Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Araştırma Lisans Eğitimi

DERS KATALOĞU

 

ECF 291 Staj I

ECF 216 Farmasötik Teknoloji I

ECF 218 Farmasötik Teknoloji I Lab.

ECF 335 Farmasötik Teknoloji II

ECF 337 Farmasötik Teknoloji II Lab.

ECF 332 Farmasötik Teknoloji III

ECF 334 Farmasötik Teknoloji III Lab.

ECF 435 Farmasötik Teknoloji IV

ECF 437 Farmasötik Teknoloji IV Lab.

ECF 434 Biyofarmasötik

ECF 431 Farmasötik Dozaj Şekilleri ve Modern Terapötik Sistemler

ECF 433 Biyoyararlanım ve Klinik Farmakokinetik

ECF 531 Modern Terapötik Sistemler ve Farmasötik Nanoteknoloji

ECF 533 İlaç Ruhsatlandırması

ECF 535 Veteriner İlaç Dozaj Şekilleri ve Formülasyonu

ECF 537 Eczacılıkta Patent

ECF 515 Eczane Hizmetleri (dekanlık ile ortak yürütülür)

ECF 517 Endüstriyel İlaç Üretimi (dekanlık ile ortak yürütülür)

ECF 519 Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler (dekanlık ile ortak yürütülür)