Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

Uluslararası İşbirlikleri

 

• Almanya

 •   Universitat Karlsruhe
 •   Dortmund Üniversitesi
 •   Ulm Üniversitesi
 •   Charite-Universitatmedizin Berlin
 •  

• Amerika Birleşik Devletleri

 •   Iowa Üniversitesi
 •   Missouri-Rolla Üniversitesi
 •   Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
 •   Tennessee Üniversitesi

 

• Avusturya

 •   Innsbruck Üniversitesi

 

• Danimarka

 •   Copenhagen Üniversitesi

 

• Fransa

 •   Joseph Fourier Üniversitesi
 •   CEA, İnorganik Kimya ve Biyoloji Bölümü
 •   Roussel Uclaf Direction du Development
 •   Sante
 •   Louis Pasteur Üniversitesi

 

• Hollanda

 • Vrije Universiteit

 

• İngiltere

 • British Industrial Biological Research Association (BIBRA)

 

• İsviçre

 • Zürih Üniversitesi

 

• Macaristan

 • Albert Szent-Györgyi Üniversitesi

 

Ulusal İşbirlikleri

 

• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı

• Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

 • · Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

• Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

• Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

• Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

• Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

• Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

• Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

• Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurşi Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 • · Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

• Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi

• Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

• Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Buğra Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Sağlık Bakanlığı Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı