Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Analitik Kimya Anabilim Dalı Çalışma Alanları

NİTEL VE NİCEL ANALİZLER

 • Farmasötik preparatlardan etkin madde(ler) analizi
 • Biyolojik materyallerden (kan, idrar, doku vb) ilaç ve metabolit(ler) analizleri
 • Safsızlık analizleri
 • Su analizleri
 • Çevre analizleri
 • İnorganik madde analizleri
 • Farmakokinetik analizler
 • Perfüzyon ve dissolüsyon ortamlarında ilaç analizleri
 • Bitki ekstraktlarında organik ve inorganik madde analizleri
 • Numune hazırlama ve saflaştırma işlemleri (Sıvı-sıvı tüketme, Katı faz tüketme,On-line numune hazırlama)
 • Kemometrik analizler

 

ENSTRUMENTAL ANALİZLER

 

SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ

 • HPLC ve UFLC cihazları ile yapılan analizler
 • Farmasötik preparatlardan etkin madde(ler) analizleri
 • Biyolojik materyallerden (kan, idrar, doku vb) ilaç ve metabolit(ler) analizleri
 • Safsızlık analizleri
 • Çevre analizleri

 

KAPİLER ELEKTROFOREZ ANALİZLERİ

 • Farmasötik preparatlardan etkin madde(ler) analizleri
 • Biyolojik materyallerden (kan, idrar, doku vb) ilaç ve metabolit(ler) analizleri
 • Safsızlık analizleri
 • Çevre analizleri

 

ELEKTROKİMYASAL ANALİZLER

 • Farmasötik preparatlardan etkin madde(ler) analizleri
 • Biyolojik materyallerden (kan, idrar, doku vb) ilaç analizleri
 • Metal analizleri (Farmasötik preparatlar, çevre analizleri vb.)
 • Elektrot mekanizması çalışmaları

 

SPEKTROSKOPİK ANALİZLER

 • Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ve UV-GB Spektroskopisi
 • Farmasötik preparatlardan etkin madde(ler) analizleri
 • Biyolojik materyallerden (kan, idrar, doku vb) ilaç analizleri
 • Metal analizleri (Farmasötik preparatlar, çevre analizleri vb.)

 

BİREYSEL TIP UYGULAMALARI

 • Proteomiks
 • Metabolomiks
 • Fluksomik

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 • Analitik yöntem validasyonu
 • GLP ve GMP uygulamaları
 • Kromatografik, spektroskopik ve elektroanalitik yöntemlerin uygulamaları