Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitimi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Lisans Sonrası Eğitim Dersleri

 

 • EAT 735 Adli Toksikolojide Temel Prensipler
 • EAT 621 Biyoanaliz Yöntemleri I
 • EAT 625 Biyoanaliz Yöntemleri II
 • EAT 761 Biyokimyasal Toksikoloji-I
 • EAT 762 Biyokimyasal Toksikoloji-II
 • EAT 722 Ekstrahepatik Metabolizma
 • EAT 601 Farmasötik Toksikoloji Semineri I
 • EAT 702 Farmasötik Toksikoloji Semineri-II
 • EAT 785 Fitotoksikoloji
 • EAT 795 Geriatrik Toksikoloji
 • EAT 784 Gıda Katkı Maddelerinin Toksikolojik Açıdan Değerlendirilmesi
 • EAT 603 Gıda Toksikolojisi
 • EAT 616 Hedef Organların Toksik Cevapları I
 • EAT 617 Hedef Organların Toksik Cevapları II
 • EAT 704 İnorganik Bileşiklerin Toksisitesi
 • EAT 740 Mesleki Toksikoloji
 • EAT 782 Mikotoksinler
 • EAT 708 Pediatrik Toksikolojide Temel Kavramlar Ve Prensipler
 • EAT 787 Perinatal ve Reprodüktif Sistemlerin Toksisite Değerlendirmesi
 • EAT 730 Sistemik Metabolizmanın Toksikolojik Sonuçları
 • EAT 794 Toksikoloji ve Afetler
 • EAT 783 Toksikolojide Biyomarkörlerin Kullanımı
 • EAT 613 Toksikolojide Genel Kavramlar I
 • EAT 614 Toksikolojide Genel Kavramlar II
 • EAT 600 Toksikolojide Özel Konular
 • EAT 706 Toksisite Ölçüm Yöntemleri I
 • EAT 707 Toksisite Ölçüm Yöntemleri II
 • EAT 792 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar I
 • EAT 793 Zehirlenmeler ve Antidotal Yaklaşımlar II
 • EAT 604 Toksikolojide Literatür Taranması Ve Değerlendirmesi
 • EAT 720 İmmünotoksikoloji
 • EAT 734 Genetik Toksikoloji ve Teknikler
 • EAT 773 Kimyasal ve Biyolojik Savaş Alanları Toksikolojisi
 • EAT 790 Toksikolojide Risk Değerlendirmesi
 • EAT 635 Çevresel Toksikoloji

 

Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans ve Doktora Programında Yer alan Dersler

 • NNT 607 Nanotoksikoloji I
 • NNT 720 Nanotoksikoloji II (Risk ve Güvenlik Değerlendirme)

 

Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Yüksek Lisans Programında Yer Alan Dersler

 • ERU 601 Ruhsatlandırmada Toksikolojik ve Farmakolojik Esaslar 
 • ERU 602 Ruhsatlandırma Çalışmalarında Güvenli İlaç Kullanım Esasları