Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Radyofarmasi Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Ders

ECF 460 Radyofarmasi

Dönem,Yıl

Bahar, Dört

Tipi, Kredi, AKTS

Zorunlu, 2-0-2, 3

İçerik

Radyofarmasi, Radyofarmasist, Radyofarmasötik ve Radyokimyasal tanımı,

Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemi ve tanımlar,

Atom yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, radyonüklit tanımları, ışınlama çeşitleri,

Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, yarılanma ömürleri, ideal radyofarmasötik özellikleri,

Radyoisotopların elde edilmesi; reaktör, siklotron ve jeneratörler,

Radyasyonun biyolojik etkileri,

Radyasyon hijyeni ve dozimetre çeşitleri,

Atık yönetimi,

Radyofarmasi Laboratuvar tasarımı,

Radyofarmasötiklerin hücreye giriş yolları,

Farmakopelerde yer alan ilaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötikler,

Ticari radyofarmasötikler

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

 

Ders

ECF 252 Radyasyondan Korunma

Dönem,Yıl

Bahar, İki

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 3

İçerik

Radyoktivite ve radyoizotoplar hakkında bilgi,

Radyasyondan korunmanın prensipleri, Radyasyonun biyolojik etkileri,

Radyoaktivite ile ilgili enstrümanlar, dozimetreler ve maruz kalma kayıtları,

Dekontaminasyon işlemleri,

Radyofarmasi laboratuvarında çalışan personelin korunması,

Çalışma ortamının, havasının, yüzeylerin, kişilerin radyasyon yönünden izlenmesi,

Radyoaktif materyallerin taşınması, atıkların imhanı

Ders Sorumlusu(ları)

Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

 

Ders

ECF 349 Tıbbi Cihazlar Dünyadaki Yeri ve Türkiye’deki Uygulamaları

Dönem,Yıl

Güz, Üç

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 2

İçerik

Tıbbi cihazların tanımlanmaıs ve konuyla ilgili terminoloji,

Amerika/FDA ve tıbbi cihazlarla ilgili uygulamalar,

Avrupa Birliği(EMA ve tıbbi cihazlarla ilgili uygulamalar,

Tıbbi cihazların sınıflandırılması ve ilgili algoritmalar,

CE işareti ve yönetmelikler,

Tıbbi cihazlara örnekler (lens çözeltisi, tabanlıklar, dizlik, korse, boyunluklar, stentler, beyin ve kalp pilleri, çoraplar vs.)

Tıbbi cihazların üretimleri,

Tıbbi cihazların sterilizasyonları,

Türkiye’de ruhsar başvurusu nasıl yapılır, uygulama

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

 

Ders

ECF 439 Radyofarmasötikler ve Hastanede Uygulamaları

Dönem,Yıl

Güz, Dört

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 3

İçerik

İskelet, dolaşım, beyin, böbrek, solunum, endokrin sistemi ve onkolojide kullanılan radyofarmasötikler,

Bu radyofarmasötiklerin klinikte hazırlanmaları ve dikkat edilecek hususlar,

Bu radyofarmasötiklerin uygulanarak sintigrafik görüntülerinin elde edilmesi,

Elde edilen sintigrafik görüntülerin Radyofarmasist ve Nükleer Tıp uzmanları ile birlikte değerlendirilmesi

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

 

Ders

ECF 446 İyi Radyofarmasi Teknikleri

Dönem,Yıl

Bahar, Dört

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 2

İçerik

Kalite, Kalite Güvencesi Sistemi,

İyi İmalat Uygulamaları (GMP) ve İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP),

Radyoaktivite laboratuvar tasarımı,

Radyofarmasi laboratuvarında kullanılan ekipmanlar,

Partikül, mikrobiyal ve radyoaktif kontaminasyon ve bunların izlenmesi ve azaltılması için alınması gereken önlemler,

Radyofarmasötiklerde yapılan kalite kontrol testleri; radyokimyasal saflık, radyonüklidik saflık,

Radyoaktif materyallerin taşınması,

Radyoaktif atıkların yönetimi,

İlgili kayıtların tutulması

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

 

Ders

ECF 545 Radyofarmasötiklerde Ruhsat Dosyalarının Hazırlanması

Dönem,Yıl

Güz, Beş

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 3

İçerik

Tanımlar,

Amerika Birleşik Devletleri’nde radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (FDA uygulamaları),

Avrupa Birliği’nde radyofarmasötiklerde uygulanan yönetmelikler (Avrupa Birliği uygulamaları),

Türkiye’de radyofarmasötik yönetmeliği,

Ruhsat dosyasında neler bulunur?,

CTD formatında ruhsat dosyası hazırlama,

Radyofarmasötik üretim yeri izni başvurusu,

Ürün izni başvurusu,

İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP) prensipleri,

Radyofarmasötikler için İyi Üretim Uygulamaları Klavuzu

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN

 

Ders

ECF 547 Radyofarmasötiklerde Kalite Kontrol

Dönem,Yıl

Güz, Beş

Tipi, Kredi, AKTS

Seçmeli, 2-0-2, 3

İçerik

Radyofarmasötik nedir? Radyofarmasötiklerin sınıflandırılması, ideal radyofarmasötiğin özellikleri,

Kalite, Kalite Güvenliği, Kalite Kontrol,

Radyofarmasötiklerde yapılan kalite kontrol testleri; fizikokimyasal ve biyolojik testler,

Doz kalibratörleri ve kalite kontrol testleri,

Mo/Tc jeneratörleri ve kalite kontrol testleri,

Nükleer Tıp pratiklerinde kullanılan bazı Tc-99m, radyoaktif iyot ve diğer radyonüklidlerde işaretli radyofarmasötikler ve kalite kontrol testleri

Ders Sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN