Dekanımız Prof. Dr. Gülberk Uçar'ın 2023-2024 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni Açılış Konuşması
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni
Fakültemizin mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü açık amfide 13 Temmuz 2023 günü protokol, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mezunlarımızdan 2023 dönem birincimiz Ecz. Aylin Balaban, ikincimiz Ecz. Melek Nur Bilal, üçüncümüz Ecz. Elif Yıldırım olmuştur. Sevgi ve başarılarla dolu bir geleceğe adım atmak için hazırlanan tüm mezun adaylarımıza en içten tebriklerimizi iletiyoruz.
Seçmeli Ders Grubu I (3. Sınıflar için)

SEÇMELİ DERS GRUBU I (3. sınıflar için)

 

 

Dersin kodu ve optik kodu

Şb     

Adı 

T      

P      

K      

ECTS

ECF 347 313347

01

Tıbbi cihaz ve malz. gama rad. steril. Avrupa Birliği

2

0

2

2

ECF 341 313341

01

Lab.da güvenli çalışma

2

0

2

2

ECF 371 313371

01

Etkileşmeler ve toks. sonuçları

2

0

2

2

ECF 303 313303

01

Dünyada geleneksel tedavi sistemleri ve mitol.de tıbbi bitkiler    

2

0

2

2

ECF 305 313305

01

Genetik olarak değ. (transjenik) bitkiler ve biyogüvenlik

2

0

2

2

ECF 309 313309

01

Doğal ilaç geliştirme

2

0

2

2

ECF 387 313387

01

Hastalıkların biyokimyasal temelleri

2

0

2

2

 

Dersin Kodu ve İsmi : ECF 347 Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Gama Radyasyonla Sterilizasyonu ve Avrupa Birliği

Dersin Sorumlusu : Prof. Dr. A. Yekta Özer

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Giriş, Tıbbi cihazların tanımlanması ve EEC direktifi, tıbbi cihazların sınıflandırılması (invazif ve invazif olmayanlar), tıbbi cihazlarda etiket, tıbbi cihazların gama radyasyonla sterilizasyonu, sterilizasyonun kontrolü, sterilizasyon sonrası oluşabilecek muhtemel değişiklikler ve bu değişikliklerin kontrolü, CE işareti ve yönetmelikler, tıbbi cihazlarla ilgili ruhsat başvurusu nasıl yapılır, uygulama.

Dersin Amacı: Dersin temel amacı, radyofarmasötik endüstrisinde tıbbi cihaz ve malzemeleri kullanan veya eczanelerinde bu ürünleri satacak olan mezunlara, tıp uygulamalarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz ve malzemenin alternatif bir yol olan ve tüm dünyada gittikçe yaygın ve tercih edilen bir yöntem olan gama radyasyonla sterilizasyonu ve sterilizasyon sonrası oluşabilecek muhtemel değişiklikleri ve bu değişikliklerin kontrolünü öğrenciye öğretmek ve bu konuda özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadaki uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav, 1 ara sınav yerine geçecek ödev/rapor hazırlanması ve sunumu ve/veya kütüphane taraması (her biri % 25 ) ve 1 teorik final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. FDA Yönetmeliği

2. Avrupa Birliği (EMEA) Yönetmeliği

 

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 341 Laboratuvarda Güvenli Çalışma

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Sevim Dalkara, Prof. Dr. Ünsal Çalış, Doç. Dr. Mutlu Aytemir

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Laboratuarı bekleyen araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler ve bu kimyasallar ile güvenli çalışma kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri, biyolojik zararlılar, deney hayvanları ile çalışmada genel prensipler, kişisel hijyen.

Dersin Amacı: Laboratuvar çalışmalarında öğrencilerin karşılaşabileceği araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası kazaları tanıtarak alınacak önlemleri öğretmek suretiyle; kimyasal, fiziksel ve biyolojik zararlılarla laboratuarda güvenli bir şekilde çalışmanın genel prensiplerini edinmektir.

Dersin Süresi: 1 Sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri % 25) ve 1 teorik final sınavı (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Flynn AM, “Health, Safety, and Accident Management in The Chemical Process Industries” Marcel Dekker, Inc., New York-Basel 2002.

2. Bretherick L, “Hazards in the Chemical Laboratory” The Royal Society of Chemistry, London 1971.

3. Hajian HG, Pecsok RL, “Working Safely in the Chemistry Laboratory” American Chemical Society, Washington, DC, 1994.

4. World Health Organization “Laboratory biosafety manual” Geneva 1993.

5. Jay A. Young, “Safety in Academic Chemistry Laboratories” American Chemical Society, Washington, DC, 2003.

 

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 371 Etkileşmeler ve Toksikolojik Sonuçları

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Etkileşme kavramı, sınıflanması, mekanizmaları, ilaç-ilaç, ilaç-besin, ilaç-herbal preparat etkileşmelerinin incelenmesi ve toksikolojik açıdan değerlendirilmesi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri etkileşme kavramı, sınıflandırılması ve örneklerle açıklanması, etkileşme mekanizmaları, ilaç-ilaç etkileşmeleri, ilaç-besin etkileşmeleri, ilaç-herbal preparat etkileşmeleri konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin etkileşmeler ve toksikolojik sonuçları konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Klaassen, C.D., Cassarette Dolls Toxicology, The Basic Sciences of Poisons, McGraw Hill, New York, 2001

2. Concon, J.M., Food Toxicology Part A: Princiiples and Conciepts, New York, 1988

3. Concon, J.M., Food Toxicoloy Part B: Contaminants and Additivies, New York, 1988

 

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 303 Dünya’da Geleneksel Tedavi Sistemleri ve Mitolojide Tıbbi Bitkiler

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer, Öğr. Gör. Dr. İrem Çankaya

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Mitolojide tıbbi bitkiler. Geleneksel tedavide doğal kaynaklar ile ilgili temel kavramların açıklanması. Dünyada ve Türkiye’de uygulanan önemli geleneksel tedavi sistemleri, felsefesi, temel prensipleri, tarihçeleri ve uygulamaları.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Temel sağlık hizmeti yapacak olan eczacılık öğrencilerine, Dünya’da ve Türkiye’de tedavi amacıyla kullanılan bitkisel, hayvansal ve/veya inorganik materyallerin yer aldığı geleneksel tedavi sistemleri ve uygulamaları hakkında genel bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Konferans tipi ders, teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav ve ödev vb. (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Baytop, T., Türkiye’de bitkiler ile tedavi. Nobel Tıp Kitabevileri LTD ŞTİ, İstanbul,1999.

2. Fabre AJ. 2003. Mythology and the medicinal plants of antiquity, Hist Sci Med., 37 (1), 65-87.

3. M.P. Singh and Himadri Panda, Medicinal Herbs with their Formulations. Delhi, Daya, 2005, 2 vols., xxii, 954 p.

4. Pravin Chandra Trivedi, Medicinal Plants: Ethnobotanical Approach, Jodhpur, Agrobios, 2006, xiv, 410 p.

5. Lockie, Andrew & Geddes, Nicola, The Complete Guide to Homeopaty the Principles and Practice of Treatment, 1st edition, London Dorling Kindersley 1995

6. Yukio OgiharaMasaki AburadaSho-Saiko-To (Traditional Herbal Medicines for Modern Times, V. 4), Taylor & Francis Ltd., 2003.

 

ETCS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 305 Genetik Olarak Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkiler ve Biyogüvenlik

Dersin Sorumlusu:  Prof. Dr. Nurten Ezer, Yrd. Doç. Dr. F. Pınar Şahin

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Ders İçeriği: Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki üretimi ve amaçları,  bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, transgenik bitki üretim teknikleri, Türkiye ve Dünya’da transgenik ürünlerin durumu, transgenik bitkilerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri, transgenik bitkilerin eczacılık açısından tartışılması, gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler, biyogüvenlik, ulusal ve uluslararası mevzuatlar, transgenik bitkilerin geleceği.

Dersin amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında, transgenik bitkiler, üretim teknikleri, kullanımları, ticareti, fayda ve muhtemel zararları, kullanım riskleri ve alınan önlemler ve hukuki düzenlemeler hakkında bilgi edinmiş olacaklardır.

Dersin süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 1 teorik ara sınav, 1 proje, ödev vb. (Herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Tuorte, Y., Genetically Modified Organisms-Transgenesis in plants, Science Publishers Inc., Enfield (NH), Plymouth (UK), 2003.

2. Chawla, H.S., Introduction to Plant Biotechnology, Science Publishers Inc., Enfield (NH), Plymouth (UK), 2002.

3. Brown, T.A., Genomes, Bios Scientific Publishers, US, Canada, 1999.

//www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/genetik.doc

5. www.tarim.gov.tr

6. www.tarim gen.tr

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 309 Doğal İlaç Geliştirme

Dersin Sorumlusu: Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Doğal kaynaklardan ilaçların üretimi süresince yararlanılan kromatografik, analitik ve spektroskopik yöntemler; Bu yöntemlerin validasyonu, Avrupa Farmakopesi ve diğer önemli monograflar; Bitkisel ilaçlarda GMP ve GAP kuralları, Avrupa birliğinde ve Türkiye’de bitkisel ilaçların ruhsatlandırılması, Bitkisel ilaçlarda biyoyararlanım ve fitoeşdeğerlik, Türkiye ve dünya’da bitkisel ilaçların durumu.

Dersin Amacı: Öğrencinin farmakognozide çağdaş ilaç geliştirme, bitkisel ilaçların kalite kontrolleri, doğal ürünlerden ilaç geliştirme ve kalite kontrol çalışmaları süresince kullanılan metotlar, bitkisel ilacın Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Süresi: 1 Sömestr ( Haftada teorik 2 saat )

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki arasınav (% 50) ve bir genel sınav (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Bisset, N.G. (1994) Herbal Drugs, Medpharm, Stuttgart

2. Bruneton, J. (1995) Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants, Intercept Ltd; England

3. Colegate, S.M., Molyneux, R.J., Bioactive Natural Products, Detection, Isolation and Structural Determination, CRC Press, London (1993).

4. Claus , E.P., Taylor, V.E., Brady, L.R. (1971) Pharmacognosy, Henry Kimpton, London

5. Dewick, P.M. (2004) Medicinal Natural Products, Wiley, England

6. Harborne, J.B. (1998) Phytochemical Methods- A guide to modern techniques of plant analysis, Chapman & Hall, London

7. Hostettmann, K., Assays for Bioactivity in “Methods in Plant Biochemistry” (eds. Dey, P.M., Harborne, J.B.) Volume 6, Academic Press, London (1991).

8. Trease, G.E., Evans, W.C. (1983) Trase and Evans Pharmacognosy, 12. eds., ELBS; London

9. Evans, W.C. (2002) Trase and Evans Pharmacognosy, 15. eds., Saunders; London

10. Avrupa Farmakopesi

11. GMP and GAP Guidelines

12. Güncel bilimsel literatürler

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve ismiECF 387 Hastalıkların Biyokimyasal Temelleri

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gülberk Uçar

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli (3. sınıflara yönelik)

Dersin İçeriği: Metabolik hastalıkların biyokimyası, kalıtsal hastalıkların biyokimyası, hematolojik bozuklukların biyokimyasal temelleri, mitokondrial ve farmakogenetik bozukluklar, transport bozuklukları, nörodejeneratif hastalıkların biyokimyası, amiloid hastalıkları (Parkinson ve Alzheimer) ve biyokimyasal temelleri, psikiyatrik hastalıkların biyokimyası, immünolojik hastalıkların biyokimyası, kanser biyokimyası, oto immün hastalıklar.

Dersin Amacı(Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Hastalıkların etiyolojisi, progresi ve patogenezindeki temel biyokimyasal mekanizma bozuklukları konusunda eczacılık öğrencilerini bilgilendirmek. Ders bitiminde öğrencilerin insan vücudunda hastalıklarda ortaya çıkan temel biyokimyasal ve kontrol mekanizma bozuklukları ve bunların sonuçları hakkında temel ve güncel bilgilerle donanması; ayrıca sıklıkla karşılaşılan bazı metabolik, genetik, sitogenetik, immünolojik ve nörolojik hastalıkların moleküler temelleri hakkında bilgilenmesi beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada  teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım ve olgu tartışmaları

Değerlendirme Yöntemi: Olguya dayalı ödev (%50) ve  bir final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Albert, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Molecular Biology of the Cell, Garland Science, New York, 2002.

2. Ohlendieck    K. Biochemistry of Neuromuscular Diseases, Biochemistry and Molecular Biology Education, vol.30, pp. 372, 2002.

3. Devlin TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, John Wiley & Sons Inc., 2006.

4. Thabrew MI. Biochemistry for Clinical Medicine, Greenwich Medical Media, London, 2001.

5. Janeway C. Immunobiology: The immune System in Health and Disease, Churchill Livington, London, 2004.

6. Hammond J. Cellular and Molecular Neurobiology, Academic Press, NewYork, 2001.

7. Gard P. Human Endocrinology, Taylor & Francis Group, 1998. 

8. Bishop,M.I., Clinical Chemistry, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2000.

9. Robin H, Falk F. Alzheimer's Disease : Cellular and Molecular Aspects of Amyloid beta, Springer verlag, 2005.

10. Gilchrist JSC, Paramjit ST. Biochemistry of Diabetes and Atherosclerosis, Kluwer Acad Pub, New York, 2003.

ECTS Kredisi: 2