Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Akademik Takvim

Üniversitemiz Lisans Akademik Takvimine ÖİDB sayfasından ulaşabilirsiniz:

//www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=a&dir=&file=2020_akademik_takvim&filetype=html&submenuheader=2