Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Analitik Kimya Anabilim Dalı

İlaç ve diğer organik bileşikler ile inorganik bileşiklerin nitel ve nicel analizi için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi. 

Geliştirilen yöntemlerin çeşitli ilaç formülasyonlarına, biyolojik materyallere, çevresel örneklere v.b. uygulanması.

Analitik yöntem validasyonu

Kemometrik çalışmalar

Akreditasyon sistemleri

Proteomik çalışmalar

Metabolomik çalışmalar

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Analitik Kimya Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 305 14 99 
Faks : +90 312 311 47 77
www.farmaanalitik.hacettepe.edu.tr/