Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Seçmeli Ders Grubu III (Yönelme Dersleri)

SEÇMELİ DERS GRUBU III (YÖNELME DERSLERİ)

 

 

Dersin kodu ve optik kodu  

        

Adı

T      

P     

K     

ECTS 

ECF 515 313515

01

Eczane Hizmetleri

4

0

4

5

ECF 513 313513

01

Eczane Yönetimi

4

0

4

5

ECF 517 313517

01

Endrüstriyel İlaç Üretimi

4

0

4

5

ECF 519 313519

01

Kalite Güvencesi ve yönetmelikler  

4

0

4

5

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 515 Eczane Hizmetleri

Dersin Sorumlusu: Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı,  Radyofarmasi Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, F.Kimya Anabilim Dalı, F.Teknoloji Anabilim Dalı, Dekanlık

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Temel İletişim, Eczane Ortamında Bilgiye Ulaşmak, Reçete Okuma ve Değerlendirme- Etkileşmeler, Hastanın İlaç ve Biyokimyasal Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu ders ile eczane hizmetleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 4 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Credit: 5

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 513 Eczane Yönetimi

Dersin Sorumlusu: Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Dekanlık

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Eczanenin organizasyonu, ilişkiler, bilgisayar uygulamaları ile işletilmesi konusunda bilgi aktarımı 

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu ders ile eczane hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgilerinin güncellemesi hedeflenmiştir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 4 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Credit: 5

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 517 Endüstriyel İlaç Üretimi

Dersin Sorumlusu: Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Doğal ve kimyasal ilaç hammaddeleri, yöntem ve ürün geliştirme çalışmaları, üretim yeri ve üretim teknolojileri, İyi üretim uygulamaları, konularında bilgi aktarımı.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Endüstriyel ilaç üretimi, iyi üretim uygulamaları ve üretim validasyonu konularında donanımlı öğrenci yetiştirmeyi kapsar.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 4 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Credit: 5

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 519 Kalite Güvencesi Ve Yönetmelikler

Dersin Sorumlusu: Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Kalite güvencesi, farmasötik analiz, iyi laboratuar uygulamaları (GLP) ve ruhsatlandırma konularında bilgi aktarma

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Endüstriyel üretimde kalite güvencesi, iyi laboratuar uygulamaları (GLP) ve ruhsatlandırma konularında donanımlı öğrenci yetiştirmek

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 4 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

 

ECTS Credit: 5