Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 309 29 58 
+90 312 310 35 45 / 2178 
Faks : + 90 312 311 47 77

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr