Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Radyofarmasi Anabilim Dalı Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 

  • HU-BAB-2019-17653; Kemik Metastazlarının Görüntülenmesinde Kullanılmak Üzere Geliştirilecek Radyofarmasötiklerin Etkinlik Değerlendirilmesinde Kullanılmak Üzere Kemik Metastaz Modeli Oluşturulması Çalışmaları; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Suna ERDOĞAN, Proje Ekibi: Prof. Dr. Murat TUNCEL, Kemal KÖSEMEHMETOĞLU; Ecz. Esra GÜNDOĞAN KARAKAŞ; Proje Bütçesi: 29.969,36 TL; Şubat 2019 – devam ediyor.
  • TUBITAK-219S986; Glioblastomanın görüntüleme ve fotodinamik tedavisi için IR 780 içeren, Ga-68 işaretli multifonksiyonel teranostik lipozomların geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY; Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ, Dr. Öğr.Üyesi İpek BAYSAL, Dr. Öğr.Üyesi Süleyman Can ÖZTÜRK; Lisansüstü Bursiyeri: Ecz. Fidan Gülçin TOKLU; Proje bütçesi: 45000 TL; Temmuz 2020-devam ediyor.

 

 

 

TAMAMLANAN PROJELER (Son 10 yıl)

 

  • TUBITAK-Swansea Bay UHB; Non Hodgkin’s Lenfoma Görüntülenmesinde Kullanılacak Radyofarmasötik Formülasyonların Geliştirilmesi. Proje Yürütücüsü: Prof. Neil HARTMAN, Prof. Dr. A. Yekta ÖZER. Proje Araştırmacıları: Ecz. E. Tuğçe SARCAN, Dr. Stephen PAISEY, Prof. Christopher MARSHALL; Proje bütçesi: 11.000 GBP; Eylül 2019-Mayıs 2021.
  • H.U.-B.A.B-16520; Farmasötik Preparatların X-Işını Maruziyeti; Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. A.Yekta ÖZER, Proje Ekibi: Ecz. Elif Tuğçe Sarcan, Ecz. Asuman Taş, Prof.Dr. ŞEYDA ÇOLAK, Dr.Öğr.Üyesi MİNE SİLİNDİR GÜNAY, Prof.Dr. BAKİ HEKİMOĞLU; Proje Bütçesi: 29425,47 TL; Şubat 2018-Ekim 2019.
  • H.U.-B.A.B-12852; Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserine Aktif Hedeflendirilmiş, Nanoboyutlu, Teranostik Kombine İlaç Taşıyan Sistemlerin Formülasyonu ve Etkinliğinin Saptanması; Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. A. Yekta ÖZER, Proje Ekibi: Dr.Öğr.Üyesi MİNE SİLİNDİR GÜNAY, Prof.Dr. GÜNEŞ ESENDAĞLI, Arş.Gör. MERVE KARPUZ; Proje Bütçesi: 148196,6 TL; Şubat 2017-Mart 2019.
  • TUBITAK-116S323; Radyoterapide Kullanılmak Üzere Kuantum Noktaları ve Fotoduyarlaştırıcı İçeren Tümöre Spesifik Hedeflendirilmiş Nanoboyutlu Lipozomların Geliştirilmesi; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Suna ERDOĞAN; Proje Ekibi: Prof. Dr. Murat TUNCEL, Mustafa CENGİZ, Rıfkı HAZIROĞLU; Mehmet KARABUĞA; Proje Bütçesi: 393.000 TL; Mayıs 2017- Şubat 2020.
  • TUBITAK-215S995; Alt-Birim Protein Antijenlerinin İmmunojenitesini Artırmak Amacıyla Yeni Adjuvan/Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi; Prof. Dr. Sevda ŞENEL; Prof. Dr. Suna ERDOĞAN, Nuhan PURALI, Aykut ÖZKOL; Ecz. Selin YÜKSEL, Şubat 2017-Şubat 2019.
  • H.U.-B.A.B-12866; Periodontolojide Kullanılan Dermal Greftler, Kemik Greftler ve Kortikal Laminaların Gama Radyasyonuyla Sterilizasyonu; Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üy. Mine SİLİNDİR GÜNAY; Proje Ekibi: Prof.Dr. RAHİME MERAL NOHUTCU, Fiz. Saharnaz BARGH, Prof.Dr. ASUMAN YEKTA ÖZER, Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN BURAK KUTLU, Prof.Dr. SEMRA İDE, Prof.Dr. ŞEYDA ÇOLAK, Dr.Öğr.Üyesi MELİKE EKİZOĞLU; Proje Bütçesi: 115108.28 TL; Mart 2017-2018.
  • TUBITAK-115S416; PET Yöntemi İle Tümör Görüntülenmesi İçin Galyum-68 (Ga-68) İşaretli Nanoboyutlu Tümöre Hedeflendirilmiş Lipozomal İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Suna ERDOĞAN, Proje Ekibi: Ömer UĞUR, Prof. Dr. Murat TUNCEL, Prof. Dr. A. Yekta ÖZER, E. Meltem OCAK DEMİRCİ, Ecz. Gürhan ABUHANOĞLU; Proje Bütçesi: 405.470 TL; Eylül 2015- Şubat 2019.
  • TUBITAK-112S244; Parkinson Hastalığı’nın Teşhis ve Tedavisi İçin Teragnostik İmmünolipozom Formülasyonları Hazırlama, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. A. Yekta ÖZER, Proje Ekibi: Prof. Dr. Suna ERDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY; Proje Bütçesi: 29.600 TL; Kasım 2012- Kasım 2013.