Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı - Genel Tanıtım

Bir molekülün ilaç haline gelmesi için kat etmesi gereken uzun yolculuğun ilk durağı Farmasötik Kimya’dır. Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentezi, nitel ve nicel analizleri üzerinde çalışan Farmasötik Kimyacılar, bu moleküller için güvenilir yapı-aktivite ilişkileri kurarak moleküllerin preklinik çalışmalara doğru ilerlemesini amaçlar ve bu amaçla farklı disiplinler ile yakın iş birliği halinde çalışır. Farmasötik Kimya alanında yapılan araştırmaların büyük kısmını organik sentez çalışmaları oluştursa da moleküler modelleme ve bilgisayar destekli ilaç tasarımı, ilaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkilerinin araştırılması, ilaç metabolizması, nitel ve nicel analitik yöntemlerle ilaç analizleri gibi konular Farmasötik Kimya’nın temellerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, lisans ve yüksek lisans düzeyinde verilen Farmasötik Kimya eğitimi bu konuları kapsamaktadır.