Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

 

 • EAK 530 İlaç Analizlerinde Kromatografik Yöntemler 
 •  EAK 531 İlaç Analizlerinde Spektroskopik Yöntemler 
 •  EAK 532 İlaç Analizlerinde Elektroanalitik Yöntemler 
 •  EAK 533 İleri Spektroskopi I 
 •  EAK 534 İleri Spektroskopi II 
 •  EAK 535 İleri Enstrümental Analiz I 
 •  EAK 536 İleri Enstrümental Analiz II 
 •  EAK 537 Analitik Kimyada Temel İşlemler 
 •  EAK 538 Kimyasal Analizde Aletli Yöntemler I 
 •  EAK 539 Kimyasal Analizde Aletli Yöntemler II 
 •  EAK 540 Analitik Yöntem Validasyonu 
 •  EAK 630 Kimyasal Analizde Aletli Yöntemler III 
 •  EAK 631 Temel Analitik Kimya 
 •  EAK 632 İlaç Analizlerindeki Titrasyon Yöntemleri 
 •  EAK 633 Kromatografik Yöntemler I 
 •  EAK 634 İleri Analitik Kimya I 
 •  EAK 635 İleri Analitik Kimya II 
 •  EAK 636 Seminer 
 •  EAK 637 Ayırma Yöntemleri I 
 •  EAK 638 Ayırma Yöntemleri II 
 •  EAK 639 Seminer 
 •  EAK 640 Seminer 
 •  EAK 641 Voltametrik Yöntemler ve Uygulamaları 
 •  EAK 642 Fotolüminesans Analiz Yöntemleri 
 •  EAK 643 Kapiller Elektroforez Temel Prensipleri ve Analitik Uygulamalar 
 •  EAK 644 Doping Analiz Yöntem Uygulamaları 
 •  EAK 645 Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi 
 •  EAK 647 Doping Kontrol 
 •  EAK 648 Doping Amacıyla Kullanılan İlaçların Analizlerinde Yeni Teknikler 
 •  EAK 730 Kimyasal Analizde Aletli Yöntemler IV 
 •  EAK 731 Atomik Spektroskopi 
 •  EAK 732 Moleküler Spektroskopi 
 •  EAK 733 Moleküler Spektroskopide İleri Yöntemler 
 •  EAK 734 Kromatografik Yöntemler II 
 •  EAK 735 Organik Polarografi 
 •  EAK 736 İleri Elektroanalitik Kimya I 
 •  EAK 737 İleri Elektroanalitik Kimya II 
 •  EAK 738 Analitik Kimyada Özel Konular / NMR Spektroskopisi Uygulamaları I 
 •  EAK 739 Analitik Kimyada Özel Konular II / Kütle Spektroskopisi Uygulamaları 
 •  EAK 741 Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi 
 •  EAK 742 Kombine Analitik Yöntemler 
 •  EAK 743 Analitik Kimyada Bilgisayar Uygulamaları