Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi lisans eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra medikal alanda ve ilaç öncü molekül sentezi konularında araştırmalar yürütmektedir. Anabilim Dalımız, biyomalzemelerin üretimi, modifikasyonu ve ürün aşamasına giden çalışmaların yürütüldüğü donanımlı bir araştırma laboratuvarına sahiptir.

 

Çalışma Alanları

Biyomalzemeler

Biyopolimerler

Biyomedikal amaçlı yüzey modifikasyonu

Tıbbi cihazlar

Doku mühendisliği

Nanotıp

Heterohalkalı bileşik sentezi ve biyolojik aktivite özellikleri

Aril/heteroaril boronik asit sentezi

Organometalik kimya

Stereokimya

Poliarilen/poliheteroarilen bileşiklerin sentezi ve elektronik özellikleri

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Temel Eczacılık Bilimleri Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 305 21 64 
+90 312 305 14 99 
Faks : +90 312 311 47 77