Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü bünyesinde Klinik Eczacılık Anabilim Dalı açılması konusundaki teklifi 12.06.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesince  uygun görülmüştür. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Klinik Eczacılık Anabilim Dalı kurulmuş ve bu anabilim dalında Doç. Dr. S. Kutay Demirkan, Dr. Ecz. Aygin Bayraktar ve Öğr. Gör. Dr. Ecz. Ayçe Çeliker'in görevlendirilmeleri Rektörlük tarafından onaylanmıştır. Dekanlık tarafından 23 Eylül 2013 tarihi itibariyle Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. S. Kutay Demirkan atanmıştır.

Klinik eczacılık, yoğun eğitim almış bir eczacının, hastaların ilaçlarına ait sorunlarını çözmek amacı ile, doktor, hemşire, diğer sağlık personeli ve hastalara sunduğu bilgi hizmetidir. Klinik eczacılık uygulamalarının hedefi; hastanın “yaşam kalitesini” ve “tedavi sonuçlarını” iyileştirmektir. Bu amaçla verilen eczacılık hizmetleri; hem “yatan hastalara” hem de “ayakta tedavi gören hastalara” yönelik olmalıdır.

 

Klinik eczacılık, hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumayı, iyileşmeyi ve hastalığı önlemeyi sağlamak amacıyla eczacı tarafından sunulan, hasta bakımını kapsayan bir sağlık bilimi alanıdır. Klinik eczacı rutin olarak ilaç tedavisinin değerlendirir ve hasta ve sağlık personeline önerilerde bulunur. Klinik eczacılar, ilaçların güvenli, uygun ve maliyet-etkin şekilde kullanımı için bilimsel olarak sağlam bilgi ve danışma kaynağıdır”.  

(American College of Clinical Pharmacists)

 

Klinik eczacılık; Klinik eczacının, tıbbi ürün ve cihazların akılcı ve uygun kullanımını sağlayan; hastanelerde, eczanelerde, bakım evlerinde, evde bakım hizmetlerinde ve diğer alanlarda reçetelenen ve kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak eczacının verdiği tüm hizmetleri kapsar. ‘Klinik’ kelimesi hastanın sağlığı ile ilgili yapılan aktiviteleri işaret eder.

(European Society of Clinical Pharmacists)