Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Alanları: Protein biyokimyası, biyokimyasal kinetik, klinik biyokimya, ilaç metabolizması, monoaminerjik ve serotonerjik sistem biyokimyası, triarilmetan boya-protein ilişkileri.

Akademik Personel

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Biyokimya Anabilim Dalı 
06100 Sıhhiye - ANKARA 
Telefon : +90 312 310 15 24  +90 312 310 35 45 / 2168 
Faks : +90 312 311 47 77