Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı Lisans Eğitimi

Ders : ECF 132 Analitik Kimya I 
Dönem ve yıl : Bahar, Bir 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 3-0-3 
İçerik: Sulu çözelti kimyası, çözünürlük, gravimetrik analiz, asitler, bazlar, tamponlar, volumetrik analiz prensipleri ve titrasyonlar.

Ders : ECF 134 Analitik Kimya I Lab. 
Dönem ve yıl : Bahar, Bir 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 0-3-1 
İçerik: Katyon ve anyonların nitel analizi, çeşitli titrasyon teknikleri ile nicel analizler.

Ders : ECF 235 Analitik Kimya II 
Dönem ve yıl : Güz, İki 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 2-0-2 
İçerik: Kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal metotların prensipleri.

Ders : ECF 237 Analitik Kimya II Lab. 
Dönem ve yıl : Güz, İki 
Tipi ve Kredisi : Zorunlu, 0-3-1 
İçerik: Çeşitli kromatografik, spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemlerle organik ve inorganik maddelerin nitel ve nicel analizleri.

Ders : ECF 254 İlaç Analizlerinde Ayırma Yöntemleri ve Kromatografi Teknikleri 
Dönem ve yıl : Bahar, İki 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Etken maddenin, ilaçtan ve çeşitli biyolojik materyallerden tüketme yöntemleri (sıvı - sıvı ve sıvı - katı tüketme) ve çeşitli kromatografik yöntemlerle (gaz kromatografisi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve kapiler elektroforez) analizi ve uygulamaları.

Ders : ECF 256 Enstrümantasyon 
Dönem ve yıl : Bahar, İki 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Çeşitli spektroskopik yöntemlerin [ultraviyole-görünür bölge (UV-GB) spektroskopisi, türev spektroskopisi, floresans spektroskopisi, infrared (IR) ve fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans (NMR) spektroskopisi, atomik spektroskopi ve kütle spektroskopisi] prensipleri ve uygulamaları.

Ders : ECF 258 ECZACILIKTA İLERİ ANALİTİK KİMYA
Dönem ve yıl : Bahar, Dört 
Tipi ve Kredisi : Seçmeli, 2-0-2 
İçerik : Eczacılıkta numune alma teknikleri, eczacılıkta kullanılan standart madde ve çözeltiler, değişik tampon sistemleri ve fizyolojik tamponların hazırlanması, derişim ve pH hesaplamaları, ileri analiz yöntemleri, cihaz ve yöntem kalibrasyon teknikleri, verilerin değerlendirilmesi, rastgele ve sistematik hatalar.