Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yayınlanan Çalışmaları

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Yuluğ, N., Öztunalı, Ö., Akyön, Y., Çerikçioğlu, N., Özalp, M., "Sensitivity of imidazoles of Candida species isolated from Tinea pedis of soldiers" Candida and Candidamycosis, (eds) Tümbay E., Seeliger H.P.R., Anğ Ö., FEMS Symposium No. 50, 275 - 278 Plenum Press, New York, (1991). 
 • Yenice, İ., Çalış, S., Kaş, S., Özalp, M., Ekizoğlu, M., Hıncal, A. A., 2001. Teicoplanin (a glycopeptide antibiotic) loaded biodegradable microparticulate system: formulations considerations and in vitro evaluation, in minutes, New Trends in Polymers for Oral and Parenteral Administration, p. 305-308 Ed: Barratt, G., Duchene, D., Pattal, F., Leotendre, J.Y., Eds de Sante, Paris.

YURTDIŞI DERGiLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 • Hasçelik, Z., Hasçelik, G., Çeliker, R., Özalp, M., "Effects of Tenoxicam on Neutrophil Chemotaxis in Rheumatoid Arthritis and Healty Controls," Clinical Rheumatology, 13, 98-102, 1994. 
 • The Turkish Antimicrobial Resistance Study Group, Phaller, M.A., Korten, V., Jones., RN., Doern, G.V., "Multicenter Evaluation of the Antimicrobial Activity for Seven Broad-Spectrum b-Lactams in Turkey Using the Etest Method", Diagn Microbiol Infect Dis., 35, 65-73, 1999. 
 • Urgun, H., Balkan, A., Özalp, M., "New Thiazolo [4,5-d] Pyrimidine Derivatives as Potential Antimicrobial Agent², Arzneim.-Forsch./Drug Res., 50, 1115-1119, 2000. 
 • Karakurt, A., Dalkara, S., Özalp, M., Özbey, S., Kendi, E., Stables, JP., "Synthesis of some 1-(2-naphthly)-2-(imidazole-1-yl) ethanone oxime and oxime ether derivatives and their anticonvulsant and antimicrobial activities," Eur. J. Med. Chem., 36, 421-433, 2001. 
 • Balkan, A., Urgun, H., Özalp, M., ²Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New Thiazolo [4,5-d] pyrimidines², Arzneim.-Forsch./Drug Res., 51(II), 839-842, 2001. 
 • Gür D., Özalp M., Sümerkan B., Kaygusuz A., Töreci K., Köksal İ., Över U., Söyletir, G., "Prevalence Of Antimicrobial Resistance in Haemoph,ilus influenzae, Streptococcus pneumonia, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pyogenes: Results of a Multicenter Study in Turkey, Inter. J. Antimicrob. Agents 19 (3): 207-11, 2002. 
 • 7. Şahin, G. (Arş. Gör.), Palaska, E., Ekizoğlu, M., Özalp M., ‘Synthesis and antimicrobial activity of some 1,3,4-oxadiazole derivatives’, Il Farmaco, 57: 55-62, 2002. 
 • Yenice, İ., Çalış, S., Kaş, H.S., Özalp, M., Ekizoğlu, M., Hıncal, A.A. ‘Biodegradable implantable teicoplanin beads for the treatment of bone infections’ Int. J. Pharm., 242: 271-275, 2002. 
 • Köksal, M., Gökhan. N., Erdoğan. H., Özalp, M., Ekizoğlu, M., ‘Synthesis of 3-(4-substituted benzoylmethyl)-2-benzoxazolinones and screening antimicrobial activities’, Il Farmaco. 57(7):, 535-8, 2002. 
 • Ekizoğlu, M., Özalp, M.., Sultan, N., Gür, D., "An investigation of the bactericidal effect of certain antiseptic/disinfectants against isolates of Gram-negative bacteria", Infect. Cont. Hosp. Epidemiol. 24, 000-000, 2003. 
 • Memisoglu, E., Bochot, A., Özalp, Sen, M., Duchêne, D., Hincal, A.A., "Direct Formation of Nanospheres from Amphiphilic b-Cyclodextrin Inclusion Complexes", Pharmaceutical Research 20(1), 117-125, 2003.

YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

 • Sağıroğlu M., Kansu E., Ruacan Ş., Fırat D., "Lenfoproliferatif Hastalıklarda Hücre Yüzey İşaretlerinin Değerlendirilmesi," İç Hastalıkları Dergisi, 1,125-.129, 1986. 
 • Sağıroğlu M., Yuluğ N., "Dermatofit Suşlarının İmidazol Türevlerine Karşı Duyarlılıkları", Derma, 6, 5 - 9, 1987. 
 • Tunçkanat F., Özalp M., "Klinik Örneklerden Izole Edilen Pseudomonas Türlerinin Saptanması ve Ofloksasine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması", Mikrobiyol. Bült., 23, 145 - 149, 1989. 
 • Özalp M., Yuluğ N., "Yüzeyel Mikozlarda Etken Olan Candida Türleri ve Bazı İmidazol Türevlerine Duyarlılıkları, İnfeksiyon Dergisi , 4, 645-650, 1990. 
 • Özalp M., Tunçkanat F., Baykal M., "Klebsiella ve Enterobakter cinsi bakterilerin MIO (motility-indol-ornithin) besiyeri kullanılarak ayırtedilmeleri", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 20, 144 - 147, 1990. 
 • Tunçkanat F.,Özalp M., Berkman E. : "Boğaz kültürlerinin anaerobik inkübasyonunun A grubu beta hemolitik streptokok izolasyonuna etkisi", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 20, 277 -281, 1990. 
 • Tunçkanat F., Akan Ö., Özalp M., Şener B., "Farklı iki besiyeri-atmosfer kombinasyonunun boğaz kültürlerinden A grubu beta hemolitik streptokok izolasyonuna etkilerinin karşılaştırılması", Mikrobiyoloji Bült. , 25, 144-150, 1991. 
 • Arıkan Akan Ö., Özalp, M., Şener, B., Hayran, M., Baykal, M., "Stafilokokların biyokimyasal tiplendirilmesi ve bilgisayar kullanımı", Mikrobiyoloji Bült., 26, 103-107, 1992. 
 • Tunçkanat, F., Özalp, M., Arıkan, S., Özkuyumcu, C., Günalp, A., "Metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarının izolasyonunda “Oxacillin-Mannitol-Salt Agar” besiyerinin kullanılması", Mikrobiyoloji Bült., 28, 93-98, 1994. 
 • Arıkan S., Tunçkanat F., Özalp M., Günalp A., : "Staphylococcus aureus suşlarında bazı makrolid antibiyotiklere ve trimethoprin sülfametoksazole duyarlılığın metisilin direnciyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi", Mikrobiyoloji Bült., 28, 333-337, 1994. 
 • Ölmez, S., Yüksel, B., Uzamış, M., Özalp, M., "Tükürük pH’sı, akış hızı, asit tamponlama kapasitesi, mutans streptokokları ve laktobasillerin süt, karma ve daimi dentisyonlarda incelenmesi", H.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 19, 101-104, 1995. 
 • Özalp, M., "‘Kozmetik Ürünlerde Görülen Mikrobiyolojik Kontaminasyonlar" T. Klin. Kozmetoloji, 1, 167-176, 1998. 
 • Demirezer, Ö., Kuruüzüm, A., Özalp, M., Ekizoğlu, M., ‘"Antibacterial and Antifungal Activities Rumex Patientia L.", Hacettepe University Journal of Faculty of Pharmacy, 19, 57-62, 1999. 
 • Özalp, M., Şener, B., Açan, N. L., "Sringomisin ve Sringopeptitilerin Kısmen Saflaştırılması", Türk Biyokimya Dergisi, 25, 11-14, 2000. 
 • Özalp, M., Çalış, Ü., Köksal, M., "Bazı Hekzahidropirimidin-2,4-dion Türevlerinin Antifungal ve Antibakteriyal Aktiviteleri", Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-44, 2000. 
 • Akdemir, Z.Ş., Çalış, İ., Özalp, M., Ekizoğlu, M., "Phytolacca Americana L.nin Major Saponozitleri Üzerinde Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları", Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 20(2), 53-58, 2000. 
 • Palaska, E., Şahin, G., Ekizoğlu, M., Özalp, M., "Synthesis and antimicrobial Activities of Some Substitued Thiosemicarbazides, 1,2,3-Triazole-5-thiones and Their 5-Methyl Derivatives", FABAD J. Pharmaceutical Sciences, 26(3), 113, 2001. 
 • Çalış, Ü., Köksal, M., Özalp, M., "Synthesis of Some New Aminoalkylguanidine Derivatives and Their In Vitro Antimicrobial Activities", FABAD J. Pharmaceutical Sciences, 26(3), 119, 2001. 
 • Özalp, M., Çalış, Ü., Gökhan, N., Erdoğan, H., 'Evaluation of Antimicrobial Activities of Some 2-Benzoxazolinone Derivatives', FABAD J. Pharmaceutical Sciences, 26(4), 169, 2001. 
 • Güney, A., Özkanlı, F., Çalış, Ü., Özalp, M., ‘Evaluation of Antimicrobial Activities of Some dioxolane Derivatives’, FABAD J. Pharmaceutical Sciences, 27(2), 85-87, 2002.