Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Lisans Üstü Eğitimi
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Lisans Üstü Eğitimi

Yüksek Lisans Eğitimi

 

 

Programın amacı biyomalzeme, nanotıp, doku mühendisliği ve ilaç öncü molekül sentezi konularında donanımlı bireyler yetiştirmektir. Programı benzer programlardan ayrıştıran temel özellik farklı disiplinlerden gelen kişilerin, bu program çatısı altında eğiterek, medikal alanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen kişiler yetiştirmektir. Bu programda yüksek lisans yapan öğrenciler teknik olarak donanımlı bir araştırma laboratuvarında çalışma olanağına sahiptirler. Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nda öğretim dili Türkçedir.

 

 

Yüksek Lisans Eğitiminde Açılan Dersler

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ETB 611 İleri Organik Kimya

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Dersin İçeriği: Organik kimyanın temel prensipleri ve teorik uygulama örnekleri, tanım ve tarihçe, organik kimyada temel reaksiyonlar, yapı ve mekanizma, asitlik ve bazlık kavramları, temel reaksiyon tipleri ve mekanizmalarının incelenmesi.

Dersin amacı: Bu derste öğrencinin, organik kimyanın temel prensiplerinin yapı ile reaktivite arasındaki bağıntıyı kurmada nasıl kullanıldığını öğrenmesi beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin yapı ile reaktivite arasındaki farklılığın tepkime mekanizmalarının açıklanmasında nasıl kullanıldığı konusunda beceri kazanması beklenmektedir.

 

Dersin Kodu ve İsmi: ETB 610 Biyoorganik Kimyaya Giriş

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Dersin İçeriği: Biyomoleküllerin in vivo sentez ve tepkimelerinde görülen kimyasal mekanizmaların anlaşılmasında temel kavramlar; konum etkisi, moleküler uyum, moleküler tanıma ve supramoleküler düzey, diğer temel kavramlar.

Dersin Amacı: Bu derste öğrencinin biyolojik sistemlerde gerçekleşen tepkimeleri organik kimyasal yaklaşımla değerlendirme ve karşılaştırma öngörüsü kazanması beklenmektedir.

 

Dersin Kodu ve İsmi: ETB 601 Eczacılıkta Fizikokimyasal Kavramlar

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Dersin İçeriği: Termodinamiğin temel kuramları, kimyasal denge, kimyasal kinetik, çözünürlük, sulu çözeltide iyonların davranışları, ilaçların çözünürlükleri, ilaçların kararlılıkları.

Dersin Amacı: Bu ders, eczacılıkta fizikokimyasal ilkelerin temel kavramlarını vermek üzere tasarlanmıştır. Bu dersin amacı; kimya ve eczacılık ile ilgili sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını düzenleyen fiziksel ilkeleri gözden geçirmek ve derinleştirmek, mesleki kariyerinde problemlerle başa çıkmaya yardımcı olacak fizikokimyasal kavramları öğrencilere vermek, fiziksel evrenin doğasını anlayabilmek ve değer biçmek.

 

Dersin  Kodu ve İsmi: ETB 607 Heterosiklik Kimya

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Dersin İçeriği: Heterosiklik yapı sentezinde başlıca yöntemler (doymuş karbona nükleofilik saldırı, karbonil karbonuna nükleofilik saldırı, üçlü bağa nükleofilik saldırı, radikalik halka oluşturma, nitren ve karben ile halka oluşturma, halka katım reaksiyonları, halka daralma ve halka genişleme), heteroaromatiklik, heterosiklik bileşiklerin sentezi, özellikleri ve reaksiyonları (üç, dört, beş, altı ve yedi üyeli halkalar).

Dersin Amacı: Heterosiklik yapıların özellikleri, sentezi ve reaksiyonları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

 

Dersin  Kodu ve İsmi: ETB 608 Polimer Malzeme Bilimi  

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli, 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Dersin İçeriği: Polimerlerin kimyasal yapısı, yapı-özellik ilişkileri, polimerlerin karakterizasyonu (termal, kimyasal, fiziksel vb.), polimerleşme mekanizmaları, polimerleşme sistemleri, üretim prosesleri, endüstriyel polimerler, mikro/nano yapılı polimerler ve medikal alanda uygulamaları.

 

Dersin Amacı: Bu ders, polimerik malzeme bilgisinden başlayarak, medikal uygulamalar için uygun polimerin seçimi, üretimi ve karakterizasyonu hakkında bilgi birikimi ve tecrübe kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Dersin Kodu ve İsmi: ETB 620 Seminer

Dersin Türü ve Kredisi: Zorunlu, 2-2-3 (AKTS kredisi: 2)

Dersin Amacı: Bu seminer dersi yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmalarını bölümde sunması ve tartışması için planlanmıştır.

 

Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans ve Doktora Programında Açılan Dersler

 

NNT 749 Nanobiyomalzemeler

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

Ders içeriği: Bu ders, biyolojik sistemlerle kontak halindeki nanoölçekli malzemelerin tasarım ve uygulamalarını kapsamaktadır. Konular; hücre fonksiyonlarını kontrol edebilen nanobiyomalzemelerin tasarımındaki yaklaşımlar ve üretim metodları, hücre-nanomalzeme etkileşimleri. Teşhis, tedavi, doku mühendisliği, biyosensörler ve hücre yönlendirici yüzeylerdeki problemlerin yeni nanobiyomalzemeler ile çözümlenmesi.

 

Dersin amacı: Nanoyapılı biyomalzemelerin kimya, fizik, biyoloji ve mühendislik bakış açılarındaki önemli unsurları, multifonksiyonel malzemelerin tasarım ve sentezlerini, biyoteknoloji ve biyomedikal alanlardaki uygulamalarını öğretmeyi hedeflemektedir.   

 

 

NNT 706 Mikro/Nano-ölçekli Doku Mühendisliği

Dersin Türü ve Kredisi: Seçmeli 3-0-3 (AKTS kredisi: 7)

 

Ders içeriği: Doku mühendisliği ve güncel durumu, 3-boyutlu doku iskelelerinin tasarımı, mikro/nano yapı–hücre/doku etkileşimleri, hücre fonksiyonlarını kontrol edecek 3-boyutlu mikro/nano yapılı doku iskelelerinin üretim metodları ve karakterizasyonu, doku iskelelerinde mikro/nano yüzey modifikasyonları, mikro/nano-ölçekli doku mühendisliği uygulamaları (kemik, kıkırdak, deri, vasküler, sinir, vb.).

 

Dersin amacı: Bu ders, hücre fonksiyonlarını kontrol edebilen, 3-boyutlu mikro/nano yapılı doku iskelelerini kullanarak fonksiyonel dokuların üretimi için doku mühendisliğindeki yeni yaklaşımları öğretmeyi hedeflemektedir.