Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmasötik Kimya anabilim Dalı Projeler

Son 5 yıla ait güncel proje listesi;

 • Potansiyel Antifungal ve Antikonvülsan Etkili Yeni Azol Bileşikleri: Moleküler Modelleme, Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Arilalkilazol Yapısında Yeni Oksim Ester Türevleri Üzerinde Çalışmalar Sentez Biyolojik Aktivite ve Moleküler Modelleme (HÜBAP-Doktora Tez Projesi)
 • Kurum içi bir azol kütüphanesi içerisinden sanal aktivite tarama ile yeni alfa-glukozidaz inhibitörü bileşiklerin keşfi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Bazı 5-Kloro-2-benzoksazolinon Tiyosemikarbazit, 1,3,4-Tiyadiazol ve 1,2,4-Triazol-5-tiyon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Bazı Ariloksimetil 1,3,4-Oksadiazol, 1,3,4-Tiyadiazol ve 1,2,4-Triazol ve 1,2,4- Triazol-5 Tiyon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • 2-Fenilbenzotiyazol Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Antimikobakteriyel Aktivite Göstermesi Beklenen Bazı 2,3-Disübstitüe-5-Metil- 4-Tiyazolidinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Antikanser İlaç Tasarımı ve Aktivite Taraması (HÜBAP-Uluslararası Araştırma İş birliği Projesi)
 • Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Çoklu Hedefe Yönelik Etki Göstermesi Beklenen Yeni 2-Pirazolin ve Benzimidazol Türevlerinin Moleküler Modelleme, Sentez ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Akrilonitril Yapisi Taşiyan Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikobakteriyel Aktivitelerinin İncelenmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Allomaltol Türevi Yeni Mannich Bazlarının Sentezi ve Tirozinaz İnhibitörü Etkilerinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Mannich Bazlarının Tirozinaz İnhibitörü Etkileri ve A375 İnsan Melanoma Hücreleri Üzerine Hücre Canlılıklarının Değerlendirilmesi (TÜBİTAK-1002 Projesi)
 • Cilt Lekelerine Etkili Kojik Asit Türevi Dermokozmetik Ürünlerin Hazırlanması (TÜBİTAK-TEYDEP-1512)
 • Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazının A375 İnsan Malin Melonoma Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Aydınlatılmasında Genomik Yaklaşımlar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Biyolojik Etkili Kojik Asit Türevi Mannich Bazları-EP (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Kojic Acid Derived Mannich Bases with Biological Effect-US (HÜBAP- Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Projesi)
 • Kojik Asit Türevi Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi ve Melanoma Hücrelerine Karşı Sitotoksisiteleri ile Tirozinaz İnhibisyonu Etkilerinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin sentezi, kalsiyum modülatör etkilerinin ve antioksidan özelliklerinin araştırılması (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin sentezi ile antimikrobiyal ve antioksidan etkileri üzerinde çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • L-Tipi kalsiyum kanal blokörü kondanse 1,4-dihidropiridin türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Alkil 2,6,6(2,7,7)-trimetil-4-(bifenil)-5-okso-1,4,5,6,7,8-hekzahidrokinolin 3-karboksilat türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Çoklu Hedefli Yeni Amit/Karbamat Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve İnhibitör Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Hidrazon yapısında yeni MAO inhibitörü bileşiklerin sentezi ve MAO inhibisyonunun insan prostat akciğer ve gliyoma tümörlerindeki terapötik etkisinin değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Monoamin Oksidaz İnhibitörü Etki Göstermesi Beklenen Yeni Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi Moleküler Modellemesi ve MAOA MAOB Selektifliklerinin Araştırılması (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Bazı Yeni 5-Ariliden-Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazol-6(5H)-On Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonları ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi (TÜBİTAK-1002 Projesi)
 • MAO İnhibitörü etki göstermesi beklenen hidrazon iskeleti taşıyan yeni bileşiklerin sentez ve yapı tayini çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni 1-Aminometil-1,2,4-triazol-5-tiyon Bileşiklerinin Sentezi ve Yapı Aydınlatma Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Sentezlenen 2-Benzoksazolinon Türevi Bileşiklerin Antioksidan ve Antienflamatuar Etkilerinin Deneysel Sıçan Akut Pankreatit Modelinde Araştırılması (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni sentezlenen 2-imino-tiyazolidin-4-on ve oksazolidindion türevlerinin monoamin oksidaz MAO inhibitör aktivitelerinin tayini (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni 2-imino-tiyazolidin-4-on ve Oksazolidindion Türevlerinin Asimetrik Sentezi, Antimikrobiyal ve Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitör Aktivitelerinin Tayini (TÜBİTAK-1001 Projesi)
 • Bazı Yeni Kondanse Triazol Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması (HÜBAP-Doktora Tez Projesi)
 • Aril bütenoik asit türevlerinin HDAC-spesifik inhibisyon aktivitelerinin ve nöroprotektif etkilerinin araştırılması (HÜBAP-Kapsamlı Araştırma Projesi)
 • Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni 1,2,4-Triazol Türevi Bileşiklerin Sentez ve Aktivite Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi),
 • EGFR inhibitörü olarak etki göstermesi beklenen yeni bazı kinoksalin türevleri üzerinde çalışmalar (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazı Bileşiğinin UV ile indüklenmiş Melanoma Karşı Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Sentezlenen Antitirozinaz Aktiviteye Sahip Kojik Asit Türevlerinin A375 Malin Melanoma Hücre Hattında Sitotoksisite ve Hücre Ölümü Üzerine Etkisinin Aydınlatılması (HÜBAP-Yüksek Lisans Tez Projesi)
 • Parkinson tedavisinde yeni ilaç geliştirme ve formülasyon çalışmaları: KOJI MG84’ün anti-nörodejeneratif ve nöroprotektif etkisinin in vitro/in vivo incelenmesi ve farmakokinetik araştırmaları (TÜSEB- Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik)
 • Hipertansiyon Tedavisinde Etkili Yeni Sentezlenen ve Çözünürlük Sorunu Olan 1,4-Dihidropiridin Türevi Madde Üzerinde Önformülasyon Çalışmaları (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Potansiyel L-/T-Tipi Kalsiyum Kanal Blokörü Dihidropirimidin Türevlerinin Sentezi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni antifungal bileşiklerin ligand ve yapı temelli sanal aktivite tarama yöntemi ile keşfi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni Hekzahidrokinolin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Tranforme Edici Büyüme Faktörü Beta (TGF-β) Üzerine İnhibitör Etkileri ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması Moleküler Hedeflerle Etkileşimlerinin In Silico Olarak Saptanması (HÜBAP-Kapsamlı Araştırma Projesi)
 • Yeni Hekzahidrokinolin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Dönüştürücü Büyüme Faktörü-Beta (TGF-β) ve İnflamasyon Mediyatörlerine Etkilerinin In Vitro ve In Silico Olarak İncelenmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Yeni HİF PHD2 inhibitörlerinin yüksek verimli sanal aktivite tarama ile keşfi ve hücre düzeyinde validasyonu (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)
 • Hepatosellüler Kanser Tedavisi için Hippo Sinyal Yolaği YAP Proteini Hedefli Yeni Aday Moleküllerin Geliştirilmesi (HÜBAP-Hızlı Destek Projesi)