Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Seçmeli Ders Grubu I (4. ve 5. Sınıflar için Güz)

SEÇMELİ DERS GRUBU I (4. ve 5. sınıflar için)

GÜZ

 

Dersin kodu ve optik kodu   

01   

Adı

T      

P      

K      

ECTS 

ECF 403 313403

01

Fitoterapi

2

0

2

2

ECF 405 313405

01

Farmasötik biyoloji

2

0

2

2

ECF 409 313409

01

Piy. bul drog kal. std.

2

0

2

2

ECF 411 313411

01

Uyg. farma. İ.K.E. hast

2

0

2

2

ECF 413 313413

01

Müstahzar bilgisi

2

0

2

2

ECF 427 313427

01

Zirai ve veteriner ilaçlar

2

0

2

2

ECF 429 313429

01

İlaçlarda yapı tayini

2

0

2

2

ECF 431 313431

01

Farm. dozaj. şek. M.T. sist.   

2

0

2

2

ECF 433 313433

01

Biyoyaralanım klin. farm.

2

0

2

2

ECF 443 313443

01

Farm. biyotek. başl.

2

0

2

2

ECF 447 313447

01

Sağ. fiz. rad. hij.

2

0

2

2

ECF 451 313451

01

Eczane işletmeciliği

2

0

2

2

ECF 463 313463

01

Biyokimyasal ilaç tasarımı

2

0

2

2

ECF 465 313465

01

İlaç ana. ayır. krom.

2

0

2

2

ECF 467 313467

01

Biy. Lab. bul.değ.I

2

0

2

2

ECF 469 313469

01

Ters ilaç reak. ve risk değ.

2

0

2

2

ECF 473 313473

01

Çevresel toksikoloji

2

0

2

2

ECF 475313475

01

İZBİM Hizmetleri

2

0

2

2

ECF 477 313477

01

Hastalara ilaç bilgi aktarımı

2

0

2

2

ECF 481 313481

01

Eczacılıkta bilgisayar uyg.

2

0

2

2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı: ECF 403 Fitoterapi

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Nurten Ezer, Doç. Dr. Ayşe Uz

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Fitoterapinin tanımı ve tarihi; Gastrointestinal, kardiyovasküler, solunum, üriner ve sinir sistemleri hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler; Antiromatik ajan olarak kullanılan bitkiler; Jinekolojide, dermatolojide ve oftalmolojide kullanılan bitkiler, Kanser tedavisinde kullanılan bitkiler; Aromatik banyolarda kullanılan bitkiler.

Dersin  Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin amacı eczacılık öğrencilerini bitkilerin tıbbi kullanılışları hakkında eğitmektir. Çünkü sağlık konusunda çalışanların, özellikle hastalıkların tedavisinde bitkilerin kullanılışları ile ilgili eğitime ihtiyaçları vardır. Eczane eczacılığı ve endüstri eczacılığında fitoterapi konusu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eczacılık öğrencilerine bu derslerde bitkisel ilaçların etki ve güvenilirliği ile ilgili sorunlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Teorik haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme yöntemi: İki ara sınav (% 25+%25)  ve bir final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Elektronik kaynaklar

2. Baytop, T., Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.

3. Donald, J., Brown, N. D., Herbal Prescriptions for Better Health, Prima, 1995, Rocklin.

4. Michael T., Murray, N. D., The Healing Power of Herbs, Prima, 1995, Rocklin.

5. Çubukçu, B., Meriçli, A. H., Mat, A., Sarıyar, G., Sütlüpınar, N., Meriçli, F., Fitoterapi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4311, İstanbul, 2002.

6. Gürkan, E., Öndersev, D. V., Ulusoylu, M., Göztaş, Z., Dinçşahin, N., Bitkisel Tedavi, Marmara Üniversitesi Yayın No:699, İstanbul, 2003.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 405 Farmasötik Biyoloji 

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Ahmet Basaran Prof. Dr. M. Koray Sakar, Prof. Dr. İclal Saracoğlu, Prof. Dr. Zeliha Ş. Akdemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Doğal ürünlerle alternatif tedavi yöntemleri,  Biyoteknolojik ilaçlar, Vitamin ve mineraller, Doğal ürünler açısından Avrupa Standartları, Türkiye’de uygulamalar

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bugüne kadar elde edilen temel bilgiler ışığında hem farmakognozi, hem de eczacılık açıdan önemli bazı konuları farmasötik biyoloji açısından ve interaktif yönden tartışılmasını sağlamak

Dersin Süresi: 1 sömestr (Teorik, haftada 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Problem çözme, bireysel ve lab. çalışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Proje değerlendirme (%50) ve  sözlü sınav (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Bilimsel taramalar 

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 411 Uygulamalı Farmakoloji I

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bazı enfeksiyon, gastrointestinal, kardiyovasküler, endokrinolojik hastalıklar ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilere bazı hastalıklar hakkında temel bilgi verilmesi ve tedavisinde uygulanan farmakolojik yaklaşımların aktarılması

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2002

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”,The McGraw-Hill Company, 2001

3. The Merck Manual, Sixteenth edition, Merck Research Laboratories, 1999

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 413 Müstahzar Bilgisi

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri Dersin Düzeyi:Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Farmasötik müstahzarlar ile biyoeşdeğerlilik hakkında temel bilgiler, eczane açılması ve işletilmesi sırasında uyulması gereken kurallar, eczanede ilaç dizimi ve farmakom programı, iyi eczacılık uygulamaları ile eczanede ilaç verirken bilgilendirme, reçeteleme kuralları, rasyonel ilaç kullanımı, doping etkili müstahzarlar, kardiyovasküler hastalıklarda, santral sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda ve endokin hastalıklarda kullanılan müstahzarlar ve reçete örnekleri.

Dersin Amacı   : Öğrencileri müstahzar bilgisi dersi ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgilendirmek, reçeteleme kurallarını ve eczane uygulamalarını öğrencilerin kavramasını sağlamak.

Dersin Süresi :1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili :Türkçe

Ön Koşul :Yok

Temel Öğretme Yöntemi :Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi :İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1-Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2005

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 427 Zirai ve Veteriner İlaçlar

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mevlüt Ertan, Doç. Dr. Rahime Şimşek, Doç. Dr. Birsen Tozkoparan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Tarım ve veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlar; Tarım ilaçları geliştirme kuralları; Toksisite testleri, uygulama ve kontrol testleri;  Tarım ilaçlarının sınıflandırılması ve kontaminasyon konsantrasyonları; Tarım ilacı ruhsatlama,  üretim ve satış izni ve kuralları.

Veteriner ilaçları, tanımı, sınıflaması; Hayvanın hastalıklardan tedavi ilaçları; Hormon ilaçları ve aşılama; Veteriner aşılar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin amacı eczacılık öğrencisine tarım ve veteriner ilaçlarını tanıtmak ve  onlara bu ilaçların pazarlama, kullanım sırasındaki mevcut bazı önemli kurallar konusunda bilgilendirmek.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Zirai Mücadele İlaçları. TİSİT (Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri Der.Yayınları

2. C.R.Worting and R.J. Hance; The Pesticide Manual, British Crop Protection Council. (1991).

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 429 İlaçlarda Yapı Tayini

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Sevim Dalkara, Doç. Dr. Nesrin Gökhan, Doç. Dr. Mutlu Aytemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: İlaç etken maddelerinin yapı tayinleri ve analizlerinde kullanılan infrared ultraviyole, nukleer magnetik rezonans ve kütle spektroskopi teknikleri hakkında temel bilgiler, uygulamalar ve problem çözümleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Organik bileşiklerin ve ilaç etken maddelerinin yapı aydınlatılması ve analizlerinde kullanılan ultraviole (UV), infrared (IR), nükleer megnetic rezonans (NMR) ve kütle spektroskopik tekniklerini temel düzeyde ve teorik olarak vermek ve problem çözümleri ile uygulama yapmaktır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Silverstein  R.M., Webster F. X., ‘Spectrometric Identification of Organic Compounds’, New York 1998.

2. Ergenç N., ‘İlaçların Tanınması ve Kalitatif Tayini’ İstanbul, 1989.

3. Skoog D.A., West D.M., ‘Principle of Enstrumental Analysis’ Philadelphia, 1980.

4. Willard H.H., Dean J.A., Merritt L.L., ‘Instrumental Methods of Analysis’ New York , 1965.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 431 Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Modern Terapötik Sistemler

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Yılmaz Çapan, Prof. Dr. Sema Çalış

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bu dersin kapsamında, konvansiyonel ilaç uygulama bölgeleri ve modern terapötik sistem kullanım gerekçeleri açıklandıktan sonra biyopolimerler ile tasarlanan mikropartiküler dozaj şekillerinin öneminden bahsedilecektir. Kronofarmasötikler, ilaç hedeflendirme, transdermal, intraoküler, biyoadhesif formlar ve implantlar şeklindeki modern terapötik sistemler tanıtılarak, polimerik materyallerin biyomedikal uygulamaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca modern terapötik sistemler ve medikal araçlarla ilgili farmakopeal ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Modern terapötik sistemlerin tasarımları incelendikten sonra, ticari olarak dünya piyasasında bulunan örnekler üzerinde durulacaktır. Bu örneklerle elde edilen klinik sonuçlar konvansiyonel terapi ile karşılaştırılarak modern terapinin üstünlüğü açıklanacaktır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Bilgisayar ile desteklenmiş slayt vb görsel araçlarla teorik anlatım ve güncel literatürün tartışılması.

Değerlendirme yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen kaynaklar:

1. Modified-Release Drug Delivery Technology, Eds. Michael J., Rathbone, Jonathan, Hadgraft, Michael S., Roberts, 2003, Marcel Dekker Inc., New York, USA.

2. Microencapsulation, Eds. J. Swarbrick, 1996, Marcel Dekker Inc., New York, USA.

3. Drug Delivery Devices, Eds. P. Tyle, 1988, Marcel Dekker Inc., New York, USA.

4. Innovations in Drug Delivery Impact on Pharmacotherapy, Eds. A.P. Sam, J.G. Fokkens.

 

ECTS kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 433 Biyoyararlanım ve Klinik Farmakokinetik

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Levent Öner, Doç.Dr. Selma Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Klinik farmakokinetiğin tanımı, tarihçesi, farmakokinetik modeller ve önemi, absorpsiyon kinetiği, ilk geçiş etkisi, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik tayin yöntemleri, dağılma ve eliminasyon kinetiği, dağılma hacmi, total klerensin tayini, patolojik durumların farmakokinetik parametreler üzerine etkisi

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Absorpsiyon, dağılma, eliminasyonve farmakokinetik modeller konusunda temel bilgi vererek veriliş yolunun (Ör. oral, intravenöz) fonksiyonu olarak plazma ve idrar verilerinden farmakokinetik parametrelerin nasıl hesaplanacağını öğretmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 1 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma 

Değerlendirme Yöntemi: İki  teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Malcolm Rowland, Thomas N. Tozer. Clinical Pharmacokinetics, Concepts and Applications, Third Edition, Williams and Wilkins, Baltimore 1995.

2. Leon Shargel, Adrew B. C. Yu. Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Third Edition, Pentice-Hall International Editions, 1993.

3. Peter G. Welling. Pharmacokinetics : Processes, Mathematics and Applications, Second Edition, American Chemical Society, Washington, D.C. 1997.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 443 Farmasötik Biyoteknolojiye Başlangıç

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Filiz Öner, Prof. Dr. Türkan Eldem

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Farmasötik Biyoteknoloji tanımı ve genel bilgi; biyoteknoloji ürünü  ilaçlar, peptit-protein yapıda ilaçlar, oligosakkaritler; aşılar, rekombinant aşılar (tüberküloz, hepatit B), adjuvanlar; endüstriyel biyoteknoloji uygulmaları; bitkisel kaynaklı biyoteknoloji ürünleri; biyoteknoloji ürünü ilaçlarda formülasyon tasarımı (formülasyon parametreleri, proteinlerin çözünürlüğü, sterilite, stabilite, ambalaj, liyofilizasyon); biyoteknoloji ürünü ilaçlarla hazırlanan dozaj şekilleri (klasik, modern); biyoteknoloji ürünlerinde GMP kuralları (üretim yeri planlaması, donanım, son ürün kontrolleri, örnekleme-analiz); biyoteknoloji ürünlerinin ruhsatlandırılması; hastane ve eczane eczacısının biyoteknolojideki rolü, biyoteknoloji ürünü ilaçlarla ilgili bilgi aktarımı; biyoteknoloji ürünü ilaçların klinik uygulamaları, uygulamada dikkat edilecek konular.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Lisans öğrencileri bu derste farmasötik biyoteknoloji alanındaki temel konuları öğrenecek ve bu bilgileri eczacılığın farklı alanlarında üretim ve hasta bilgilendirme açısından kullanacaklardır.

Dersin Süresi: 1 sömestr, (Haftada teorik 2 saat ve sömestirde demonstrasyon 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, gösterip yaptırma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 25), 1 final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Power point gösterimi

2. Kayser, O., Müller, R.H., (Eds) Pharmazeutische Biotechnologie, WBA, Stuttgart, 2000.

3. Crommelin, D.J.A., Sindelar, R.D., Sindelar R,  D., Pharmaceutical Biotechnology, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997.

4. Zito, S.W., Pharmaceutical Biotechnology, Technomic Publishing CO., Inc., Lancaster, 1997.

5. Glick, B.R., Pasternak, J.J., Molecular Biotechnology, ASM Press, Washington, D.C., 1994.

6. Groves, M. J.,  Klegermanı, M.E., Pharmaceutical Biotechnology Fundamentals and Essentials, Interpharm Press, Inc., Buffalo Grove, 1992.

7. Chiu, Y.H., Guerguian, J.L., Drug Biotechnology Regulations, Marcel Dekker, Inc., New York, 1991.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 447 Sağlık Fiziği (Radyasyondan Korunma-Radyasyon Hijyeni)

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Yekta Özer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Giriş, radyoizotoplar hakkında bilgi ve radyoizotop kullanımına karar verme; sağlık fiziğinin prensipleri; radyasyonun zararları; radyasyonun biyolojik etkileri, sağlık fiziği enstrümantasyonu ve maruz kalma kayıtları; dekontaminasyon ve dozimetre; izotop lab’da personelin korunması; çalışma ortamının, havasının, yüzeylerin, kişilerin radyasyon yönünden izlenmesi; radyoaktif materyallerin taşınması, atıkların imhası; radyasyonun absorbe olan dozu; yasal düzenlemeler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin amacı, radyoizotop üretiminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek. Öğrenciler radyoaktif madde ile çalışırken çevrenin, personelin ve kullanılan ekipmanların radyasyon kontaminasyonun izlenmesinin nasıl yapıldığını, radyoaktif bileşiklerin taşınması, atıkların imhası işlemlerinde alınması gereken önlemleri ve bu konudaki yasal düzenlemeleri öğrenmelidir.

Dersin Süresi: 1 sömestr, haftada 2 saat

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım 

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 25) ve 1 teorik final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. ICRP Publication No: 53, “Annals of the ICRP-Radiation Dose to Patients from

Radiopharmaceuticals”, 1994.

2. ICRP Publication No: 72, “Annals of the ICRP-Radiation Dose to Patients from

Radiopharmaceuticals”, 1998.

3. IAEA No: 115, “Safety Standards-Int. Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources”, 1996.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Adı ve İsmi: ECF 451 Eczacılık İşletmeciliği

Dersin Sorumlusu:Yrd.Doç.Dr.Selen Yeğenoğlu

Dersin Düzeyi:Lisans

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin İçeriği: Genel işletmecilik bilgileri, insan kaynakları yönetimi, genel muhasebe, farmakoekonomi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler). Eczacılık öğrencilerine bu dersi vererek eczane yönetimi, yönetim becerileri, muhasebe yönetimi ve farmakoekonomi konularında bilgi-beceri kazandırmak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (2 teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili :Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ve tartışmalar

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik (her biri %25) ara sınav ve 1 teorik final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Can,H., Tuncer,D., Ayhan,D.Y., Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal kitabevi, Ankara, 2005.

2. Can,H., Kavuncubaşı,Ş., Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

3. Koçel T., İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayıncılık, İstanbul,2005.

4. Bootman,J.L., Townsend,R.J., McGhan,W.F., Introduction to pharmacoeconomics, Harvey Whitney Books Co.,Ohio, 1996.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 463 İlaç tasarımında Biyokimyasal ve Biyoteknolojik Yaklaşımlar

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Gülberk Uçar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Hastalığın moleküler düzeyde tanımlanması; tersinir ve tersinmez inhibitörler; afinite reaktifleri; mekanizmaya bağlı inhibitörler ve toksinler; ilaç hedefleme stratejileri, ilacın doku ve hücrelere dağılımında belirleyici faktörler; reseptörlere hedefleme; doğal ve yapay antikorların kullanımı; gen ve enzim terapisi.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri ilaç tasarımında kullanılan yeni biyokimyasal ve biyoteknolojik teknikler konusunda bilgilendirmek. Dersin bitiminde öğrencilerin ilaç tasarımı ve endrüstrisinde kullanılan yeni biyokimyasal yaklaşımlarla ilgili temel bilgiyi edinmeleri beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım.

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (Her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Seçilmiş araştırma ve derleme makaleleri

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 465 İlaç Analizlerinde Ayırma Yöntemleri ve Kromatografik Teknikler

Dersin Sorumluları: Prof.Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın,                    Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Etken maddenin, ilaçtan ve çeşitli biyolojik materyallerden tüketme yöntemleri (sıvı-sıvı ve sıvı-katı tüketme) ve çeşitli kromatografik yöntemlerle (gaz kromatografisi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve kapiler elektroforez analizi ve uygulamaları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerle deneysel çalışmalar yapılarak çeşitli kromatografik yöntemler ile ilgili teorik bilgilerin pekişmesi sağlanacaktır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 2 teorik saat).

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, cihazlar ile görsel anlatım, laboratuvar çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri % 25) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. D. A. Skoog, Principles Instrumental Analysis, Third Edition, CBS College Publishing, USA  (1985).

2. P. A. Sewell, B. Clarke, Chromatographic Separation, Crown Copright, UK (1987).

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 467 Biyokimya Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi I

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gülberk Uçar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Hastalıkların tanısında ve tedavilerinin izlenmesinde kullanılan enzimler; lipid paneli ve koroner kalp hastalıklarındaki önemi; hematolojik laboratuvar bulguları ve yorumu; karaciğer ve böbrek hastalıklarındaki biyokimyasal bulgular ve değerlendirilmesi, hepatit, AIDS ve ilgili serolojik testler; diabet ve ilgili biyakimyasal testler; hipertansiyon ve ilgili biyokimyasal testler; romatizmal hastalıklar ve çeşitli enfeksiyon hastalıkları ile ilgili biyokimyasal testler; gerçek olgulara ait test sonuçlarının tartışılarak yorumlanması; teorik bilgilerin pratikle bütünleştirilmesi.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri biyokimyasal testlerle ilgili bilgilendirmek; hastalıkların tanı ve tedavilerinin izlenmesinde önem taşıyan biyokimyasal parametrelerin kullanımı ve sonuçların yorumlanması ile ilgili olarak temel bilgilerle donatmak; teorik bilgileri pratik uygulamalarla desteklemek. Ders bitiminde öğrencilerin hasta odaklı eczacılık kavramına ve hastalık-belirteç-ilaç ilişkilerini değerlendirmeye yönelik gerekli klinik biyokimyasal bilgilerle donanmış olmaları öngörülmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Bir teorik ara sınav (%50) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Henry, J.B., Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, W.B. Saunders, Philadelphia, 2002.

2. Bishop,M.I., Clinical Chemistry, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2000.

3. Burtis, C.A., Ashwood, E.K., Tietz  Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999.

4. Laker, M.F., Clinical Biochemistry for Medical Students, W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1996.

5. Mesko D., Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Springer, Berlin, 2002.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 469 Ters İlaç Reaksiyonları ve Risk Değerlendirmesi

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Sıklıkla ve bilinçsizce kullanılan ilaç gruplarında gözlenen ters ilaç reaksiyonları, bitkisel ilaç tedavisinin yan/istenmeyen etkilerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi, ilaçla etkileşmelerin riskleri-risk değerlendirmeleri: ilaç-ilaç etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, ilaç-besin etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, ilaç-genetik yapısı değiştirilmiş besin etkileşmesi ve toksikolojik sonuçları, ilaç-hastalık etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, ilaç-bitkisel ürün etkileşmelerinin toksikolojik sonuçları, ilaç kullanımının hedef organlardaki toksik etkileri; genetik polimorfizme bağlı toksik ilaç reaksiyonları (Toksikogenetik), kontraseptif ilaçların güvenliliği ve riskleri, biyoteknoloji ürünlerinin yan etkileri, kozmetik preparatlarının ters etkileri, pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkileri, kalıntı problemleri ve risk değerlendirmesi, veteriner ilaçların kalıntı problemleri ve insandaki toksik etkileri, farmakovijilans ve toksikovijilansda temel kavramlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, biyolojik ürünler, nütrasötikler, bitkisel ilaçlar dahil kullanımda olan ve piyasaya yeni giren beşeri ilaç ve ürünlerin istenmeyen zararlı etkileri, risk değerlendirmesi, önlenmesi veya zararın en az düzeye indirilmesi için mevcut ve yeni yaklaşımların değerlendirilmesi konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin ters ilaç reaksiyonları ve risk değerlendirmesi ile ilgili gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Physicians’ Desk Reference, PDR, 2005

2. Ellenhorn, M.J., Medical Toxicology, Williams and Wilkins, Maryland, 1997.

3. Benichou,C., Adverse Drug Reactions, Wiley, West Sussex, 1994

4. Klaassen, C.D., Cassarett&Dolls Toxicology, The Basic Science of Poisons, McGraw Hill, New York, 2001.

5. Haddad, L.M., Winchester, J.F., Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1983.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 473 Çevresel Toksikoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Çevre sorunlarına genel giriş, çevre, ekoloji, ekosistem, enerji kavramları, ekolojinin uralları, çevrenin kimyasal kontaminasyonu; çevresel döngüler ve çevre sorunları ile ilişkisi, günümüzün global çevre sorunları, biyoakümülasyon, besin zinciri, biyodegredasyon; çevresel kirleticiler ve kaynakları, kontrol yöntemleri, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler, biyolojik izleme; çevresel kirleticilerin sınıflandırılması, uçucu kirleticilerin ekolojik ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi; ksenoöstrojenler ve pestisitler; nitrat, nitrit ve florürlerin çevre kirliliği açısından değerlendirilmesi; çevresel kontaminasyona neden olan metaller ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi; radyoaktif kirleticilerin ve plastiklerin çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi; çevresel açıdan partiküle kirleticilerin değerlendirilmesi; deterjanların neden olduğu çevresel kirlenme; gıda toksinleri

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri temel çevresel toksikoloji konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin çevresel toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Pope, A.M., Rall, D.P., "Environmental Medicine", National Academy Press, Washington D.C., 1995.

2. Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., "Çevre ve Ekoloji", Remzi Kitapevi, İstanbul, 1993.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 477 Hastalara Reçetesiz İlaç Bilgisi Aktarımı

Dersin Sorumlusu: Dr. Ecz. Kutay Demirkan, Dr. Ecz. Ayçe Çeliker

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Hasta eğitiminde, ağrı ve ateş; soğuk algınlığı ve grip tedavisinde, kontrasepsiyon yöntemleri ve  ürünlerinde; diyabetiklerde ayak, göz ve diş bakımında; kepek, sebore, ve psöriyazis tedavisinde, güneş yanığı, yanık, donuk ve akne tedavisinde, bit ve uyuz tedavisinde, böcek sokmalarında, beslenme ve kilo verme ürünlerinde ve farklı dozaj formlarının kullanımında eczacıların rolü.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Hasta ile doğru iletişim kurulması, hastaların ilaç uyuncunun artırılması, önerilen ilaçlar hakkında ve farklı dozaj formlarının kullanumları esnasında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirmektir. Ders bitiminde öğrencilerin, hastalara, sık rastlanan ve reçetesiz tedavi edilebilen rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin olarak, kullanmakta olduğu/kullanacağı ilaçlar ve/veya tedavide gerekli test ve aletler hakkında gerekli ve yeterli bilginin sunulabilmesi için gerekli bilgi donanımını edinmesi beklenmektedir

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Bir teorik ara sınav ( %50) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. APhA. Handbook of Nonprescription Drugs. 13th ed. American Pharmaceutical Association, Washington, DC, 2002.

2. Herfindal ET, Gourley DR. Textbook of Therapeutics, Drug and Disease Management. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000.

3. DiPiro JT, Posey ML, Talbert RL, Matzke GR, Wells BG. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, McGraw-Hill Companies, April 2002.

4. Walker R, Edwards C. Clinical Pharmacy & Therapeutics, 3rd Edition. Churchill Livingstone, December 2002.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 481 Eczacılıkta Bilgisayar Uygulamaları

Ders Sorumlusu: Prof.Dr.Bülent Gümüşel

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında, eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer Kamu kuruluşları ile ilgili bilgisayar uygulamaları ve eczacılık açısından önemli paket programlarının kullanımı ile ilgili bilgi verilmektedir.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu kursun amacı, eczacılık öğrencilerini eczanede karşılaşacakları bilgisayar programları ve Kamu Bilgisayar Uygulamaları hakkında bilinçli hale getirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestir (1 teorik, 1 pratik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve uygulama

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ve 1 sözlü sınav (her biri %25) ve 1 teorik ve sözlü final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1.Courter G,  Marquis A, Ed.: Akın C, “Bilgisayar öğrenim kılavuzu” Alfa basım evi, istanbul1998.

2. Farmakom Eczane Progamı

3. BYTE Eczane Programı

4.Sarıhan TD, “Herkes için İnternet” Sistem yayıncılık, İstanbul 1995.

 

 

ECTS Kredisi: 2