Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Seçmeli Ders Grubu I (2. Sınıflar için)

SEÇMELİ DERS GRUBU I (2. sınıflar için)

 

Dersin kodu ve optik kodu

Şb    

Adı

    T     

    P     

    K       

 ECTS  

ECF 203  313203

01

Farm. botanikte temel kavramlar ve terminoloji   

2

0

2

2

ECF 205  313205

01

Doğal ilaçlarla ilgili temel kavramlar

2

0

2

2

ECF 223  313223

01

İlaç nomenklatürü

2

0

2

2

ECF 271  313271

01

Gıda toksikolojisi

2

0

2

2

ECF 289 313289

01

Biyomoleküler araştırma ve tanı tetkikleri

2

0

2

2

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 203 Farmasötik Botanik’te Temel Kavramlar ve Terminoloji

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Nurten Ezer ve AbD öğretim elemanları 

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bitki sistematiği ile ilgili temel kavramlar ve terminoloji, nomenklatür, bitki teşhisi, makroskopik ve mikroskopik çalışma yöntemleri, kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum morfoloji ve anatomisine ait temel kavramlar ve terminoloji, makroskopik ve mikroskopik çalışmalara ait bulguların değerlendirilmesi.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Farmasötik Botanik dersine temel oluşturan konularla ilgili kavramların ve gerekli terminolojinin, eczacılık öğrenimleri sırasında öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada 2 saat teorik)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım, uygulama ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Brunner, H., Tanker, M., Eczacılık, Botanik ve Tıp Öğreniminde Yardımcı Mesleki Latince, A. Ü. Ecz. Fak. Yayınları, 63, Ankara, 1988.

2. Harris J.G., Harris, M. W., Plant Identification Terminology: An Illustrated Glossary. 2nd ed., Spring Lake Publishing, Spring Lake, Utah, 2001.

3. Tanker, N. Farmasötik Botanik Uygulama, A. Ü. Ecz. Fak. Ders Kitapları No: 85, Ankara, 2002.

4. Medcalfe, C. R., Chalk, L., Anatomy of the Dicotyledones, Oxford, 1967

5. Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9, Edinburgh, 1967-1982.

6. Davis, P. H., Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol 10, University Press, Edinburgh (1988).

7. Davis, P. H., Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol 11, University Press, Edinburgh (2000).

8. Baytop, A., İngilizce-Türkçe Botanik Klavuzu, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul, 1998

ETCS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi:ECF 205 Doğal İlaçlarla İlgili Temel Kavramlar

Dersin Sorumlusu: Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Bitki, hayvan, mikroorganizma, deniz canlıları, mineral gibi kaynaklardan elde edilen doğal ilaç, ilaç hammaddesi ve yardımcı maddeleri hakkındaki temel kavramları kapsar.

Dersin Amacı: İlaç ve İlaç hammaddesi ve yardımcı maddesi olarak kullanılan doğal ürünler hakkında temel bilgi edindirmek.

Dersin Süresi: 1 sömestr ( Haftada teorik 2 saat )

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki arasınav (% 50) ve bir genel sınav (% 50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Richard Cannell ‘How to Approach the Isolation of a Natural Product, Natural Products Isolation’, Humana Press, 1998

2. Gloria L. Silva, Ik-Soo Lee, A. Douglas Kinghorn, ‘Special problems with the Extraction of Plants Natural Products Isolation’, Humana Press, 1998

3. Yuzuru Shimizu, ‘Purification of Water-Soluble Natural Products, Natural Products Isolation’, Humana Press, 1998

4. Weiss R. ‘Handbuch der Phytotherapie’ Springer Verlag 1991

5. Kinghorn, A.D., Balandrin, M.F., Human Medicinal Agents from Plants,  ACS, Washington DC (1993).

6. Bisset, N.G. Herbal Drugs, Medpharm, Stuttgart (1994).

7. Grieve, M., ‘A Modern Herbal’, Barns and Noble Books, New York (1995).

8. Klegerman, M.E., Groves, M.J., ‘Pharmaceutical Biotechnology, Fundamentals and Essentials’, Interpharm Press, Buffalo Grove (1992).

9. TsumuraA., Kampo, ‘How the Japanese Updated Traditional Herbal Medicine’, Japan Publications, Inc. Tokyo (1991).

ECTS Kredisi: 2

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 223 İlaç Nomenklatürü

Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Ayla Balkan, Doç. Dr. Birsen Tozkoparan, Doç. Dr. Rahime Şimşek

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Asiklik ve siklik hidrokarbonlar, tek ve iki halkalı aromatikler, bisiklik ve spiro hidrokarbonlar, heterospiro hidrokarbonlar benzo ve hetero iki halkalı sistemler, iki halkalı kondanse heterosiklikler, çok halkalı heterosiklikler, çok halkalı karbosiklikler ve köprülü yapılar, fonksiyonel grup taşıyan, karbohidrat, steroid, prostaglandin, aminoasitler vb. bileşiklerin IUPAC ve Chemical Abstract sistemlerine göre kimyasal nomenklatür prensiplerini içerir.

Dersin Amacı: İlaç etken maddelerini oluşturan organik bileşiklerin isimlendirilmeleri ile ilgili esasların öğretilmesi

Dersin Süresi: 1 Yarıyıl (Haftada 2 teorik saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik arasınav (her biri % 30) ve 1 teorik final sınavı(% 40)

Önerilen Kaynaklar:

1. Godly EW “Naming Organic Compounds” West Sussex 1989

2. Fresenius P “Organic Chemical Nomenclature” West Sussex 1989

3. Bilgin AA “Organik Kimya Nomenklatürü” Ankara 1995

 

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

Dersin Kodu ve İsmi: ECF 271 Gıda Toksikolojisi

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gönül Şahin, Prof. Dr. Filiz Hıncal, Prof. Dr. Hilal Özgüneş, Prof. Dr. Nurşen Başaran, Doç. Dr. Terken Baydar, Doç. Dr. Belma Giray, Doç. Dr. Ülkü Ündeğer, Doç. Dr. Aylin Gürbay

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Gıdalardaki toksisite potansiyeli olan bileşenler, ilaç etkisini değiştiren besinsel öğeler, vitamin ve mineraller, kronik ilaç kullanımında gözlenebilen nutrisyonel eksiklikler ve sonuçları, besinlerde bulunan çevresel kontaminantlar konularında toksikolojik açıdan değerlendirme yapılması

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Öğrencileri gıdalardaki doğal bileşenler, vitamin ve mineraller, besin katkı maddeleri, besinlerde bulunan çevresel kirleticilere bağlı gelişebilen istenmeyen etkiler, ilaç-gıda etkileşmeleri toksikoloji açıdan değerlendirilmesi konularında bilgilendirmektir. Dersler sona erdiğinde öğrencinin gıda toksikolojisi konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: İki teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Klaassen, C.D., Cassarette Dolls Toxicology, The Basic Sciences of Poisons, McGraw Hill, New York, 2001

2. Concon, J.M., Food Toxicology Part A: Princiiples and Conciepts, New York, 1988

3. Concon, J.M., Food Toxicoloy Part B: Contaminants and Additivies, New York, 1988

ECTS Kredisi: 2

 

 

 

 

Dersin Kodu ve ismiECF 289 Biyomoleküler Araştırma ve Tanı Teknikleri

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gülberk Uçar, Yrd. Doç Dr. Özden Tacal, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Ercan

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin İçeriği: Temel biyokimyasal teknikler (Spektroskopi; miktar ve aktivite tayinleri; saflaştırma yöntemleri; kromatografik ve elektroforetik yöntemler); DNA izolasyonu, klonlama ve dizi analizleri, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); Bağışıklık mekanizmasına bağlı (immün) teknikler; Protein yapı ve fonksiyon analizleri; Gen ekspresyon ve fonksiyon analizleri; DNA mikrodizileri ve kullanım alanları; Fluoresan görüntüleme yöntemleri.

Dersin Amacı (Beklenen öğrenme sonuçları ve kazanılan yetkinlikler): Biyokimya ve moleküler biyoloji araştırmalarında kullanılan teknikleri öğrencilere tanıtmak ve uygulama alanları hakkında onları bilgilendirmektir. Derste öğrencilere her bir tekniğin temeli ve sağladığı bilgiler verilecektir. Ders bitiminde öğrencilerin, üç anahtar molekülün (DNA, RNA, protein) izolasyonu, tanımlanması, modifikasyonu ve analizi ile ilgili metodlar ve yeni gelişmeler  hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ders, özellikle biyokimya ve biyoteknoloji laboratuvarlarında çalışmak isteyen öğrenciler için yararlı olacaktır.

Dersin Süresi: 1 sömestr (Haftada teorik 2 saat)

Eğitim Dili: Türkçe

Ön Koşul: Yok

Temel Öğretme Yöntemi: Teorik anlatım

Değerlendirme Yöntemi: 2 teorik ara sınav (herbiri %25) ve 1 final sınavı (%50)

Önerilen Kaynaklar:

1. Sambrook, J., Russell D.W. Molecular cloning: A laboratory manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2001. (3 cilt)

2. Walker, J.M., The protein protocols handbook, Humana Press, New Jersey, 2002.

3. Dryer, R.L., Lata, G.F., Experimental Biochemistry, Oxford University Press, New York, 1989.

4. Albert, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., Molecular Biology of the Cell, Garland Science, New York, 2002.

 

ECTS Kredisi: 2