Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon : (0 312) 305 18 72 - (0 312) 324 03 33

Faks : (0 312) 305 18 72 / 120 

e-posta : pharmchem@hacettepe.edu.tr