilim Dalı