Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çalışma Konuları

- Dezenfektan ve antiseptik maddelerin aktivite testleri
      Yüzey dezenfektanlarının bakterisidal ve fungisidal aktivitelerinin tayini
- Antibakteriyal ve antifungal aktivite çalışmaları
- Farmasötik ve medikal ürünlerde mikrobiyolojik analizler
      Total canlı hücre (bakteri/mantar) sayımı
      Endüstriyel boyalarda antimikrobiyal aktivite tayini
      Bitkisel ürünlerde antimikrobiyal aktivite tayini
      Medikal ürünlerde mikrobiyal kontaminasyon testi
      Kateterlerde antimikrobiyal aktivite tayini
      Endüstriyel ürünlerin mikrobiyolojik inertlik tayini
- Sterilite testleri
- Sterilite güvenlik düzeylerinin (SAL) Belirlenmesi Testleri
- Moleküler mikrobiyoloji çalışmaları
- Biyofilm ve adherens çalışmaları

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 310 15 24,  +90 312 310 21 68 
Faks : +90 312 311 47 77