Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Fakülte Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Mutlu Aytemir (Dekan, Farmasötik Kimya AbD)

Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi (Farmasötik Kimya AbD)

Prof. Dr. İ.İrem Çankaya (Dekan Yrd.,Farmasötik Botanik AbD)

Prof. Dr. Ayşe Uz (Farmakognozi AbD)

Prof. Dr. Betül Arıca Yeğin (Farmasötik Biyoteknoloji AbD)

Prof. Dr. Suna Erdoğan (Radyofarmasi AbD)

Prof. Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu (Farmasötik Toksikoloji AbD)

Prof. Dr. Erem Bilensoy (Farmasötik Teknoloji AbD)

Prof. Dr. Meral Sağıroğlu (Farmasötik Mikrobiyoloji AbD)

Prof. Dr. İncilay Süslü (Analitik Kimya AbD)

Prof. Dr. Kezban Ulubayram (Eczacılık Temel Bilimler AbD)

Prof. Dr. Neziha Tuğba Kandilci (Farmakokoloji AbD)

Prof. Dr. Selen Yeğenoğlu (Eczacılık İşletmeciliği AbD)

Prof. Dr. Ayşe Ercan  (Biyokimya AbD)

Prof. Dr. Aygin Ekincioğlu (Klinik Eczacılık AbD)

Ecz. Güneş Özel Kılıç (Dış Paydaş)

Ecz. Elif Sude Korkmaz (Öğrenci Temsilcisi)