Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 309 29 58 
+90 312 310 35 45 / 2178 
Faks : + 90 312 311 47 77