Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Kozmetoloji Programı Lisansüstü Eğitimi

LİSANS/LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Lisans Eğitimi

ECF 432 Kozmetik ve Dermatolojik Preparatlar

Lisansüstü Eğitim

  • Kozmetoloji - Tezsiz Yüksek Lisans

EKZ 601- Kozmetiklere Dermatolojik Yaklaşım

EKZ 608- Aktif Kozmetikler (Kozmesötikler)

  • Kozmetoloji- Tezli Yüksek Lisans

EKZ 602- Kozmetiklerde Kullanılan Etkin ve Yardımcı Maddeler

EKZ 603- Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretim Teknolojisi

EKZ 604- Kozmetik Preparatlar

EKZ 606- Derinin Yapısının İncelenmesinde Kullanılan Aletli Analizler