Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Lisans ve Lisansüstü Eğitimi

Lisans dersleri

Zorunlu dersler

 

Seçmeli dersler

Yüksek lisans dersleri

Zorunlu dersler

Seçmeli dersler

 

 

Doktora dersleri

Zorunlu dersler

Seçmeli dersler