Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Öğretim üyelerimizin yer aldığı TÜBİTAK 1004 projesinin kabulü hk.

Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. L. Ömür Demirezer, Prof. Dr. Ayşe Uz, Dr. Öğr. Üyesi Nadire Özenver'in ve YÖK 100/2000 bursiyeri Ecz. Seren Gündoğdu'nun yer aldığı  Erciyes Üniversitesi yürütücülüğünde Tarımsal üretimde küresel iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (S-ATP) dahilinde “Ekonomik Potansiyeli Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Etken Maddelerinin Eldesi, Pilot Ölçekte Üretimi ve Karakterizasyonu” konulu TÜBİTAK 1004 projesi kabul edilmiştir.