Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dalı Projeler, Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
 • HÜAFP 95-02-013-008

Akciğer hastalıklarında serum ACE düzeyleri ve tanısal önemi (1996)

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar: Ebru Ataol, Zeki Yıldırım

 • HÜAFP 95-02-013-002

Amfizemde a-1-PI varyantlarının incelenmesi (1996)

Yürütücü: Nilgün Sümer

Araştırıcılar:Özden Tacal

 • HÜAFP 96-01-301-004

ADA izozimlerinin ayırımı ve düzeylerinin hemopoetik hastalıklardaki tanısal önemi.

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar: Ebru Ataol, 1997.

 • TÜBİTAK SBAG-AYD 118

Amfizemde alfa-1-proteaz inhibitörü varyantlarının belirlenmesi (1997)

Yürütücü: Nilgün Sümer

Araştırıcılar: Özden Tacal

 • TÜBİTAK TBAG-1395

Tripsinin a1-proteinaz inhibitörü ve a2-makroglobulin arasında paylaşımını etkileyen faktörler (1997)

Yürütücü: İnci Özer

Araştırıcılar: Nilgün Sümer, Selma (Yılmaz) Dejgaard, Oya Ortapamuk, Hilal Şimşek

 • TWAS 93-354 RG/BIO/AS

Ligand binding properties of a1-proteinase inhibitor

Yürütücü: İnci Özer, 1997.

 • HÜAFP 97-01-018-005

Pulmoner hastalıklarda ADA izozimlerinin ayırıcı tanıdaki önemi (1998)

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar: Ebru Ataol, Çağatay Ataol

 • HÜAFP 97-02-301-007

a1-Proteinaz inhibitörü ile plazma proteinleri arasındaki fiziksel ilişkilerin incelenmesi (1999)

Yürütücü: İnci Özer

Araştırıcılar: Nilgün Sümer, Eda Baltacıoğlu, Hatice Dilsiz, Özden Tacal

 • TÜBİTAK SBAG-AYD-195

MAO izozimlerinin substrat ve inhibitör özgüllüklerinin saptanması (2000)

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar: Akgül Yeşilada, Ebru Ataol

 • HÜAFP 97-02-301-004

Depresyon ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde yararlanılabilecek yeni bir grup MAO inhibitörünün sentezi ve bu bileşiklerin farmakolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması (2001)

Yürütücü: Altan Bilgin

Araştırıcılar: Akgül Yeşilada, Gülberk Uçar, Nesrin Gökhan

 • HÜAFP 00-01-301-001

Proteinlerin bifonksiyonel çapraz bağlayıcılar aracılığıyla konjugasyonunda önkomplekslemenin verime etkisi (2002)

Yürütücü: İnci Özer

Araştırıcılar: Özden Tacal, Akgül Yeşilada, Berna Asal

 • HÜAFP 99-02-301-005

Psikiyatrik hastalıklarda MAO izozim düzeyleri ve nöroleptik ilaçlarla etkileşimi (2003)

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar: İrem Nemutlu Sevinç, Başaran Demir

 • TÜBİTAK TBAG-20-95

Androctonus crassicauda ve Mesobuthus gibbosus (BUTHIDAE) akrep venomlarının saflaştırılması, karekterizasyonu ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi

Yürütücü: Aşkın Tümer

Araştırıcılar: Ali Demirsoy, Gülberk Uçar, M.Ali Onur, Canan Taş, Eda Topaloğlu, 2004.

 • TÜBİTAK TBAG-2124

Triarilmetan boya – protein ilişkileri (2004)

Yürütücü: İnci Özer

Araştırıcılar: Özden Tacal, Yasemin Eldem, Tuba Tüylü, Fırat Ulutaş

 • HÜGAP Altyapı Projesi 02 G-017

Bazı Yeni Hidrazon Türevi Bileşiklerin Sentezi, Analizi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi (2004)

Yürütücü: İnci Özer,

Araştırıcılar: Akgül Yeşilada, Gülberk Uçar, Semra Koyunoğlu, Nezire Saygılı, Nilgün Sümer, Tuba Tüylü, Meral Özalp, Melike Ekizoğlu, Ekrem Kılıç, Nuran Özaltın, Emirhan Nemutlu, İncilay Süslü, Emine Yıldız

 • HÜGAP Güdümlü Altyapı Projesi 03-G014

Major Depresyonda Antidepresan Tedavi Yanıtını Belirlemede Platelet Serotonin Düzeyleri

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Başaran Demir, Eda Topaloğlu, Banu Özkan, Berna Uluğ

 • HÜGAP Güdümlü Altyapı Projesi 02-G050

Primer Hücre Kültür Sisteminin Kurulması

Yürütücü: Nilgün Sümer

Araştırıcılar:İnci Özer, Gülberk Uçar, Özden Tacal, Eda Topaloğlu, İrem Nemutlu

 • TÜBİTAK SBAG-2670 (103S009)

Sıçan İzole Akciğerinde İskemi İle Oluşturulan Önkoşullamanın MAO aktivitesi ve MAO-bağımlı Hidroksil Radikal Oluşumuna Etkisi

Yürütücü: Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Bülent Gümüşel, Eda Topaloğlu, Burak Kandilci

 • TÜBİTAK SBAG-2912

Triarilmetan ve fenoksazin yapılı bileşiklerin kolinesteraz ligandı özelliklerinin değerlendirilmesi (2007)

Yürütücü: İnci Özer

Araştırıcılar: Özden Tacal, Tuba Küçükkılınç, Yasemin Y. Yücel

 • TÜBİTAK SBAG-HD-3

Triarilmetan ve fenoksazin grubu boya-protein ilişkileri

Yürütücü: Nilgün Sümer

Araştırıcılar:Fırat Ulutaş

 • HÜBAB 07-D-01-301-001

Triarilmetan boyaların at karaciğer kaynaklı glutatyon-S-transferaz enzimi üzerindeki inhibitör etkileri (2008)

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Samiye Yabanoğlu, Uzm Biol. Yasemin Yücel Yücel

 • HÜBAB 0801301002 (813)

Çoklu İlaç Direnci Ve Apoptoz Yolağındaki Proteinlerin Ekspresyon Düzeylerinin İncelenmesi (2008-2011)

Yürütücü:Ayşe Ercan

 • TUBİTAK TBAG-108T232

Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitör Etkili Yeni Pirazolin Türevlerinin Moleküler Modelleme Yöntemiyle Tasarlanması, Sentezi Ve İnhibisyon Kinetiklerinin Hesapsal Ve Deneysel Olarak Tayini (2008-2010)

Yürütücü: Ayşe Ercan

 • HÜBAB 05-D06-301-001

1-N-sübstitüe tiyokarbamoyil-3-fenil-5-tienil–2-pirazolin türevlerininsıçan akciğer kaynaklı semikarbazid-duyarlı amin oksidaz (SSAO) enzimi üzerindeki inhibitör etkilerinin incelenmesi

Yürütücü: Prof .Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Nesrin Gökhan,Samiye Yabanoğlu

 

 • HÜBAB 04-01-301-005

Triarilmetan boyaların at insan eritrosit ve sıçan karaciğer kaynaklı katalaz enzimi ile etkileşimleri

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Samiye Yabanoğlu, Uzm Biol. Yasemin Yücel Yücel

 • HÜBAB Kapsamli Araştırma Projesi 05 01 301 002

D-Arabinitol dehidrogenazın doğal kaynaklarda taranması, rekombinant enzim üretimi ve kandidiazis tanısında kullanıma uygunluğunun değerlendirilmesi (2009).

Yürütücü: Özden Tacal, Kevser Biberoğlu, Yasemin Y.Yücel, Meral Özalp.

 • HÜBAB 07 D03 301 003

Bazı Yeni Pirazolin Türevlerinin Sentezi ve Monoamin Oksidaz ve Semikarbazit Duyarlı

Amin Oksidaz Enzimleri Üzerinde İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi (2009)

Yürütücü: Nesrin Gökhan-Kelekçi

Araştırıcılar: Umut Salgın-Gökşen, Gülberk Uçar,Samiye Yabanoğlu

 

 • HÜBAB 05-D07-101001

Barsak mukozal geçirgenlik artışı çoklu organ yetmezliği riskini önceden belirlemede faydalı olabilir mi? (2009)

Yürütücü:Kaya Yorgancı

Araştırıcılar:İskender Sayek,Gülberk Uçar,Ali Konan, Samiye Yabanoğlu,İlyas Onbaşılar

 

 • HÜBAB 06 A301 001

Biyokimya Laboratuvarı ders içeriğinin yeni H.Ü. Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim Programı’na uygun olarak güncelleştirilmesi

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:İnci Özer,Nilgün Sümer, Özden Tacal,Samiye Yabanoğlu, Uzm Biol. Yasemin Yücel Yücel,Tuba Küçükkılınç

 

 • TÜBİTAK TBAG-107T783

Beta Amiloid Fibrillerin Yeni Sentezlenen Monoamin Oksidaz (MAO) Inhibitörleri Ile Destabilizasyonu (2010)

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Nesrin G. Kelekçi,Ayşe Ercan,

Bursiyerler:Berna Asal Altıparmak, Ömür Çelikbıçak, Samiye Yabanoğlu, Biol. Açelya Yalovaç

 

 • TEB AKADEMİSİ 2007 ARAŞTIRMA PROJESİ

Alzheimer Hastalığında Oluşan Β-Amiloid Fibrillerin Yeni Sentezlenen Monoamin Oksidaz (MAO) Inhibitörleri ile Destabilizasyonu (2010)

Yürütücü:Gülberk Uçar,

Araştırıcılar:Nesrin Gökhan-Kelekçi,Bekir Salih,Berna Asal Altıparmak, Ayşe Ercan,Umut Salgın Gökşen,Samiye Yabanoğlu

 • HÜBAB Altyapı Projesi 04 A 301 006

Romatoid Artrit, ankilozan spondilit ve Behçet hastalıklarında TNF-a blokajının sitokin profiline etkisi (2010).

Yürütücü: Özden Tacal

Araştırıcılar:Kevser Biberoğlu, Tuba Küçükkılınç, İhsan Ertenli.

 • TÜBİTAK SBAG-3677

İnsan bütirilkolinesterazında yapı-ligand bağlama ilişkilerinin bölge yönelimli mutagenez yaklaşımı ile incelenmesi (2010).

Yürütücü: Özden Tacal, Hakan Akbulut, Kevser Biberoğlu.

 • TBAG 112T490

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılmak Üzere Donepezil Yüklü PLGA-b-Peg Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Beyne Hedeflendirilmesi (2011)

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Samiye Yabanoğlu-Çiftçi,Kezban Ulubayram,Banu Cahide Tel

 

 • TBAG 112T746

Moleküler modelleme yöntemiyle tasarlanan yeni 2-pirazolin türevlerinin sentezi, inhibisyon kinetiklerinin ve antidepresan aktivitelerinin tayini (2011)

Yürütücü:Gülberk Uçar

Araştırıcılar:Nesrin Gökhan-Kelekçi, Samiye Yabanoğlu-Çiftçi, Banu Cahide Tel

 • TUBITAK, SBAG [110S490]

Yüzey mutasyonlarının asetilkolinesteraz enziminin inhibisyon ve reaktivasyon kinetikleri üzerine etkileri (2011- 2012)

Yürütücü: Tuba Tüylü Küçükkılınç

 • HÜBAB 06-01-301-003

Karaciğerde iskemi-reperfüzyon hasarı öncesinde uygulanan sodyum nitrit’in etkilerinin incelenmesi (2011)

Yürütücü:Bülent Gümüşel

Araştırıcılar:Gülberk Uçar, H. Burak Kandilci,Samiye Yabanoğlu, Petek Korkusuz

 

 • HÜBAB 012-07-301-001

Aktive olmuş plateletlerce salınan serotoninin renal hasardaki rolü (2012)

Yürütücü: Samiye Yabanoğlu-Çiftçi

Araştırıcılar:Gülberk Uçar, Ayşe Ercan

 

 • HÜBAB 012-D06-301-002

Fare iskemi-reperfüzyon modelinde I/R öncesinde uygulanan sodyum nitritin karaciğer hasarında izlenen enflamatuar ve doku yeniden düzenlenim süreçleri üzerindeki koruyucu etkilerinin incelenmesi (2012)

Yürütücü: Samiye Yabanoğlu-Çiftçi

Araştırıcılar:Bülent Gümüşel,Gülberk Uçar, Açelya Yalovaç

 • Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül Fonu.

Metilen mavisinin ve fenoksazin yapılı ligandların insan bütirilkolinesterazına bağlanma noktalarının moleküler modelleme ve bölge yönelimli mutagenez yöntemi ile araştırılması (2013).

Yürütücü: Özden Tacal

Araştırıcılar:Kevser Biberoğlu, Zeynep Sezgin.

 • TÜBİTAK SBAG 113S256

Alzheimer hastalığının tedavisinde fenoksazin ve fenotiyazin yapılı bileşiklerin kullanımlarının değerlendirilmesi ve etki mekanizmalarının araştırılması, devam ediyor.

Yürütücü: Özden Tacal

Araştırıcılar:Gonca Akbulut, Kevser Biberoğlu, Seyhan Türk Ghasemi, Arzu Keskin Aktan