Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Çalışma Konuları

- Dezenfektan ve antiseptik maddelerin aktivite testleri
      Yüzey dezenfektanlarının bakterisidal ve fungisidal aktivitelerinin tayini
- Antibakteriyal ve antifungal aktivite çalışmaları
- Farmasötik ve medikal ürünlerde mikrobiyolojik analizler
      Total canlı hücre (bakteri/mantar) sayımı
      Endüstriyel boyalarda antimikrobiyal aktivite tayini
      Bitkisel ürünlerde antimikrobiyal aktivite tayini
      Medikal ürünlerde mikrobiyal kontaminasyon testi
      Kateterlerde antimikrobiyal aktivite tayini
      Endüstriyel ürünlerin mikrobiyolojik inertlik tayini
- Sterilite testleri
- Sterilite güvenlik düzeylerinin (SAL) Belirlenmesi Testleri
- Moleküler mikrobiyoloji çalışmaları
- Biyofilm ve adherens çalışmaları

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 310 15 24,  +90 312 310 21 68 
Faks : +90 312 311 47 77