Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Fakülte Eğitim Komisyonu

Prof.Dr.Gülberk Uçar (Dekan, Biyokimya AbD)

Prof.Dr.Sema Çalış (Farmasötik Teknoloji AbD)

Prof.Dr.İ.İrem Çankaya (Dekan Yrd.,Farmasötik Botanik AbD)

Prof.Dr.S.Kutay Demirkan (Klinik Eczacılık AbD)

Prof.Dr.Türkan Eldem (Farmasötik Biyoteknoloji AbD)

Prof.Dr.Suna Erdoğan (Radyofarmasi AbD)

Prof.Dr.Ülfet Pınar Erkekoğlu (Farmasötik Toksikoloji AbD)

Prof.Dr.Fügen Özkanlı (Farmasötik Kimya AbD)

Prof.Dr.Meral Sağıroğlu (Farmasötik Mikrobiyoloji AbD)

Prof.Dr.İncilay Süslü (Analitik Kimya AbD)

Prof.Dr.Kezban Ulubayram (Eczacılık Temel Bilimler AbD)

Prof.Dr.Funda N.Yalçın (Farmakognozi AbD)

Prof.Dr.Selen Yeğenoğlu (Eczacılık İşletmeciliği AbD)

Doç.Dr.Turgut Emrah Bozkurt (Dekan Yrd., Farmakoloji AbD)

 

**13.04.2021 Tarih ve 2021/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı