Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
İdari Komisyonlar

 

 

KOMİSYONLAR

 

İDARİ KOMİSYONLAR

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KOMİSYONLARI (2021-2024)

 

  • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. İpek EROĞLU

Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

Prof. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

 

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Gözde GİRGİN

Dr. Öğr. Üyesi Melike Hacer ÖZKAN

 

  • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof. Dr. Gülberk UÇAR

Prof. Dr. İ. İrem tatlı ÇANKAYA

Doç. Dr. T. Emrah BOZKURT

 

  • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Doç. Dr. Oya ÜNSAL TAN

Dr. Öğr. Üyesi Nadire ÖZENVER

 

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Doç. Dr. Kevser BİBEROĞLU

                         

  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Komisyonu

Fakülte Sekreteri, Pelin KIRAN

Bilgisayar İşletmeni, Özge KAVAKLI

Sağlık Teknikeri, Murat AKYÜZ

 

  • Atık İmha Komisyonu

Prof. Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU

Prof. Dr. Ayşe ERCAN

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ

Doç. Dr. Kıvılcım ÖZTÜRK 

 

  • Risk Değerlendirme Ekibi

Doç. Dr. Bilge SÖZEN ŞAHNE

Doç. Dr. Keriman ÖZADALI SARI

Doç. Dr. Mine SİLİNDİR GÜNAY

Dr. Öğr. Üyesi  Aydan ÇAĞLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi İnci KAZKAYASI

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Ceren ARITULUK

Dr. Öğr. Üyesi Nadir YALÇIN

Dr. Ecz. Beyza AYAZGÖK

Uzm. Ecz. Ekrem KILIÇ

Bio. Şeyma NİGİZ

 

DİĞER KOMİSYONLAR (2021-2024)

TAŞINIR MAL SAYIM KOMİSYONU

Prof. Dr. Erhan PALASKA

Prof. Dr. Sevtap AYDIN DİLSİZ

Doç. Dr. Kevser BİBEROĞLU

 

KAYIT SİLME KOMİSYONU

Prof. Dr. Meral SAĞIROĞLU

Prof.Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU

Prof.Dr.  Aygin EKİNCİOĞLU

 

DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Prof. Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU

Prof. Dr. Birsen KÖPRÜCÜ

Prof. Dr. Suna SABUNCUOĞLU

Doç. Dr.  Suat SARI

 

DEVİR TESLİM KOMİSYONU

Prof. Dr. S. Kutay DEMİRKAN

 

YURTDIŞINDA GÖREVLİ VE İZİNLİ GİDİŞLER DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM

Prof. Dr. Erem BİLENSOY

 

MESLEKİ STANDART OLUŞTURMA KOMİSYONU

Prof. Dr. L. Ömür DEMİREZER

Prof. Dr. Aylin GÜRBAY

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Gülberk UÇAR

Prof. Dr. İ. İrem Tatlı ÇANKAYA

Prof. Dr. Sevda ŞENEL

Prof. Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU

Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

Doç. Dr. Gözde GİRGİN

 

GEP KOMİSYONU

Koordinatörler:

Prof. Dr. Gülberk UÇAR

Prof. Dr. Nesrin Gökhan KELEKÇİ

Prof. Dr. T. Emrah BOZKURT

 

Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ (Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nesrin Gökhan KELEKÇİ (Farmasötik Kimya)

Prof. Dr. İ. İrem Tatlı ÇANKAYA (Farmasötik Botanik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ü. Pınar ERKEKOĞLU (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU (Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kutay DEMİRKAN (Klinik Eczacılık Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Radyofarmasi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Samiye Y. ÇİFTÇİ (Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM (Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Meral SAĞIROĞLU (Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ayşe UZ ( Farmakognozi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Erem BİLENSOY (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Betül ARICA YEĞİN (Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ (Analitik Kimya Anabilim Dalı)

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KOMİSYONU

Prof. Dr. Gülberk UÇAR

Prof. Dr. İ. İrem Tatlı ÇANKAYA

Prof. Dr. Emirhan NEMUTLU (Farmasötik Gelişim Topluluğu Danışmanı)

Prof. Dr. Rahime ŞİMŞEK

Prof. Dr. Pelin KELİCEN

Doç. Dr. T. Emrah BOZKURT

Doç. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

Doç. Dr. Tuba Gülsün İNAL

Doç. Dr. Bilge Sözen ŞAHNE

Belinay ÇELİK (Farmasötik Gelişim Topluluğu Başkanı)

 

TÖREN VE SOSYAL FAALİYETLER KOMİTESİ

 

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr.Eda Ayşe AKSOY

Prof. Dr. Ayşe ERCAN

Doç. Dr.Miyase Gözde GÜNDÜZ

Doç.Dr. Bilge Sözen ŞAHNE

 

Sosyal Komite

Doç.Dr. Bilge Sözen ŞAHNE

Doç.Dr. Üyesi Merve DENİZALTI

Doç.Dr. Golshan ZARE

Dr. Öğr. Üyesi Aydan ÇAĞLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Vahap Murat KUTLUAY

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Can EYLEM

Dr. Öğr. Üyesi Nadir YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe SARCAN

Dr. Öğr. Üyesi Selin PARMAKSIZ

Araş.Gör. Ahmet AVCI

Araş.Gör. Hülya ÖZALP

Araş.Gör. Şeyma NİGİZ

Hülya ÇALIŞKAN 

 

Tören Komitesi

Pelin KIRAN (Fakülte Sekreteri)

Doç.Dr. Bilge Sözen ŞAHNE

Doç.Dr. Merve DENİZALTI

Doç.Dr. Golshan ZARE

Dr. Öğr. Üyesi Aydan ÇAĞLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Vahap Murat KUTLUAY

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Can EYLEM

Dr. Öğr. Üyesi Nadir YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğçe SARCAN BOZKIR

Dr. Öğr. Üyesi Selin PARMAKSIZ

Araş.Gör. Hülya ÖZALP

Araş.Gör. Ebru KOÇAK ASLAN

Araş.Gör. Merve ZENGİN

Araş.Gör. Ahmet AVCI

Araş.Gör. Şeyma NİGİZ

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU (2021-2024)

Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Başkan)

Prof. Dr. İ. İrem Tatlı ÇANKAYA (Başkan Yrd)

Prof. Dr. Suna ERDOĞAN (Fakülte Temsilcisi)

Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ

Prof. Dr. İpek EROĞLU

Prof. Dr. Miyase Gözde GÜNDÜZ

Doç.Dr. Mine SİLİNDİR GÜNAY 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Tuba REÇBER

Dr. Zekiye Ceren ARITULUK

Araş.Gör.Dr. Beyza AYAZGÖK

Pelin KIRAN (Fakülte Sekreteri)

Elif Sude KORKMAZ (Öğrenci Temsilcisi)