Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri

Eğitime Destek:

 • Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2005-2008)
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2009-2011)
 • Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2008-2009)
 • İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2007-2009)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2008-2011)

 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İle İşbirlikleri:

 • Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi (2001-)
 • Nütrisyon Destek Birimi (2003-)
 • Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi (2007-)
 • Ağrı Ünitesi (2006-2008)
 • Onkoloji (2012-)
 • Hacettepe Hastaneleri Klinik Eczacılık Birimi (Şubat 2012-)
 • Hacettepe Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi Komisyonu

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

 • Akılcı İlaç Kullanımı Şubesi (2007-)

Meslek Örgütleri İle İşbirlikleri:

 • Türk Eczacıları Birliği Meslek İçi Eğitimleri

–      Astım ve Eczacının Rolü

–      Diyabet ve Eczacının Rolü

–      Hipertansiyon ve Eczacının Rolü

–      Koroner Arter Hastalığı ve Eczacının Rolü

–      Obezite ve Eczacının Rolü

–      Ağrı ve Eczacının Rolü

–      Klinik Eczacılık- Farmasötik Bakım İyi Eczacılık Uygulamaları Eğitimi

–      Enfeksiyon Hastalıklarında Eczacının Rolü

–      Endokrin Hastalıklarda Eczacının Rolü

–      Uzaktan Eğitim

 • Hipertansiyon ve Eczacının Rolü
 • Astım ve Eczacının Rolü
 • Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TUKED) Meslek İçi Eğitimleri

–      Nütrisyon ve Eczacının Rolü

–      Onkolojide Eczacının Rolü

 • Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Eğitimleri

–      Parenteral Nütrisyon: Dolum, Stabilite ve İlaç Etkileşimleri