Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Seçmeli Ders Grubu I (4. ve 5. Sınıflar için Bahar)

SEÇMELİ DERS GRUBU I (4. ve 5. sınıflar için)

BAHAR

 

Dersin kodu ve optik kodu      

01    

Adı 

T      

P     

K     

ECTS

ECF 400 313400

01

Zehir.Bitki-Doğ.Zeh.

2

0

2

2

ECF 404 313404

01

Modern Farmakognozi

2

0

2

2

ECF 406 313406

01

Türkiye Bit. Ecz.Bak. Değ.    

2

0

2

2

ECF 412 313412

01

Uy. Farm. R.S.N. Hast

2

0

2

2

ECF 422 313422

01

İlaç Hammadde Üretimi

2

0

2

2

ECF 428 313428

01

İ. Gel. temel Kav.

2

0

2

2

ECF 430 313430

01

Ön. Form. Kal. Güv. Sağ.

2

0

2

2

ECF 432 313432

01

Kozm. Derma. Prep

2

0

2

2

ECF 440 313440

01

Farm. Biotek. Ü. U. İlke.

2

0

2

2

ECF 446 313446

01

İyi Radyofarm. Tek..

2

0

2

2

ECF 450 313450

01

Has. Ecz. işlet.

2

0

2

2

ECF 454 313454

01

Organik sentez

2

0

2

2

ECF 456 313456

01

Polimer Kimyasına Giriş

2

0

2

2

ECF 462 313462

01

Biy. Lab. bul.değ.II

2

0

2

2

ECF 464 313464

01

Farm. Mikrobiyoloji

2

0

2

2

ECF 466 313466

01

Enstrümantasyon

2

0

2

2

ECF 468 313468

01

Analitik Prensipler

2

0

2

2

ECF 470 313470

01

Riskli Dön. Güv. İ. Kul.

2

0

2

2

ECF 476 313476

01

İzbim himetleri

2

0

2

2

ECF 478 313478

01

Hast. Akılcı İ. Kul.

2

0

2

2

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 400 Zehirli Bitkiler-Doğal Zehirler

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. M. Koray Sakar, Prof. Dr. İclal Saracoğlu, Prof. Dr. Tayfun Ersöz, Prof. Dr. Zeliha Ş. Akdemir, Yrd. Doç. Dr. Dilek Ercil

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Biyojen toksin kaynağı olan yaşayan organizmaların doğal toksinlerin teşhisi, kimyası ve biyolojisi; biyojen toksinlerin yapı ve aktivitesi; tehlikeli zehirlerin kaynağı olan organizmalar, biyolojik sistemlerde biyojen toksinlerin rolü; teşhis ve araştırmada potansiyel hammadde ve sekonder hammadde olarak biyojen zehirlerin önemi; Alifatik asit, polyin ve poliketid yapısındaki biyojen zehirler; monoterpen, seskiterpen, diterpen, triterpen ve steroid yapısındaki biyojen zehirler; saponin, fenilpropan ve antrasen yapısındaki biyojen toksinler; aminoasit, amin, siyanojen ve glukozinolat yapısındaki biyojen toksinler; izokinolin, tropolon ve indol yapısındaki biyojen toksinler; kinazolin, pirolizidin, piridin biyojen toksinler, biyojen toksin olarak terpenoit ve steroidal alkaloidler; mikroorganizma ve hayvanlardaki peptit ve protein yapısındaki toksinler; yüksek mantarlarda peptit yapıdaki toksinler; Türkiye’nin zehirli bitkilerinin yayılış, taksonomi ve botaniği.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Zehirli bitkiler ve doğal zehirlerin kaynağını, kimyasını ve etkilerini açıklamak; doğal toksinlerin zehirlenme belirtilerini ve zehirlenmeye karşı ilk yardım tedbirlerini açıklamak. Bu bilgiyi pratiğe dökmek ve bu yolla insan sağlığını korumak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. E. Teusher, U. Lindequist, Bioogene Gifte, Biologie-Chemie-Pharmacologie Gustav Fisher Verlog, Stuttgart, 1987.

2. T. Baytop, A. Baytop, A. Mat, S. Sun, Türkiye’ de Zehirli Bitkiler, Bitki Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3560, Ecz. Fak. No: 54, İstanbul, 1989.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 404 Modern Farmakognozi

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. İhsan Çalış, Prof. Dr. İclal Saracoğlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Doğal kaynaklardan izolasyon ve yapı tayini alanında son gelişmeler, kimyasal yapı- ve biyolojik aktivite-rehberli çalışmalar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Doğal bileşiklerin izolasyonları ve yapı tayinleri konusunda kullanılan modern yöntemler yanında, aktif moleküllerin teşhisine yönelik in-vitro ve in-vivo test (biyolojik aktivite tarama) yöntemlerini vermektir. Doğal kaynaklı aktif bileişklerin izolasyon ve modern yapı tayini yöntemleri ile bazı biyolojik aktivite tayin yöntemleri birarada verilmekte ve doğrudan etkili maddeye ulaşmak hedeflenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (% 25’er) ve bir final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Ders notları

2. Hostettman, K.

Vol. 6. Assays for Bioactivity. in Methods in Plant Biochemistry. Editors: Dey, P.M., Harborne, J.B., Academic Press, New York, 1991.

3. Hostettmann, K., Marston, A., Hostettmann, M.

Preparative Chromatography Tecniques. Application in Natural Product Isolation.

Springer-Verlag, Berlin, 1998.

4. Hostettmann, K., Lea, P.J.

Biologically Active Natural Products. Clarendon Press. Oxford, 1987.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF406 Türkiye Bitkilerinin Eczacılık Bakımından Değerlendirilmesi

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Türkiye florası ve eczacılık bakımından önemli bitkiler, tıbbi bitkilerin Türkiye ve Dünyadaki  ticareti, ihraç edilen yabani bitkiler ve alınması gereken önlemler,ithal edilen bitkiler ve bitkisel ilaçlar, ithal edilen bitkilerin yerini alabilecek bitkiler, bitkisel ilaçlar ve bitkisel ürünlerle ilgili yönetmelikler.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Zengin bitki potansiyeline sahip olan ülkemizde, eczacılık bakımından önemli çok sayıda tıbbi bitki bulunmaktadır. Doğal olarak yetişen tıbbi bitkilerin değerlendirilmesinde eczacıların da yer alması yararlı ve gerekli olduğundan bu konu da öğrencilerin öğrenimleri sırasında doğru bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Baytop, T., Türkiye’de bitkiler ile tedavi. Nobel Tıp Kitabevileri LTD ŞTİ, İstanbul,1999

2. Özhatay,N ve ark., Türkiye’nin doğal tıbbi bitkilerinin ticareti hakkında bir çalışma, Doğal Hayatı Koruma Derneği , İstanbul, 1997.

 

ETCS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 412 Uygulamalı Farmakoloji II

Dersin Sorumlusu: Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bazı santral, jinekolojik hastalıklar, neoplazmalar, anemiler ve tedavide farmakolojik yaklaşımlar.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilere bazı hastalıklar hakkında temel bilgi verilmesi ve tedavisinde uygulanan farmakolojik yaklaşımların aktarılması.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%25’er) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Kayaalp, S.O.”Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji”, Ankara, 2002

2. Goodman & Gilman “The Pharmacological Basis of Therapeutics”,The McGraw-Hill Company, 2001

3. The Merck Manual, Sixteenth edition, Merck Research Laboratories, 1999

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 422 İlaç Hammadde Üretimi

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. A. Altan Bilgin, Doç. Dr. Nesrin Gökhan, Doç. Dr. Mutlu Aytemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Endüstriyel boyutda üretimin temelleri, malzeme bilgisi, ünit operasyonlar ve ünit prosesler hakkında temel bilgiler, Türkiye’de üretilen ilaç hammaddeleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Türkiyede üretilen ilaç etken maddelerini ve endüstriel boyutdaki sentez yöntemlerini öğrenciye anlatmak ve Türk ilaç ve kimya sanayii hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %30) ve 1 teorik final sınavı (%40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Ergenç N., Salman S., Salman, A., ‘Türkiyede Üretilen İlaç Etken Maddeleri’ İstanbul, 1992.

2. Shrev R.N.,’ Chemical Process Industries’, Mc Graw Hill 1977.

3. Smith J.C., ‘Unit Operations of Chemical Engineering’, Mc Graw Hill, 2000.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 428 İlaç Geliştirmede Temel Kavramlar

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Sevim Dalkara, Prof. Dr. Selma Saraç, Doç. Dr. Rahime Şimşek

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: İlaç tasarımı ve yeni ilaç geliştirme yolları, moleküler modifikasyon yöntemleri, biyoizosterizm, ön ilaç kavramı, ilaç geliştirmede yapı-aktivite ilişkilerinin önemi, kantitatif yapı-aktivite ilişkilerine giriş.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu dersin amacı, öğrencilere yeni ilaç geliştirmede gerekli alt yapıyı oluşturacak genel kavramları vermek ve bunları örneklerle desteklemektir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı (% 40).

Önerilen Kaynaklar:

1. Akgün, H., Balkan, A., Bilgin, A.A., Çalış, Ü., Dalkara, S., Erdoğan, H., Erol Demir, D., Ertan, M.,Gökhan, N., Özkanlı, F., Palaska, E., Saraç, S. ve Şafak, C.,Tozkoparan.B.: Farmasötik Kimya, Ankara, 2004.

2. Foye, W.O.(ed): Principles of Medicinal Chemistry, 3rd ed, Lea & Febrigen, Philadelphia, 1989.

3. Delgado, J.N., Remers, W.A. (ed), Wilson & Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 9th ed., Lippincott, Philadelphia, 1991.

4. Patrick, G.L., An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1999.

5. Korolkovas, A.: Essentials of Medicinal Chemistry, Wiley-Interscience, New York, 1988.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 430 Önformülasyon ve Kalite Güvenliğinin Sağlanması

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Yılmaz Çapan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Preformülasyonun tanımı, önemi, organoleptik özelliklerin incelenmesi, partikül büyüklüğü, şekli ve yüzey alanı, çözünürlük, çözünme hızı, absorbsiyonu etkileyen parametreler, kristal özellikleri ve polimetreler, stabilite, geçimsizlik testleri, kalite güvence sistemi, GMP, validasyon, analitik yöntem validasyonu.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında, önformülasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ile ilgili konularda temel bilgileri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik  2 saat)

Eğitim dili: Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel öğretme yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma, proje

Değerlendirme yöntemi: 1 teorik ara sınav (%50) ve 1 final sınavı  (%50)

Önerilen kaynaklar:

Ders notları, ilgili literatürler, elektronik ortam kaynakları.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Süeda Hekimoğlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: İlaç, kozmetik ve kozmesötik tanımları ve eczacının kozmetolojideki yeri, Türkiyede ve dünyada kozmetiklere ilişkin yasal düzenlemeler, klasik ve modern kozmetik formülasyonlar, deri, saç ve tırnağın yapısı ve kullanılan kozmetik ürünler, cilt bakımı ve kullanılan ürünler, deri yaşlanması ve yaşlanmaya karşı kullanılan kozmetik etken maddeler, kozmetiklerde kalite kontrol ve etkinlik testleri. 

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerin kozmetikler, formülasyonları ve uygulanmaları ile ilgili gerekli temel bilgileri kazanmaları amaçlanmıştır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma, bireysel çalışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav (%25), dönem içi ödevi (kaynak araştırması ile, %25) ve 1 final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

Eczacılık alanında genel kaynak kitaplar, konuya özgü kitaplar, ders notları (CD/disket) ve ilgili literatür ile elektronik ortam kaynakları.

1. Harry’s Cosmeticology (7th Ed.), J.B. Wilkinson, R.J.Moore, 1982.

2. New Cosmetic Science, T. Mitsui, 1997.

3. Kozmetik Bilimi, Y.Yazan, 2004.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 440 Farmasötik Biyoteknolojide Üretim ve Uygulama İlkeleri

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Filiz Öner, Prof. Dr. Türkan Eldem

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği : Biyoteknoloji ve uygulama alanları; ilaç, gıda, çevre, tarım ve hayvancılık, kimya, kozmetik; farmasötik biyoteknoloji; tanımı, bugünkü durumu, gelecekteki beklentiler; rekombinant DNA teknolojisi; vektörler ve DNA teknolojisi, rekombinant DNA teknolojisinin eczacılıktaki uygulamaları (üretimde, genetik hastalıkların tedavisinde); monoklonal antikorlar, klinikte kullanılmaları; fermentasyon biyoteknolojisi; bitki hücre ve doku kültürleri; bitki doku kültürlerinden sekonder metabolit üretiminde klasik olmayan teknikler; üretilen kimyasallar, uygulama alanları; biyoteknolji ürünleri ile ilgili gelişmeler ilaç taşıyıcı sistemler ve hedefleme; değerlendirme ve tartışma

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu derste öğrenciler Farmasötik Biyoteknolojinin uygulamaları ve ürünleri hakkında öğrendikleri bilgiyi eczane pratiğinde, endüstriyel veya akademik çalışma alanlarda kullanacaklardır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat ve sömestirde demonstrasyon 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım, gösterip yaptırma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik  ara sınav (her biri % 25), 1 final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Power point gösterimi

2. Kayser, O., Müller, R.H., (Eds) Pharmazeutische Biotechnologie, WBA, Stuttgart, 2000.

3. Crommelin, D.J.A., Sindelar, R.D., Sindelar R,  D., Pharmaceutical Biotechnology, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1997.

4. Zito, S.W., Pharmaceutical Biotechnology, Technomic Publishing CO., Inc., Lancaster, 1997.

5. Glick, B.R., Pasternak, J.J., Molecular Biotechnology, ASM Press, Washington, D.C., 1994.

6. Groves, M. J.,  Klegermanı, M.E., Pharmaceutical Biotechnology Fundamentals and Essentials, Interpharm Press, Inc., Buffalo Grove, 1992.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 446 İyi Radyofarmasi Teknikleri (GRP)

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. A. Yekta Özer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Kalite güvenliğinin sağlanması; GRP, laboratuvar dizaynı, radyofarmasi laboratuvarında kullanılan ekipmanlar, hava kalitesi, radyokimyasal saflık, radyonüklidik saflık; partiküler, mikrobiyal ve radyasyon kontaminasyonunun kontrolü, radyoaktif materyallerin taşınması, radyoaktif atıkların yönetimi ve kayıtların tutulması.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Dersin temel amacı, bir radyofarmasi laboratuvarının nasıl dizayn edilmesi gerektiğini, tasarımda dikkat edilmesi gereken noktaları, radyofarmasötiklerin çevreye ve çalışana zarar vermeden emniyetli, etkin ve güvenli üretimi ve kullanımı için dikkat edilmesi gerekenleri ve bu konuda uyulması gereken kuralları öğrencilerin öğrenmesidir.

Dersin Süresi: 1 sömestr, (haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 25) ve 1 teorik final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. G.B. Saha, “Fundamentals of Nuclear Pharmacy”, 1992.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

Dersin Adı ve İsmi: ECF 450 Hastane Eczacılık İşletmeciliği

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.Selen Yeğenoğlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Hastane eczanesinin yönetimi, hastane eczacısının görev, yetki ve sorumlulukları, hastanede ilaç dağıtım sistemi, eczacılık hizmetlerinde kalite yönetimi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler). Hastane eczanesinde çalışmayı düşünen öğrencilere bu dersi vererek hastane eczanesi yönetimi, hastane eczacısı görev ve sorumlulukları, hastane eczacısının hizmet alanları konularında bilgi-beceri kazandırmak.

Dersin Süresi: 1 sömestr (2 teorik, haftada toplam 2 saat)

Eğitim Dili :Türkçe

Ön koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ders anlatımı ve araştırma ödevleri

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik (her biri %25) ara sınav ve 1 teorik final sınavı (%50).

Önerilen Kaynaklar:

1. Stephens, M., Hospital Pharmacy, Pharmaceutical Press, London, 2002.

2. Segal, R., Preventing Medication Errors and Improving Drug Therapy Outcomes: A Management Systems Approach, CRC Press, Boca Raton, FL 2003.

3. American Journal of Health System Pharmacy

4. Journal of Hospital Pharmacy

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 454 Sentetik Organik Kimya

Dersin Sorumlusu: Doç.Dr. Nezire Saygılı

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Farmasötik önemi olan herhangi bir bileşiğin sentezi için gerekli temel organik sentez yöntemleri; fonksiyonel grup dönüştürme ve stereokimyasal sentez stratejileri, hedef molekül sentez planı, total sentez, retrosentetik analiz ve stratejiler, çeşitli sentez örnekleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciye, temel organik kimya bilgilerini, hedef bir molekülün sentezinde ne şekilde kullanabileceği konusunda bilgi ve öngörü kazandırmak. Bu dersin sonunda öğrencinin organik sentez yöntemlerini kullanarak retrosentetik yaklaşımla hedeflenen bir molekülü sentezleyecek bir yöntem geliştirme becerisini kazanması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 yazılı ara sınav (25%), proje değerlendirme (25 %), 1 yazılı final sınavı ( 50 %).

Önerilen Kaynaklar:

1. Guide Book to Organik Synthesis, R.K.Mackie, D.M.Smith & R.A.Aitken

2. Workbook for Organic Synthesis:  The Disconnection Approach, Stuart Warren

3. “The Logic of Chemical Synthesis”, E. J. Corey & Xue-Min Cheng, John Wiley & Sons, 1995.

4. “Classics in Total Synthesis”, K. C. Nicolau, E. J. Sorensen, VCH Publishers, 1996.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 456 Polimer Kimyasına Giriş

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Kezban Ulubayram

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Polimer biliminde temel kavramlar (sınıflandırma, molekül ağırlığı, camsı geçiş sıcaklığı ve erime noktası vs.), polimerleşme mekanizmaları, polimerleşme teknikleri, polimerlerin mekanik ve termal özellikleri, doğal ve sentetik polimerler ve eczacılıkta uygulama alanları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Bu ders, tıp, kozmetik ve eczacılık alanlarında, polimer kimyası üzerine temel bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ders sonunda başarılı öğrenciler; polimer terminolojisini doğru bir şekilde kullanmayı ve temel polimer kimyası kapsamında polimerleşme mekanizmaları, yöntemleri, polimelerin özelliklerini anlayabilecek, tıp ve eczacılık alanındaki bazı özel polimerleri öğreneceklerdir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım (ders notları), tartışma ve proje

Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav (%25) , proje değerlendirme (%25), 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Polymer Science and Technology, J.R. Fried, Prentice Hall, NJ, 2003.

2. Textbook of Polymer Science, F.W. Billmeyer, A Wiley-Interscience Publication, Canada, 1984.

3. Principles of Polymer Systems, F. Rodriguez, McGraw-Hill Internal Book Company, 1983

4. Cosmetics and Pharmaceutical Applications of Polymers, C.G. Gebelein, Tai C Cheng, and V.C. Yang, Plenum Press, Washington, D.C,1990.

5. Ders notları.

6. Güncel bilimsel literatürler.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 462 Biyokimya Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi II

Dersin Sorumlusu: Prof.Dr.Gülberk Uçar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Kanser biyokimyası, immün sistem, tümör belirteçleri ve değerlendirilmesi; endokrin sisteme genel bakış, hormonlar ve hormonal hastaıklarla ilgili biyokimyasal bulguların yorumu; elektrolitler, eser elementler, vitaminler ve ilgili test sonuçlarının değerlendirilmesi; nörobiyolojik testler; genetik hastalıklar ve ilgili biyokimyasal bulgular; hamilelik biyokimyası; ilaç düzey izlenmesi; gerçek olgulara ait test sonuçlarının tartışılarak yorumlanması.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri biyokimyasal testlerle ilgili bilgilendirmek; hastalıkların tanı ve tedavilerinin izlenmesinde önem taşıyan biyokimyasal parametrelerin kullanımı ve sonuçların yorumlanması ile ilgili olarak temel bilgilerle donatmak; teorik bilgileri pratik uygulamalarla desteklemek. Ders bitiminde öğrencilerin hasta odaklı eczacılık kavramına ve hastalık-belirteç-ilaç ilişkilerini değerlendirmeye yönelik gerekli klinik biyokimyasal bilgilerle donanmış olmaları öngörülmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Bir teorik ara sınav (%50) ve  1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Henry, J.B., Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, W.B. Saunders, Philadelphia, 2002.

2. Bishop,M.I., Clinical Chemistry, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2000.

3. Burtis, C.A., Ashwood, E.K., Tietz  Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999.

4. Laker, M.F., Clinical Biochemistry for Medical Students, W.B.Saunders Company, Philadelphia, 1996.

5. Mesko D., Differential Diagnosis by Laboratory Medicine, Springer, Berlin, 2002.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 464 Farmasötik Mikrobiyoloji

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Meral Özalp

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların üretilmeleri, farmasötik endüstriyi etkileyen mikroorganizmaların ekolojisi, steril olmayan farmasötik ürünlerin hastaneler ve toplumsal çevrede kontaminasyonu, steril farmasötik ürünler, farmasötik ürünlerin mikrobiyal bozulması ve korunması, imalat sırasında mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü, farmasötik ürünlerde mikrobiyolojik standartlar, kimyasal dezenfektan ve antiseptikler, antimikrobik koruyucu maddeler, sterilizasyon kontrolü ve sterilite güvenliği, mikroorganizmalar ve ürünlerinin farmasötik bilimlerdeki uygulama alanları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Hastane eczanelerinde ve özellikle endüstride görev alacak olan eczacılık öğrencilerini, mikrobiyolojik kavramların farmasötik alanlara uygulamaları konusunda bilgilendirmek.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Pharmaceutical Microbiology, 6th Ed. Hugo, WB., Russell, AD., 1998, Blackwell Science, London. ISBN: 0-632-04196-x.

2. Principles and Practice of Disinfection, Preservation, and Sterilization, Russell, AD., Hugo, WB., Ayliffe GAJ, Blackwell Science Publications, 1982. ISBN 0632-00547-5.

3. Disinfection,Sterilization and Preservation. Block S.S. (ed.) Lippincott Williams and Wilkins. Fifth Edition. 2001. Philadelphia. ISBN: 0683-30740-1.

4. Guide to Microbiological Control in Pharmaceuticals, Denyer, SP., Baird, RM. Ellis Horward Limited, 1990. Chichester. ISBN: 0-13-372822-6.

5. Microbiological Quality Assurance in Pharmaceuticals, Cosmetics and Toiletries. Bloomfield, SF., Baird, R, Leak, RE., Leech, R., Ellis Horward Limited, 1988. Chichester. ISBN: 0-7458-0210-9.

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 466 Enstrümantasyon

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın,             Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Çeşitli spektroskopik yöntemlerin (UV-GB spektroskopisi, türev spektroskopisi, floresans spektroskopisi, IR spektroskopisi, NMR spektroskopisi, atomik spektroskopi ve kütle spektroskopisi) prensipleri ve ilaç analizlerine uygulanması.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerle deneysel çalışmalar yapılarak çeşitli spektroskopik yöntemler ile ilgili teorik bilgilerin pekişmesi sağlanacaktır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 2 teorik saat).

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, cihazlar ile görsel anlatım, laboratuvar çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri % 25) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. A. Yıldız, Ö. Genç, S. Bektaş, Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Second Edition, Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Yayınları (1997).

2. D. A. Skoog, Principles Instrumental Analysis, Third Edition, CBS College Publishing, USA (1985).

3. H. H. Willard, L. L. Merritt, J. A. Dean,F. A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, Sixth Edition, Litton Educational, USA (1981).

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 468 Analitik Prensipler

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Aytekin Temizer, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. Sacide Altınöz, Prof. Dr. Nursabah Başçı, Öğr. Gör. Dr. Filiz Sayın, Öğr. Gör. Dr. İncilay Süslü.

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Çalışılacak madde ve materyalin temizlenmesinde kullanılan genel kimyasal ve fiziksel teknikler, organik ve inorganik kimyasalların temizlenmesi, türevlendirme yolu ile temizleme, çözelti hazırlama, numune alma yöntemleri, distilasyon, kristalizasyon ve kurutma işlemleri ve tüketme yöntemleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencilerle deneysel çalışmalar yapılarak analitik kimyada kullanılan çeşitli ön çalışma yöntemleri ile ilgili teorik bilgilerin pekişmesi sağlanacaktır.

Dersin Süresi: Bir sömestr (haftada 2 teorik saat).

Eğitim Dili:Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, cihazlar ile görsel anlatım, laboratuvar çalışmaları.

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri % 25) ve 1 final sınavı (% 50).

Önerilen Kaynaklar:

1. A. Yıldız, Ö. Genç, S. Bektaş, Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Second Edition, Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Yayınları (1997).

2. D. A. Skoog, Principles Instrumental Analysis, Third Edition, CBS College Publishing, USA (1985).

3. H. H. Willard, L. L. Merritt, J. A. Dean,F. A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, Sixth Edition, Litton Educational, USA (1981).

 

ECTS Kredisi : 2

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 470 Riskli Dönemlerde Güvenli İlaç Kullanımı

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: İlaçların güvenli kullanımı ile ilgili temel kavramlar, fizyolojik ve riskli dönemlerdeki ilaç kullanımına ilişkin genel kavramlar, riskli dönemlerde ilaç toksisitesi, önlem ve tedavi, yeni doğan çocuklarda güvenli ilaç kullanımı, hamilelik ve süt verme döneminde ilaç kullanımı, geriatride ilaç kullanımında dikkat edilecek hususlar, kronik hastalıklarda ilaç kullanımı.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Fizyolojik ve riskli dönemlerde, kronik hastalıklarda güvenli ilaç kullanımına ilişkin bilgi aktarımı ve değerlendirmesi. Dersler sona erdiğinde öğrencinin riskli dönemlerde güvenli ilaç kullanımı ile ilgili gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Physicians’ Desk Reference, PDR, 2005

2. Ellenhorn, M.J., Medical Toxicology, Williams and Wilkins, Maryland, 1997.

3. Benichou,C., Adverse Drug Reactions, Wiley, West Sussex, 1994

4. Roberts, R.J., Drug Therapy in Infants, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1984

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 478 Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Filiz Hıncal, Dr. Ecz. Kutay Demirkan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Hastanede akılcı ilaç kullanımı uygulamaları, advers ilaç etkileri ve ilaç allerjisi izlemi, ilaç hataları ve uygulama hataları, parenteral ve enteral beslenmeler ve eczacının rolü, ilaç bilgi hizmetleri, literatür tarama ve değerlendirme, hastane eczacılığı uygulama standartları, eczane ve ilaç tedavi komitesi çalışmaları (ilaç kullanımının değerlendirilmesi, ilaç tedavisinin izlemi, hastane formüleri).

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Hastane eczacılarının sağlık alanındaki diğer çalışanlar ile iyi iletişimlerinin sağlanması, eczacıların araştırıcı bir rol almalarının sağlanması, eczacıların hastanede ilaç kullanımında katkıda bulunabileceği konular ve getirebileceği yenilikler hakkında bilgi verilmesi ve akılcı ilaç kullanımı uygulamaları ve eczacılara düşen görevler hakkında bilgi verilmesi. Ders bitiminde öğrencilerin, hastane eczacılarına düşen veya rol almaları gereken görev ve sorumluluklara yönelik temel bilgilerle donanmış olmaları öngörülmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Bir teorik ara sınav ( %50) ve  1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Brown TR. Handbook of Institutional Pharmacy Practice, 3rd ed. American Society of Hospital Pharmacists, Inc., Bethesda-Maryland, 1992.

2. Malone PM, Mosdell KW, Stanovich JE. Drug Information: A Guide for Pharmacists. Appleton & Lange, Stamford-Connecticut, 1996.

3. Herfindal ET, Gourley DR. Textbook of Therapeutics, Drug and Disease Management. 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000.

4. DiPiro JT, Posey ML, Talbert RL, Matzke GR, Wells BG. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, McGraw-Hill Companies, April 2002.

 

ECTS Kredisi: 2