Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Alanları
• Genotoksisite
• İmmün Sistem Toksisitesi
• Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemi
• Endokrin Bozucu Bileşikler ve Endokrin Sistem Toksisitesi
• Üreme Sistemi Toksisitesi
• Metal Toksisitesi
• Mikotoksinler
• Temel Sitotoksisite Testleri
• Mesleki Toksikoloji
• Geriatrik Toksikoloji
• Biyogöstergeler
• Nanotoksikoloji
• Selenyum ve Selenoenzimler