Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi Anabilim Dalı Araştırma Alanları

Radyofarmasötik Kit Formülasyonlarının Geliştirilmesi, Stabilite Çalışmaları ve Görüntülemenin İyileştirilmesi Üzerinde Çalışmalar

Radyofarmasötiklerin Geliştirilmesi ve Kalite Kontrol Çalışmaları

Radyoaktif İşaretleme ve Hedeflendirme Çalışmaları

Radyofarmasötiklerin Tedavide Kullanımları Üzerine Çalışmalar

Radyofarmasötiklerin Görüntülemede Kullanımları Üzerine Çalışmalar

İlaç Taşıyıcı Sistemlerin (Lipozom, Niozom, Etozom, Sfingozomlar, Mikrokapsüller, Kitosan Mikropartikülleri) Formülasyonları, Radyo-işaretlenmesi ve In-Vitro ve In-Vivo Davranışları Üzerinde Çalışmalar

 

Tıbbi Malzemeler, Regülasyonlar ve Radyasyonla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar

 

Çeşitli İlaç Etkin Maddeleri ve Farmasötik Formlarının Radyasyonla Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar

 

Teranostikler

 

Moleküler Görüntüleme