Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Projeleri
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAI) eritrosit glutatyon s-transferaz ve folat düzeylerine etkileri Projenin Alındığı Kuruluş: TÜBİTAK.
 •  İlaç dahil çeşitli ksenobiyotiklere maruziyette insan eritrosit folat düzeylerinin değerlendirilmesi 
 • Projenin Alındığı Program: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  Kanserli hastaların biyolojik sıvılarında pteridin ve dihidropteridin reduktaz aktivitesinin saptanması ve klinik öneminin değerlendirilmesi Projenin Alındığı Program: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  Kısa zincirli alifatik alkollerin süperoksit oluşturup oluşturmadığının in vitro incelenmesi ve metanolün biyolojik sıvıda saptanması Projenin Alındığı Program: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  Tarım ilaçlarının nörotoksik etkileri ve oksidatif stres indükleyici potansiyelleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Projenin Alındığı Program: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  İyot eksikliğine bağlı bozukluklarda selenyum eksikliğinin ve organizmanın antioksidan kapasitesinin rolünün araştırılması. Projenin Alındığı Kuruluş: Eczacıbaşı
 •  Florokinolon grubu antibiyotiklerin lipid peroksidasyonuna etkisi ve bu etkilerin selenyum ve vitamin E ile ilişkisi. Projenin Alındığı Kuruluş: Eczacıbaşı
 •  Difenilhidantoin ve Karbamazepinin Hücresel ve Humoral İmmüniteye Etkileri Projenin Alındığı Kuruluş: TÜBİTAK
 •  Halk arasında kullanılan bazı tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklı etken maddelerin in vitro yöntemlerle immünomodülatör ve antienflamatuvar etkilerinin araştırılması. Projenin Alındığı Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  Çeşitli iş kollarında kurşuna maruz kalan işçilerin immün parametrelerinin incelenmesi. Projenin Alındığı Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  İyonizan radyasyona ve kemoterapötik ajanlara maruz kalan sağlık personelinin lenfositlerindeki olası DNA hasarının belirlenmesi. Projenin Alındığı Kuruluş: TÜBİTAK.
 •  Urtica diotica L. (ısırganotu) bitkisinden elde edilen flavanoitlerin mutajenik ve immünomodülatör etkilerinin in vitro araştırılması. Projenin Alındığı Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Araştırma fonu.
 •  Kurşunun oksidatif stresi indükleyici etkisinin araştırılması ve bazı antioksidanların bu etkiyi önleyici rollerinin incelenmesi. Projenin alındığı kuruluş : H.Ü. Araştırma fonu.