HÜEF Aşı Ar-Ge Laboratuvarı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Aşı Ar-Ge Laboratuvarı, 01 Nisan 2019 gününden bu yana Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı ile ortak kullanılmaktadır.

 

                             ,                  

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

90-06100 Sıhhiye - ANKARA

Telefon: +90 (312) 305 10 88

Öğrenci İşleri: +90 (312) 305 14 97

Faks: +90 (312) 311 47 77

E-posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr